Обов’язкова і добровільна реєстрація

Реєстрація суб’єктів у сфері медіа здійснюється на підставі вимог Закону України «Про медіа» (стаття 63)  (далі – Закон) і Порядку подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо реєстрації суб’єктів у сфері медіа (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної ради від 18.05.2023 № 352.

Обов’язковій реєстрації підлягають:

 1. Суб’єкти у сфері медіа, що здійснюють мовлення без використання радіочастотного спектра (лінійне медіа).
 2. Суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа на замовлення (нелінійний медіа-сервіс).
 3. Провайдери аудіовізуальних сервісів.
 4. Провайдери платформ спільного доступу до відео.

Добровільно реєструються:

 1. Суб’єкти у сфері друкованих медіа (але з урахуванням особливостей, передбачених розділом IX Закону «Про медіа»).
 2. Суб’єкти у сфері онлайн-медіа.

Подання документів для реєстрації до Національної ради

Для реєстрації суб’єкта у сфері медіа заявник подає:

 1. Заяву про реєстрацію відповідного медіа за формою, затвердженою Порядком подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо реєстрації суб’єктів у сфері медіа.
 2. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
 3. Інші документи, зазначені в заяві про реєстрацію суб’єкта у сфері медіа.

Документи надсилаються із супровідним листом.

Заявник обирає, як подати документи: або в паперовій формі, або в електронній формі. Документи, подані у вибраній заявником формі, не дублюються в іншій формі.

До ухвалення Національною радою рішення про введення в експлуатацію електронного кабінету заяви для реєстрації та документи до неї подаються суб’єктом у сфері медіа або в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: вул. Прорізна, буд. 2, м. Київ, 01601, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua. Під час заповнення Заяв і документів до них необхідно використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява і документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою та скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви і документів до неї уповноваженою особою до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи. У разі подання заяви в електронній формі на заяву та всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».


Внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа

Внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа (далі – Реєстр) щодо суб’єкта у сфері медіа – реєстранта здійснюється в порядку, визначеному статтею 64 Закону України «Про медіа» і Порядку подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо реєстрації суб’єктів у сфері медіа (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної ради від 18.05.2023 № 352.

Для внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа необхідно подати:

 1. Заяву про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа за формою, наведеною в додатку 7 до Порядку.
 2. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.

У разі реорганізації реєстранта та/або зміни в структурі власності до заяви додаються документи, що підтверджують зміни.

У разі настання підстав для внесення змін до Реєстру, передбачених частиною дев’ятою статті 64 Закону, до введення в експлуатацію електронного кабінету реєстрант упродовж п’яти робочих днів із дня настання таких змін повідомляє про це Національну раду шляхом надсилання письмової інформації із зазначенням змін, що відбулись.

Заявник обирає, як подати документи: або в паперовій формі, або в електронній формі. Документи, подані у вибраній заявником формі, не дублюються в іншій формі.

До ухвалення Національною радою рішення про введення в експлуатацію електронного кабінету заяви для реєстрації і документи до неї подаються суб’єктом у сфері медіа або в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: вул. Прорізна, буд. 2, м. Київ, 01601, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua. Під час заповнення заяв і документів до них необхідно використовувати гарнітуру Times New Roman і шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява і документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою та скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви і документів до неї уповноваженою особою до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи. У разі подання заяви в електронній формі на заяву та всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».


Скасування реєстрації суб’єкта у сфері медіа

Скасування реєстрації суб’єкта у сфері медіа здійснюється в порядку, визначеному статтею 65 Закону України «Про медіа» і Порядку подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо реєстрації суб’єктів у сфері медіа (далі – Порядок), затвердженого рішенням Національної ради від 18.05.2023 № 352.

Для скасування реєстрації реєстрант подає заяву про скасування реєстрації суб’єкта у сфері медіа за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку.

Заявник обирає, як подати документи: або в паперовій формі, або в електронній формі. Документи, подані у вибраній заявником формі, не дублюються в іншій формі.

До ухвалення Національною радою рішення про введення в експлуатацію електронного кабінету заява про скасування реєстрації суб’єкта у сфері медіа подається суб’єктом у сфері медіа або в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: вул. Прорізна, буд. 2, м. Київ, 01601, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua. Під час заповнення заяви необхідно використовувати гарнітуру Times New Roman і шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява, що подається в паперовій формі, має бути належним чином засвідчена, підписана керівником або уповноваженою особою і скріплена печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви уповноваженою особою до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи. У разі подання заяви в електронній формі на заяву накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».


Форми документів

ПОРЯДОК подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо реєстрації суб’єктів у сфері медіа

Додаток 1 Заява про реєстрацію суб’єкта у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра (лінійне медіа)

Додаток 2 Заява про реєстрацію суб’єкта у сфері аудіовізуальних медіа на замовлення (нелінійний медіа-сервіс)

Додаток 3 Заява про реєстрацію провайдера аудіовізуальних сервісів

Додаток 4 Заява про реєстрацію провайдерів платформ спільного доступу до відео

Додаток 5 Заява про реєстрацію суб’єкта у сфері друкованих медіа

Додаток 6 Заява про реєстрацію суб’єкта у сфері онлайн-медіа

Додаток 7 Заява про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо реєстранта у сфері медіа

Додаток 8 Заява про скасування реєстрації суб’єкта у сфері медіа

Форма № 1 Відомості про кінцевих бенефіціарних власників, власників істотної участі, ключових учасників станом на _________ 20__ року

Форма № 2 Схематичне зображення структури власності суб’єкта у сфері медіа станом на _________ 20__ року

Форма № 3 Відомості про зміни у структурі власності у 20__ році

Ліцензійна документація (весь пакет документів) подається в прошитому, пронумерованому вигляді, скріплена печаткою (у разі наявності) та підписом відповідальної особи із супровідним листом та зазначенням переліку документів (додатків) або опису.


Як зареєструвати іноземне лінійне медіа

Реєстрація іноземних лінійних медіа здійснюється на підставі вимог Закону «Про медіа» (стаття 66) і Порядку подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви щодо реєстрації іноземних лінійних медіа, затвердженого рішенням Національної ради від 18.05.2023 № 353 (далі – Порядок). Реєстрації підлягають іноземні лінійні медіа, крім тих, які походять з країн, що є державами – членами Європейського Союзу.

Заяву про реєстрацію іноземного лінійного медіа можуть подати провайдер аудіовізуальних сервісів чи інша особа, яка уповноважена іноземним лінійним медіа.

Для реєстрації іноземного лінійного медіа заявник подає:

 1. Заяву про реєстрацію відповідного медіа за формою, затвердженою Порядком подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви щодо реєстрації іноземних лінійних медіа.
 2. Документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
 3. Декларацію щодо відповідності змісту програм вимогам законодавства України.

Заявник обирає форму подачі документів: або в паперовій формі, або в електронній формі. Документи, подані у вибраній заявником формі, не дублюються в іншій формі

До ухвалення Національною радою рішення про введення в експлуатацію електронного кабінету заява для реєстрації і документи до неї подаються або в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: вул. Прорізна, буд. 2, м. Київ, 01601, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua.

Повідомлення заявника про отримання Національною радою поданої ним заяви із зазначенням реєстраційного номера та дати отримання заяви надсилається у електронній формі на електронну адресу, з якої надійшла заява, а у разі надходження заяви в паперовій формі – на зазначену в заяві електронну адресу (за наявності). Під час заповнення заяв і документів до них необхідно використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява і документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою та скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви і документів до неї уповноваженою особою до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи.

У разі подання заяви в електронній формі на заяву і всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги».

Зміни відомостей, що були зазначені у заяві

У разі зміни відомостей, що були зазначені у заяві та інших поданих до Національної ради документах, заявник повідомляє про це Національну раду письмово впродовж 30 днів з дня настання таких змін.

ПОРЯДОК подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви щодо реєстрації іноземних лінійних медіа

Додаток 1 Заява про реєстрацію іноземного лінійного медіа

Додаток 2 Декларація щодо відповідності змісту програм вимогам законодавства України 


Реквізити для сплати реєстраційного збору

Відповідно до Закону України «Про медіа», за реєстрацію та внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа стягується реєстраційний збір у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня року, в якому подається заява про реєстрацію. Реєстраційний збір сплачується заявником до Державного бюджету України.

Реквізити рахунку для  сплати  реєстраційного збору:

Одержувач: ГУК у м. Києві/Шевченківський р-н, код ЗКПО 37993783,

рахунок UA758999980313000056000026011 в Казначействі України (ЕАП) у м. Києві,

МФО 899998

Призначення платежу:   22011200;  Сплата реєстраційного збору суб’єктом у сфері медіа або особою, що уповноважена іноземним лінійним медіа,

 від:  _________________________  ,  ____________________________.

                  назва субєкта                                 код ЄДРПОУ

Роз’яснення в інфографіках

Як зареєструвати медіа?

Як зареєструвати іноземне лінійне медіа?

Національна рада відповідає заявникам на найбільш поширені запитання про реєстрацію і ліцензування

Розбираємо типові помилки, які найчастіше допускають під час заповнення заяв і подання пакетів документів