ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ:

Кожна особа має право звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація її особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі. Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

З метою спрощення процедури оформлення запиту запитувач може залишити запит на сайті Національної ради в підрозділі «Звернення громадян» розділу «Громадянам» чи використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Форма для електронного інформаційного запиту:

Крім того, отримати форму запиту можна в секторі розгляду запитів на публічну інформацію та звернень громадян за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 2. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді: поштою, електронною поштою. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, надавши копію запиту особі, яка його подала.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ:

Якщо Ви бажаєте подати запит на інформацію до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Ви можете:

  • Залишити запит на цьому сайті. Для цього Вам необхідно попередньо пройти реєстрацію або
  • Зателефонувати до Національної ради: тел. (044) 278-48-89 або
  • Надіслати запит на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Прорізна, 2, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення або
  • Надіслати запит на адресу електронної пошти: nrada@nrada.gov.ua або
  • Подати запит під час особистого прийому.

Якщо Ви вирішите залишити запит на інформацію на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Вам необхідно пройти попередню реєстрацію, заповнити відповідні поля для реєстрації та викласти суть Вашого запиту. Про результати розгляду запиту на інформацію Вам буде повідомлено на електронну пошту, вказану Вами при реєстрації.

РОЗГЛЯД ЗАПИТІВ:

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ:

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами. На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, повідомляємо, що надання публічної інформації Національною радою здійснюється у відповідь на запит на інформацію. Згідно із законом публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Наказ Національної ради від 04.11.2020 № 5а/144

Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення:
1.1 є розпорядником інформації, якою володіє Національна рада, зокрема інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Національною радою своїх повноважень та яка перебуває у володінні Національної ради;
1.2 не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
-стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
-стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ голови Національної ради від 01.07.2011 № 5/238.

3. Визначити сектор забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації управління організаційного та документального забезпечення спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Національна рада.

4. Структурним підрозділам Національної ради відповідно до компетенції забезпечувати:
-опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи;
-оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Національної ради, підготовку та надання відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті Національної ради та їх оновлення.

5. Керівникам структурних підрозділів апарату Національної ради забезпечити неухильне дотримання працівниками структурних підрозділів положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6. Спеціальним місцем роботи запитувачів з документами чи їх копіями
в Національної раді визначити каб. 508 (контактний телефон: 278-48-89).

7. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Національної ради.

8. Відділу контролю документообігу ознайомити з цим наказом членів Національної ради, керівника апарату, керівників структурних підрозділів, помічників-консультантів членів Національної ради.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ:

Порядок відшкодування витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію

РІШЕННЯ від 20.02.2020 № 240

Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, та Порядку відшкодування цих витрат

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію” (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 4) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, що додається (додаток 1додаток 2 до Порядку). 

2. Затвердити Розмір фактичних витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, що додається.

3. Скасувати рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 12 жовтня 2011 року № 2467 “Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат”.

4. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

5. Виконання цього рішення покласти на сектор забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної інформації управління організаційного та документального забезпечення, юридичне управління, управління фінансової та бухгалтерської служби.

6. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Герасим’юк О.

Перший заступник голови Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Перелік відомостей,
що становлять службову інформацію в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення
(затверджено наказом голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08.09.2017 № 5/6
зі змінами,внесеними наказом від 28.12.2021 № 05/11)

До відомостей, що становлять службову інформацію, можуть бути віднесені за умови дотримання вимог частини другої статті 6, статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відомості (крім відомостей, що становлять державну таємницю):

1.  Накази, розпорядження, службові, доповідні та аналітичні записки Національної ради, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, військовій, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;
2.  Документи, що пов’язані з процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю (проекти рішень, акти моніторингів, акти перевірок, службові та доповідні записки, переписка між підрозділами);
3.  Особові справи членів Національної ради, працівників апарату та кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;
4. Відомості у ліцензійних справах телерадіоорганізацій та справах суб’єктів інформаційної діяльності та відомості, які визначені суб’єктом подання як конфіденційні; журнали видачі свідоцтв про державну реєстрацію телерадіоорганізацій, обліку бланків ліцензій на мовлення, обліку бланків ліцензій провайдера програмної послуги, обліку бланків додатків до ліцензій, видачі продовжених ліцензій телерадіоорганізаціям; документи, що подані телерадіоорганізаціями до заяв про видачу, переоформлення, продовження, анулювання, видачі дубліката ліцензії, які визначені суб’єктом подання як конфіденційні.

5.  Подання Національної ради до Українського державного центру радіочастот щодо висновків ЕМС РЕЗ та дозволів на експлуатацію РЕЗ та прорахунку каналів та частот;
6.  Судові справи, інформація, що міститься у відповідних справах та необхідна Національній раді з метою реалізації своїх законних повноважень, для представництва у судах.
7. Відомості з питань планування, організації та ведення мобілізаційної роботи.
8. Відомості про чисельність військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

ЗВІТИ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ЗАПИТІВ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

2024 рік:

Із 10 по 14 червня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 3 по 7 червня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 27 по 31 травня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 4 запити на отримання публічної інформації.

Із 20 по 24 травня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 7 запитів на отримання публічної інформації.

Із 13 по 17 травня 2024 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 6 по 10 травня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 29 квітня по 3 травня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 22 по 26 квітня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 4 запити на отримання публічної інформації.

Із 15 по 19 квітня 2024 року на адресу Національної ради запити на отримання публічної інформації не надходили.

Із 8 по 12 квітня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 5 запитів на отримання публічної інформації.

Із 1 по 5 квітня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 3 запити на отримання публічної інформації.

Із 25 по 29 березня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 4 запити на отримання публічної інформації.

Із 18 по 22 березня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 3 запити на отримання публічної інформації.

Із 11 по 15 березня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 8 запитів на отримання публічної інформації.

Із 4 по 8 березня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 26 лютого по 1 березня 2024 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 19 по 23 лютого 2024 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 12 по 16 лютого 2024 року на адресу Національної ради надійшли 6 запитів на отримання публічної інформації.

Із 5 по 9 лютого 2024 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 29 січня по 2 лютого 2024 року на адресу Національної ради надійшли 8 запитів на отримання публічної інформації.

Із 22 по 26 січня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 3 запити на отримання публічної інформації.

Із 15 по 19 січня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 8 запитів на отримання публічної інформації.

Із 8 по 12 січня 2024 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 1 по 5 січня 2024 року на адресу Національної ради запитів на отримання публічної інформації не надходило.

2023 рік:

Із 25 по 29 грудня 2023 року на адресу Національної ради надійшли 3 запити на отримання публічної інформації.

Із 18 по 22 грудня 2023 року на адресу Національної ради надійшло 9 запитів на отримання публічної інформації.

Із 11 по 15 грудня 2023 року на адресу Національної ради надійшли 4 запити на отримання публічної інформації.

Із 4 по 8 грудня 2023 року на адресу Національної ради запитів на отримання публічної інформації не надходило.

Із 27 листопада по 1 грудня 2023 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 20 по 24 листопада 2023 року на адресу Національної ради надійшли 4 запити на отримання публічної інформації.

Із 13 по 17 листопада 2023 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 6 по 10 листопада 2023 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 30 жовтня по 3 листопада 2023 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 23 по 27 жовтня 2023 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 16 по 20 жовтня 2023 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 9 по 13 жовтня 2023 року на адресу Національної ради надійшли 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 2 по 6 жовтня 2023 року на адресу Національної ради надійшли 3 запити на отримання публічної інформації.

Із 25 по 29 вересня 2023 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 18 по 22 вересня 2023 року на адресу Національної ради запитів на отримання публічної інформації не надходило.

З 11 по 15 вересня 2023 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 4 по 8 вересня 2023 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 28 серпня по 1 вересня 2023 року на адресу Національної ради запитів на отримання публічної інформації не надходило.

Із 21 по 25 серпня 2023 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 14 по 18 серпня 2023 року на адресу Національної ради надійшло 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 7 по 11 серпня 2023 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 31 липня по 4 серпня 2023 року на адресу Національної ради надійшло 2 запити на отримання публічної інформації.

Із 24 по 28 липня 2023 року на адресу Національної ради запитів на отримання публічної інформації не надходило.

Із 17 по 21 липня 2023 року на адресу Національної ради надійшов 1 запит на отримання публічної інформації.

Із 10 по 14 липня 2023 року на адресу Національної ради запитів на отримання публічної інформації не надходило.

Із 3 по 7 липня 2023 року на адресу Національної ради запитів на отримання публічної інформації не надходило.

Із 26 по 30 червня 2023 року на адресу Національної ради запитів на отримання публічної інформації не надходило.