Як отримати ліцензію

Ліцензуванню підлягає виключно мовлення з використанням радіочастотного спектра (наземне ефірне мовлення) та постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, що видаються Національною радою на конкурсних засадах.


Видача ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра (наземне ефірне мовлення)

Видача ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра (наземне ефірне мовлення) здійснюється на конкурсних засадах у порядку, визначеному статтею 52 Закону України «Про медіа» (далі – Закон), та відповідно до вимог ПОРЯДКУ подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа, затвердженого рішенням Національної ради 18.05.2023 № 350 (далі – Порядок).

Для участі в конкурсі необхідно подати Заяву на участь у конкурсі для видачі ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра, згідно з додатком 1 до Порядку та документи до заяви згідно переліку та граничного терміну визначеного в повідомленні про оголошення конкурсу.

До введення в експлуатацію електронного кабінету Заява для участі в конкурсі та документи до неї подаються в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 2, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua. Під час заповнення Заяв та документів до них використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява та документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою та скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви та документів до неї уповноваженою особою, до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи. У разі подання заяви в електронній формі на заяву та всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка із урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».


Видача ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра

Видача ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра здійснюється на конкурсних засадах у порядку, визначеному статтею 52 Закону України «Про медіа» (далі – Закон), та відповідно до вимог ПОРЯДКУ подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа, затвердженого рішенням Національної ради 18.05.2023 № 350 (далі – Порядок).

Для участі в конкурсі необхідно подати Заяву на участь у конкурсі для видачі ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, згідно з додатком 2 до Порядку та документи до заяви згідно переліку та граничного терміну визначеного в повідомленні про оголошення конкурсу.

До введення в експлуатацію електронного кабінету Заява для участі в конкурсі та документи до неї подаються в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 2, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua. Під час заповнення Заяв та документів до них використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

У разі настання підстав для внесення змін до Реєстру, передбачених частиною дев’ятою статті 64 Заява та документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою та скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви та документів до неї уповноваженою особою, до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи. У разі подання заяви в електронній формі на заяву та всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка із урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».


Продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра (наземне ефірне мовлення)

Продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра (наземне ефірне мовлення) здійснюється у порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про медіа» (далі – Закон), та відповідно до вимог ПОРЯДКУ подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа, затвердженого рішенням Національної ради 18.05.2023 № 350 (далі – Порядок).

Для продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра необхідно подати:

 1. Заяву про продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра, згідно з додатком 3 до Порядку.
 2. Відомості про структуру власності (крім суб’єктів, які здійснюють діяльність як фізичні особи-підприємці) відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про медіа» за формами № 1, 2, затвердженими рішенням Національної ради від 18.05.2023 № 355.
 3. Підтвердження статусу неприбутковості (для публічних аудіовізуальних медіа та аудіовізуальних медіа громад).
 4. Нотаріально посвідчені копії установчих документів претендента, якщо установчі документи не можуть бути отримані через офіційні веб-сайти державних органів України за унікальним ідентифікатором.
 5. Інформацію про логотип чи позивні.
 6. Зобов’язання, спрямовані на виконання вимог до програмної концепції мовлення щодо формату або забезпечення мінімальних обсягів поширення програм, що спрямовані на певну аудиторію або мають певне тематичне спрямування.

До введення в експлуатацію електронного кабінету Заява про продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра та документи до неї подаються в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 2, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua. Під час заповнення Заяв та документів до них використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява та документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою та скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви та документів до неї уповноваженою особою, до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи. У разі подання заяви в електронній формі на заяву та всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка із урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».


Продовження строку дії ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра

Продовження строку дії ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра здійснюється у порядку, визначеному статтею 59 Закону України «Про медіа» (далі – Закон), та відповідно до вимог ПОРЯДКУ подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа, затвердженого рішенням Національної ради 18.05.2023 № 350 (далі – Порядок).

Для продовження строку дії ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра необхідно подати:

 1. Заяву про продовження строку дії ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, згідно з додатком 4 до Порядку.
 2. Відомості про структуру власності (крім суб’єктів, які здійснюють діяльність як фізичні особи-підприємці) відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про медіа» за формами № 1, 2, затвердженими рішенням Національної ради від 18.05.2023 № 355.
 3. Нотаріально посвідчені копії установчих документів претендента, якщо установчі документи не можуть бути отримані через офіційні веб-сайти державних органів України за унікальним ідентифікатором.
 4. Зобов’язання, спрямовані на виконання умов ліцензії про:
  1. Наявність власних чи орендованих технічних засобів електронних комунікацій або договору з постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг щодо побудови ефірної цифрової багатоканальної електронної комунікаційної мережі.
  2. План побудови ефірної цифрової багатоканальної електронної комунікаційної мережі, у тому числі запропоновані етапи та строки введення її в експлуатацію.
  3. Максимальний рівень рентабельності електронних комунікаційних послуг ефірної цифрової багатоканальної електронної комунікаційної мережі
  4. надання послуг суб’єктам у сфері аудіовізуальних медіа, які отримали ліцензію на мовлення у відповідній ефірній багатоканальній електронній комунікаційній мережі згідно визначеної кількості каналів.

До введення в експлуатацію електронного кабінету Заява про продовження строку дії ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра та документи до неї подаються в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 2, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua. Під час заповнення Заяв та документів до них використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява та документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою та скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви та документів до неї уповноваженою особою, до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи. У разі подання заяви в електронній формі на заяву та всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка із урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».


Внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа

Внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа (далі – Реєстру) щодо ліцензіата та умов ліцензії здійснюється у порядку, визначеному статтею 60 Закону України «Про медіа» (далі – Закон), та відповідно до вимог ПОРЯДКУ подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа, затвердженого рішенням Національної ради 18.05.2023 № 350 (далі – Порядок).

Для внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа необхідно подати:
1. Заяву про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії, згідно з додатком 5 до Порядку.
2. Документи, що підтверджують зміни до ліцензії, передбачені пунктом 10 Порядку подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа.

До введення в експлуатацію електронного кабінету Заява про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа та документи до неї подаються в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 2, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua. Під час заповнення Заяв та документів до них використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява та документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою та скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви та документів до неї уповноваженою особою, до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи. У разі подання заяви в електронній формі на заяву та всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка із урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

У разі намірів ліцензіата внести зміни до програмної концепції мовлення, слід враховувати, що форма програмної концепції мовлення, затверджена рішенням Національної ради № 562 від 13.04.2017 (зі змінами) втратила чинність.

З урахуванням вимог Закону України «Про медіа», для внесення змін до Реєстру щодо умов ліцензії, під час подання інформації про заплановану програмну концепцію мовлення надаються такі відомості (зверніть увагу! Зазначаються тижневі обсяги мовлення. Види форматів лінійних аудіовізуальних медіа затверджені рішенням Національної ради від 18.05.2023 № 358):

1. Формат: ___________

(новини/діловий/суспільно-політичний, культурологічний/освітній/просвітницький, розважальний, спортивний, музичний, дитячий, релігійний, фільмовий, документальний, стиль життя/відпочинок/здоров’я/подорожі, телеторгівля, парламентський/урядовий/корпоративний, канал загальної тематики, канал для дорослої аудиторії, інший тощо);

2. Обсяг дитячих програм (мінімальний обсяг у годинах та хвилинах на тиждень): ____ ;

3. Обсяг поширення національного продукту (мінімальний обсяг у годинах та хвилинах на тиждень, частка (відсоток) від загального тижневого обсягу мовлення): ____ ;

4. Зобов’язання щодо забезпечення мінімальних обсягів поширення програм, що спрямовані на певну аудиторію або мають певне тематичне спрямування (мінімальний обсяг у годинах та хвилинах на тиждень, частка (відсоток) від загального обсягу мовлення): ____ ;

5. Для радіомовлення:

частка пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00:

Мова пісеньЧастка, %
Державною мовою
Іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

6. Для телеканалів місцевої та регіональної категорій:

частка (відсоток) загального тижневого обсягу програм новин та інших програм, що стосуються подій відповідної місцевості або регіону: _____ ;

7. Для публічних аудіовізуальних медіа:

мінімальні обсяги поширення (у годинах та хвилинах на тиждень, частка (відсоток) від загального тижневого обсягу мовлення):

1) програм місцевих або регіональних новин – інформації про поточні події відповідної громади (громад) або відповідної області чи регіону _____ ;

2) дискусій щодо соціально-економічного та культурного розвитку громад або областей чи регіонів _____ ;

3) програм, що містять інформацію, важливу для громади області чи регіону (освітню, культурологічну, політичну, історичну тощо), присвячених висвітленню       проблем       громади       або       просуванню       її       інтересів ____ ;

4) програм,        що       містять           інформацію,  пов’язану       із спільним інтересом (інтересами) громади або присвячені обговоренню питань діяльності громади ____ ;

8. Для аудіовізуальних медіа громад:

мінімальний обсяг поширення програм, що містять інформацію, пов’язану із спільним інтересом (інтересами) громади або присвячені обговоренню питань діяльності громади (у годинах та хвилинах на тиждень, частка (відсоток) від загального обсягу мовлення): ____ .


Анулювання ліцензії

Анулювання ліцензії здійснюється у порядку, визначеному статтею 62 Закону України «Про медіа» (далі – Закон), та відповідно до вимог ПОРЯДКУ подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа, затвердженого рішенням Національної ради 18.05.2023 № 350 (далі – Порядок). У разі намірів ліцензіата, передбачених пунктом 1 частини першої статті 62 Закону, ліцензіат подає Заяву про анулювання ліцензії, згідно з додатком 6 до Порядку.

До введення в експлуатацію електронного кабінету Заява про анулювання ліцензії подається в паперовій формі на юридичну адресу Національної ради: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 2, або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua. Під час заповнення Заяв та документів до них використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява та документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою та скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви та документів до неї уповноваженою особою, до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи. У разі подання заяви в електронній формі на заяву та всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка із урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Форми документів

ПОРЯДОК подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа

Додаток 1 Заява на участь у конкурсі для видачі ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра

Додаток 2 Заява на участь у конкурсі для видачі ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра

Додаток 3 Заява про продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра

Додаток 4 Заява про продовження строку дії ліцензії на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра

Додаток 5 Заява про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії

Додаток 6 Заява про анулювання ліцензії

Додаток 7 Програмна концепція мовлення, що додається до заяв на участь у конкурсі для видачі ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра/про продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням радіочастотного спектра/про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо ліцензіата та умов ліцензії

Форма № 1 Відомості про кінцевих бенефіціарних власників, власників істотної участі, ключових учасників станом на _________ 20__ року

Форма № 2 Схематичне зображення структури власності суб’єкта у сфері медіа станом на _________ 20__ року

Форма № 3 Відомості про зміни у структурі власності у 20__ році

Статистична інформація щодо чисельності населення України (за даними Державної служби статистики України)

Статистична інформація щодо чисельності населення України (за даними Державної служби статистики України)