Варшавська декларація з протидії дезінформації

20.10.2023

Декларація про співпрацю та взаємну підтримку, укладена у Варшаві, Польща, 4 жовтня 2023 року між такими медіарегуляторними органами Центральної та Східної Європи та країн Балтії, далі – Підписанти:

 • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

[Національна рада з питань електронних медіа], Латвійська Республіка,

 • Lietuvos Radijo ir Televizijos Komisija

[Комісія з питань радіо і телебачення Литви], Литовська Республіка,

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

[Національна рада з питань радіомовлення], Республіка Польща,

 • Consiliul National al Audiovizualului

[Національна аудіовізуальна рада], Румунія,

 • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

[National Council of  Television and Radio Broadcasting], Україна.

Війна росії проти України та імперські амбіції росії сприяли зміні геополітичної ситуації в Європі, особливо у Центральній та Східній Європі та країнах Балтії. Динамічний розвиток технологій у сфері цифрових засобів комунікації відкрив для медіаринків широкі можливості у плані доступу до інформації, як у процесі створення контенту, так і в процесі його отримання.

У результаті створено простір для необмеженого поширення неперевірених повідомлень, які створюють хибний образ світу, диференціюють та антагонізують соціальні групи і, як наслідок, породжують недовіру як до державних інституцій, так і до самого суспільства. Запущені механізми, які становлять реальну загрозу інформаційній безпеці, стратегічній безпеці та суверенітету Держав Підписантів.

Зважаючи на вищезазначені загрози, представники регуляторних органів медіаринку таких країн, як Латвія, Литва, Польща, Румунія та Україна, заявляють, що вони ініціюватимуть та впроваджуватимуть у межах своєї компетенції спільні програмні заходи з метою просвіти та захисту своїх громадян від поширення дезінформації[1] та багатовимірної пропаганди.

З метою:

 • захисту суверенітету і доброго ім’я Держав та недоторканність їхніх кордонів;
 • захисту свободи слова, підтримки відповідальності за інформування громадськості, захисту журналістів і медіа відповідно до територіальної юрисдикції та європейської правової бази;
 • забезпечення права громадян на точну та достовірну інформацію як невід’ємну складову свободи вираження поглядів;
 • забезпечення незалежності медіарегуляторних органів;
 • просвіти громадян щодо дезінформації та пропаганди шляхом підтримки включення медіаграмотності як обов’язкової дисципліни у школах

і:

 • дотримання Директиви (ЄС) 2018/1808 Європейського Парламенту і Ради від 14 листопада 2018 року, що внесла зміни у Директиву 2010/13/EС, щодо узгодження певних положень, визначених законами, нормативно-правовими або адміністративними актами у Державах Членах, стосовно надання аудіовізуальних медіапослуг (Директива про аудіовізуальні медіапослуги),

Підписанти заявляють про їх взаємну підтримку заходів у сфері діяльності з аналізу та стримування поширення багатовимірної дезінформації, зокрема, але не лише російської пропаганди, на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Крім того, Підписанти цієї Декларації зобов’язуються співпрацювати з метою отримання спільних відповідей на основі обґрунтованих рішень, а також інформування європейських партнерів. Кінцевою метою є зміцнення потенціалу протидії дезінформації та інформаційній боротьбі не лише у Центральній і Східній Європі та країнах Балтії. Наші спільні дії мають бути корисними для всієї Європи, мати прямий впливом на підтримку достовірної інформації, захисту журналістів і свободи вираження поглядів, без їх недобросовісного використання для підриву наших демократій.

Підтримуючи права громадян своїх країн на достовірну інформацію та свободу вираження поглядів і думок, підтверджені Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, підписаною у Римі 4 листопада 1950 року, з подальшими змінами, внесеними Протоколами №№ 3, 5 і 8 та доповненої Протоколом № 2, ті, що підписалися нижче, заявляють, що вони ініціюватимуть заходи з протидії поширенню багатовимірної дезінформації на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Підписанти заявляють, що вони будуть ініціювати заходи щодо спільної просвіти громадян стосовно виявлення, реагування та запобігання дезінформації, а також налагоджувати співпрацю між існуючими європейськими та національними платформами з перевірки фактів, якщо це можливо, як елементу реагування на загрози не лише з боку російської пропаганди і багатовимірної дезінформації та дезінформації, яка завдає шкоди державним інтересам Підписантів, а також щодо обміну та перевірки інформації, що поширюється всередині цих країн.

Підписанти також докладатимуть спільних зусиль з метою розвитку уніфікованих механізмів медіа регулювання у країнах Підписантів, які сприятимуть підготовці та впровадженню спільних оцінок і позицій щодо протидії дезінформації та розробці нових правових демократичних підходів та ініціатив у рамках національного та міжнародного права в умовах реальних загроз і викликів безпеці в інформаційній сфері європейських країн.

Підписанти зобов’язуються підтримувати дії проти дезінформації у будь-якому вигляді, але насамперед тієї, що може загрожувати нашим демократіям та європейському шляху. Підписанти створять секретаріат для імплементації Декларації з метою обміну інформацією та координації домовленостей.

Підписанти шляхом взаємних консультацій попередньо узгодять спільні заходи, що випливають з цієї Декларації.

Декларація укладається на невизначений термін з можливістю виходу з неї в будь-який час за умови попереднього повідомлення всіх Підписантів.

Декларація вступає в силу з дати підписання.

Підготовлена англійською мовою у Варшаві, Польща, у п’яти ідентичних копіях 4 жовтня 2023 року.

Підписанти:

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

[Національна рада з питань електронних медіа]
Латвійська Республіка

Lietuvos Radijo ir Televizijos Komisija

[Комісія з питань радіо і телебачення Литви]

Литовська Республіка

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

[Національна рада з питань радіомовлення]

Республіка Польща

Consiliul National al Audiovizualului

[Національна аудіовізувальна рада]

Румунія

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

[National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine]

Україна


[1] Під дезінформацією розуміють підтверджену неправдиву або оманливу інформацію, яка створюється, подається та поширюється з метою отримання економічної вигоди чи навмисного обману громадськості та може завдати шкоди суспільству. Шкода суспільству включає загрози демократичним політичним процесам і процесам формування політики, а також суспільним благам, таким як захист здоров’я громадян ЄС, навколишнього середовища або безпеки – Повідомлення Європейської Комісії, Боротьба з онлайн дезінформацією: європейський підхід, COM(2018) 236 заключнийЧитайте також: