Прозорість медіа

31 березня 2023 року набув чинності Закон України «Про медіа», а Закон України «Про телебачення і радіомовлення» втратив чинність.

Законом України «Про медіа» (далі – Закон) не передбачено подання суб’єктами у  сфері медіа щорічної звітності про структуру власності, що було вимогою Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року № 2 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 17 червня 2022 року № 330), що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 251/28381.

Відповідно до статті 26 Закону суб’єкти у сфері аудіовізуальних медіа та постачальники електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, крім суб’єктів, які здійснюють діяльність як фізичні особи – підприємці, зобов’язані:

–  при поданні документів для участі в конкурсі, при продовженні строку дії ліцензії, при внесенні змін до Реєстру з підстав зміни структури власності, подавати до Національної ради відомості про структуру власності та оновлені відомості про структуру власності за формою, що встановлюється Національною радою;

–  розміщувати актуальні відомості про свою структуру власності за формою, що встановлюється Національною радою (за винятком даних, що не підлягають оприлюдненню), на своєму вебсайті (за його наявності), забезпечивши доступ до таких відомостей через головне меню (візуально видиме посилання з головної сторінки) відповідного вебсайта;

– не пізніше 10 червня року, що настає за звітним роком, подавати до Національної ради передбачену податковим законодавством України річну фінансову звітність у порядку та обсязі, що визначаються Національною радою. Річна фінансова звітність суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа, які здійснюють телевізійне мовлення з загальнонаціональною категорією, підлягає обов’язковому аудиту, що здійснюється незалежним аудитором (аудиторською фірмою) в порядку, передбаченому Законом України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

 Проте, оскільки введено воєнний стан в Україні, Законом України від 03.03.2022 № 2115-ІХ «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» передбачено, що, зокрема, юридичні особи подають фінансові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Згідно з пунктом 37 Розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону Національна рада упродовж трьох місяців з дня набрання чинності Закону має затвердити нормативно-правові акти, зразки документів, передбачені Законом, у тому числі щодо структури власності та фінансової звітності.

Звертаємо вашу вагу, що відповідно до пункту 17 Розділу Х Прикінцевих та перехідних положень впродовж шести місяців з дня набрання чинності Закону суб’єкти у сфері медіа, структура власності яких не відповідає вимогам Закону, зобов’язані привести структуру власності у відповідність із вимогами Закону.

Щодо ліцензіатів Національної ради, які з об’єктивних причин не змогли подати
звітну інформацію про свою структуру власності за 2020, 2021,2022 рік
згідно з вимогами Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

У зв’язку з тим, що воєнний стан  в Україні не припинено і  не скасовано, всі хто мав подати звітну інформацію про структуру власності за 2020, 2021, 2022 роки, але з об’єктивних причин не зміг цього зробити, можуть подати таку інформацію в електронній формі у форматі EXCEL (.xlsx)  через електронний сервіс «Особистий кабінет». Документи, що подаються до Національної ради в електронній формі через електронний сервіс «Особистий кабінет», підписуються керівником або уповноваженою особою суб’єкта інформаційної діяльності кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Подача щорічної інформації про структуру власності, яка була вимогою Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і мала відтермінування у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), введенням воєнного стану в Україні здійснюється лише через електронний сервіс «Особистий кабінет».

Додатково зауважуємо, що електронний сервіс «Особистий кабінет» не є сервісом через який подаються документи відповідно до вимог Закону України «Про медіа» до Національної ради, так документи на видачу та (або) продовження ліцензії, про реєстрацію, про внесення змін до Реєстру, тощо не подаються через електронний сервіс «Особистий кабінет».

Форми щодо структури власності для завантаження у форматі EXCEL для подачі звітної інформації за 2020, 2021, 2022 рік

Форма № 1

Схематичне зображення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності

Форма № 2

Форма № 3

Звертаємо вашу увагу, що у разі якщо в структурі власності суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа та постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, крім суб’єктів, які здійснюють діяльність як фізичні особи – підприємці, відбулися зміни кінцевого бенефіціарного власника, ключових учасників чи власників істотної участі, та у інших законодавчо визначених випадках такі суб’єкти зобов’язані подати до Національної ради відомості про структуру власності в порядку, передбаченому Законом України «Про медіа» та відповідно до форм відомостей про структуру власності, що будуть затвердженні на засіданні Національної ради.

Вимоги до електронного сервісу «Особистий кабінет»:

  • Для отримання доступу до електронного сервісу «Особистий кабінет» необхідно офіційним листом повідомити Національній раді (електронна пошта Національної ради –  nrada@nrada.gov.ua, поштова адреса Національної ради –  01601, Київ, вул. Прорізна, 2) адресу постійно діючої електронної пошти, код ЄДРПОУ для юридичної особи або ідентифікаційний код для фізичної особи-підприємця. Лист має бути на офіційному бланку організації за підписом керівника чи іншої уповноваженої особи. 
  • На вказану електронну пошту буде надіслано повідомлення для входу та підтвердження юридичної особи до електронного сервісу «Особистий кабінет».
  • Доступ здійснюється з використанням електронного цифрового підпису.  
  • Адреса електронної пошти має бути постійно діючою.

Інструкція користувача Особистого кабінету Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (Додаток Інструкція користувача Особистого кабінету Національної ради).

За додатковою інформацією можете звертатись за телефонами: 

з питань структури власності за тел. 044-278-74-33, 044-234-97-00,

з технічних питань стосовно сервісу «Особистий кабінет» за тел. 044-278-72-82.

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, на яких ліцензіати розміщували
щорічну звітну  інформацію про свою структуру власності
відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2022 рік (станом на 10.04.2023)

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2021 рік (станом на 10.04.2023)

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2020 рік (станом на 07.12.2021)

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2019 рік (станом на 07.12.2021)

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2018 рік

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2017 рік

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2016 рік

Перелік гіперпосилань на вебсторінки, наданих суб’єктами інформаційної діяльності до Національної ради, на яких вони розмістили інформацію про свою структуру власності за 2015 рік