НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ Є КОНСТИТУЦІЙНИМ, ПОСТІЙНО ДІЮЧИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ, НАГЛЯДОВИМ ТА РЕГУЛЯТОРНИМ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНОМ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

Історія і статус

Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалежності, об’єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування культурної, ідеологічної та політичної багатоманітності в суспільстві, врахування загальновизнаних міжнародних норм та стандартів у галузі телерадіомовлення, повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень.

Національна рада складається з восьми осіб. З них чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і чотири члени Національної ради призначаються Президентом України.

Національна рада є повноважною при призначенні не менше шести її членів. Повноваження члена Національної ради починаються з дня його призначення і тривають п’ять років, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Одна і та сама особа може бути повторно призначена членом Національної ради лише один раз.

Для забезпечення виконання повноважень Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі призначаються представники Національної ради.

Для правового, наукового, інформаційного, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності Національної ради створюється апарат, який діє відповідно до затвердженого Положення та Регламенту Національної ради.

21 грудня 1993 рокуНабув чинності Закон України «Про телебачення і радіомовлення». Він уперше задекларував створення в Україні державного регуляторного та наглядового органу в системі електронних ЗМІ – Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.Діяльність конституційного, колегіального органу справила вирішальний вплив на розвиток телерадіоінформаційної галузі сучасної України. Національна рада здійснює державну політику ліцензування телерадіомовлення, відповідає за раціональне використання радіочастотного ресурсу держави, бере участь у реалізації державної політики у телерадіоінформаційній сфері та здійснює контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями ліцензійних умов і норм чинного законодавства.
25 квітня 1994 рокуПрезидент України Л.Кравчук видав Указ «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Членами Національної ради стали: В. Барсук (голова), А. Михайленко, А. Москаленко, В. Погорілко, М. Попович, В. Цендровський, О. Яремчук.
З червня 1994 рокуПрезидент України Л. Кравчук видав Указ «Про Тимчасове положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення».
1 серпня 1994 рокуНовообраний Президент України Л.Кучма своїм Указом розпустив раніше сформовану Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення та скасував Указ «Про Тимчасове положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» як такий, що не відповідає чинному законодавству України.
15 грудня 1994 рокуВерховна Рада України затвердила нове Тимчасове положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, яке діяло до набрання чинності окремого закону, а також обрала персональний склад Національної ради у кількості восьми осіб. За пропозицією Голови Верховної Ради України О. Мороза обрано В. Петренка (голова), І. Мащенка, В. Погорілка, О. Яремчука. За пропозицією Президента України Л. Кучми – О. Кочектова, В. Кудіна, О. Ляхова, М. Слободяна.
15 червня 1995 рокуНаціональна рада розпочала ліцензування телерадіоорганізацій. Перша ліцензія була видана Національній радіокомпанії України на три програми проводового мовлення.
1995 рікЗапочатковано ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України. До нього вносяться дані про телерадіоорганізації, що отримали ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги або зареєструвалися як суб’єкти інформаційної діяльності.Відомості в Державному реєстрі постійно оновлюються через внесення або вилучення телерадіоорганізацій, також враховуються зміни щодо видів діяльності, територіальної категорії мовлення, ліцензійних умов тощо.
28 червня 1996 рокуНа п’ятій сесії Верховної Ради України прийнято Конституцію України. У п. 20 ст. 85 Основного Закону серед повноважень Верховної Ради зазначено: «призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», у п. 13 ст. 106 серед повноважень Президента України: «призначення половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення».
1996 рікЛіцензії Національної ради отримала НТКУ та інші телекомпанії, які стали згодом загальнонаціональними: «СТБ», «Інтер», «ICTV», «НБМ», «Студія «1+1».
23 вересня 1997 рокуНабув чинності Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», який розширив її повноваження, чітко окреслив завдання та функції, запровадив нову процедуру формування цього органу. Закріплено, що чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і ще чотири – Президентом України.
1997 рікВ ефірі України запрацювали три потужні мовники: Національна телекомпанія України, «Студія «1+1», телекорпорація «Інтер».
24 грудня 1998 рокуНаціональна рада видала першу ліцензію на супутникове телемовлення.
Лютий 1999 рокуНаціональна рада вперше прозвітувала про свою роботу на пленарному засіданні Верховної Ради України. Звіт взято до відома, але в середині березня повноваження членів Національної ради було припинено, а новий склад не обрано.
16 березня 1999 рокуВерховна Рада України затвердила списком нову четвірку членів Національної ради: С. Аксененко, М. Княжицький, В. Цендровський, М.Червінчук.
Червень 1999 – червень 2000 рокуНаціональна рада не діяла
18 травня 2000 рокуВерховна Рада України рейтинговим голосуванням обрала чотирьох нових членів Національної ради: М. Княжицького, В. Лешика, Ю. Покальчука, М. Потураєва.
Червень 2000 рокуВерховна Рада України скасувала рішення від 16.03.1999 р. про призначення четвірки членів Національної ради від Верховної Ради.
9 червня 2000 рокуПрезидент України Л. Кучма своїм Указом призначив членами Національної ради: М. Баграєва, В. Грановського, Ю. Плаксюка, Б. Холода. Головою Національної ради обрано Б. Холода.
2000 рікУхвалено низку нормативних документів, положень про ліцензування, про умови конкурсів на отримання ліцензій на мовлення, про представництва в областях, про порядок ретрансляції телеканалів у кабельних мережах тощо. Згодом ці нормативні акти змінювалися.
14 грудня 2000 рокуЗ метою стимулювання розвитку вітчизняної телеіндустрії Національна рада заснувала премію «Телетріумф».
2001 рікНаціональна рада стала членом Європейської платформи регуляторних органів (EPRА), до складу якої входять регуляторні органи більшості країн Європи. Ця незалежна міжнародна структура об’єднує 52 аналогічні організації з 46 країн світу, створена з метою обміну інформацією, досвідом і практиками між ними.
22 березня 2001 рокуВідбулася перша церемонія нагородження переможців премії «Телетріум» за підсумками 2000 року, яких визначала експертна колегія у 14 номінаціях.
15 травня 2001 рокуНаціональна рада ухвалила рішення про видання журналу «Вісник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». 23.05.2001 р. журнал отримав свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ і виходив до 2005 року з періодичністю раз у два місяці. У січні 2006 року журнал було реформовано у бюлетень. 18 березня 2009 року ухвалено рішення про призупинення видання бюлетеню.
11 червня 2001 рокуЗапрацював веб-сайт Національної ради. На ньому було розміщено законодавчу базу електронних ЗМІ, структуру апарату Національної ради, інформацію про конкурси на канали і частоти, повідомлення прес-служби тощо.
2002-2003 рокиУ зв’язку з ротаціями, а також обранням члена Національної ради М.Баграєва народним депутатом України, новими членами Національної ради згідно з Постановами Верховної Ради стали: Ю. Шкарлат (з лютого по липень 2002 р.), В. Понеділко (з липня 2002 р.), В. Шевченко (з липня 2002 р.), В. Манжосов (з липня 2002 р.), Т. Лебедєва (з лютого 2003 р.), а згідно з Указами Президента України: В. Павленко (з березня 2003 р.), В. Лешик (з вересня 2003 р.), М. Фартушний (з вересня 2003 р.).
2000-2003 рокиНаціональною радою було розроблено і затверджено низку важливих нормативних документів із ліцензування та контролю за дотриманням телерадіоорганізаціями норм чинного законодавства; розпочався активний процес ліцензування кабельного, супутникового, супутниково-кабельного телемовлення; розширено мережі мовлення телерадіоорганізацій : «ICTV», «СТБ», «Новий канал», «ТЕТ», «Тоніс», «Україна», створено мережі FM-станцій.
18 червня 2003 рокуРішенням Національної ради № 781 запроваджено візуальні позначки класифікації відеопродукції, розрахованої на різні вікові категорії глядачів.
14 квітня 2004 рокуНаціональна рада ухвалила Рекомендації щодо визначення мов програм і передач у програмних концепціях телерадіоорганізацій, які ведуть мовлення на території України або претендують на отримання ліцензії. Загальнонаціональним мовникам і тим, що ведуть мовлення на кілька адміністративно-територіальних утворень, пропонувалося вести мовлення державною мовою, а регіональним і місцевим (на кілька населених пунктів у межах одного територіального утворення) – мова програм і передач мала бути не менше ніж 50% українською. Згодом до цих рекомендацій вносилися зміни.
17 березня 2005 рокуВерховна Рада України продовжила повноваження членів Національної ради: Т. Лебедєвої, В. Понеділка.
18 березня 2005 рокуПостановою Верховної Ради України членом Національної ради призначено В. Шевченка (голова), Ю. Плаксюка.
3 квітня 2005 рокуПрезидент України В.Ющенко своїм Указом призначив членами Національної ради І. Куруса, В. Лясовського, А. Мирошніченка, Ю. Сторожука.
13 червня 2005 рокуПідписано Меморандум про співпрацю між телерадіокомпаніями і Національною радою, спрямовану на розбудову національного інформаційного простору. В ньому насамперед ішлося про необхідність збільшення в ефірі обсягу національного продукту.
1 березня 2006 рокуНабрав чинності Закон України «Про телебачення і радіомовлення» (3317-IV), який зокрема передбачав ліцензування провайдерів програмної послуги та вводив обов’язкові обсяги на ведення мовлення державною мовою. Так, для загальнонаціональних мовників частка ефірного часу, коли мовлення ведеться українською мовою, мала становити не менше 75 відсотків загального обсягу добового мовлення. Мова (мови) програм і передач телерадіоорганізації повинна визначатися умовами ліцензії на мовлення. У ліцензії мовників з’явилася окрема графа для зазначення мовлення державною мовою.
14 липня 2006 рокуПідписано оновлений варіант Меморандуму, що був покликаний врегулювати відносини між регулятором і телеканалами головним чином у питаннях мовлення державною мовою і щодо дотримання квот на національний телевізійний продукт та його пріоритетність перед іноземним.
21 липня 2006 рокуВідбулося підписання Меморандуму про співпрацю між радіокомпаніями та Національною радою.
2006 рікВідповідно до нової редакції Закону «Про телебачення і радіомовлення» розпочалося ліцензування такого виду діяльності, як надання програмної послуги з використанням кабельних багатоканальних мереж та систем МІТРІС, Телесело і ММДС тощо. Це дало змогу припинити недобросовісну конкуренцію у сфері телерадіомовлення та масові порушення законодавства про авторське право та суміжні права.
7 лютого 2006 рокуЗа ініціативи Національної ради створено Незалежну експертну раду з питань діяльності мас-медіа під час виборів – консультативно-дорадчий орган, метою діяльності якого було надання Центральній виборчій комісії, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення та ЗМІ незалежних експертних висновків, оцінок та рекомендацій в передвиборний період. 2007 і 2008 року також діяли експертні ради.
7 лютого 2007 рокуЗгідно з Указами Президента України Ю. Сторожука звільнено з посади члена Національної ради України. Новим членом Національної ради призначено Т. Мокріді.
2007 рокуЗ ініціативи Національної ради розпочався процес впровадження цифрового телерадіомовлення. Створено багатоканальну мережу в мультиплексі МХ-4. Переможців на мовлення в цій мережі було визначено за результатами конкурсу 2 квітня 2008 року.
28 грудня 2007 рокуНаціональна рада затвердила Правила ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України (рішення № 1709)
1 березня 2008 рокуНабуло чинності Положення про порядок ліцензування мовлення кабельного та здійснення ретрансляції програм та передач. Розпочався процес адаптації іноземних програм, що ретранслюються в кабельних мережах, до вимог чинного законодавства України (стаття 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).
17 грудня 2008 рокуВерховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. 1 липня 2009 року Україна стала повноправною стороною Конвенції. Відтоді Національна рада у своїй регуляторній діяльності керується нормами цього міжнародного документа.
21 квітня 2009 рокуНаціональна рада задовольнила заяву В. Шевченка про звільнення з посади голови регуляторного органу.
24 листопада 2009 рокуУказами Президента звільнено з посади члена Національної ради В. Лясовського та призначено на цю посаду О. Головатенко.
22 лютого 2010 рокуСвоїми Указами Президент України В. Ющенко звільнив з посад членів Національної ради І. Куруса й А. Мирошніченка.
23 лютого 2010 рокуПрезидент України В. Ющенко підписав Укази про призначення А. Мирошніченка та Л. Мудрак членами Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
26 лютого 2010 рокуПрезидент України В. Янукович своїм Указом скасував Указ Президента В. Ющенка від 23 лютого 2010 року «Про призначення А. Мирошніченка членом Національної ради».
2 квітня 2010 рокуУказами Президента України В. Януковича звільнено з посади члена Національної ради Т. Мокріді та призначено на цю посаду В. Манжосова, згодом його було обрано головою Національної ради.
15 квітня 2010 рокуЮ. Плаксюк звільнився з посади члена Національної ради за власним бажанням. Його було призначено головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
29 червня 2010 рокуПостановами Верховної Ради України на посади членів Національної ради призначено Є. Баранова, О. Єлманову, І. Опілат, М. Фартушного.
2011 рікРозпочато ліцензування провайдерів програмної послуги за технологією IPTV. Створено національну мережу ефірного цифрового мовлення в стандарті DVBT-2 та визначено провайдера програмної послуги цієї мережі – ТОВ «Зеонбуд».
16-17 серпня 2011 рокуВизначено переможців конкурсу на цифрове мовлення у мультиплексі МХ-5 для регіональних і місцевих телекомпаній. 85 телерадіоорганізацій отримали можливість мовити у цифрі.
18 серпня 2011 рокуПідбито підсумки конкурсу на цифрове мовлення у мультиплексах МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5 для загальнонаціональних телекомпаній, 28 компаній стали переможцями та отримали ліцензії на мовлення у цифровому стандарті.
11-12 вересня 2012 рокуВідбулося визначення переможців другого конкурсу на мовлення у мультиплексі МХ-5, визначеного для регіональних і місцевих компаній. Ще 21 місцева і 4 регіональні компанії отримали ліцензії на мовлення у цифровому стандарті.
14 листопада 2012 рокуНаціональна рада задовольнила заяву Оксани Калетник (Єлманової) про її звільнення з посади члена Національної ради у зв’язку із її обранням народним депутатом.
4 липня 2013 рокуПостановою Верховної Ради України на посаду члена Національної ради призначено В. Георгієвську.
11 лютого 2014 рокуПрезидент України В. Янукович призначив восьмого члена Національної ради – Л. Бакаленко.
28 лютого 2014 рокуВідповідно до Постанови Верховної Ради України від 28.02.2014 № 837-VII «Про висловлення недовіри Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за результатами розгляду звіту за 2013 рік» і Закону України від 17.04.2014 № 1222 «Про внесення змін до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» було достроково припинено повноваження членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Є. Баранова, В. Георгієвської, І. Опілат, М. Фартушного.
Березень 2014 рокуНаціональна рада звернулася до суду стосовно визнання такими, що не відповідають вимогам українського законодавства і Європейській конвенції про транскордонне телебачення чотирьох російських програм: «Первый канал. Всемирная сеть» (ОАО «Первый канал»), «РТР-Планета», «Российский Информационный канал «Росия-24» (ВГТРК «Всеросийская государственная телевезионная и радиовещательная компания»), «НТВ-Мир» (ОАО «Телекомпания НТВ»). 25 березня ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва про забезпечення адміністративного позову у справі №826/3456/14 зобов’язано ТОВ «Торсат» та провайдерів програмної послуги, які уклали з ним угоди, припинити ретрансляцію в багатоканальних телемережах на території України цих іноземних програм.
4 липня 2014 рокуВерховна Рада України рейтинговим голосуванням обрала чотирьох членів Національної ради, а саме: О. Герасим’юк, О. Ільяшенка, К. Котенко, О. Черниша.
7 липня 2014 рокуУказами Президента України Петра Порошенка звільнено з посад членів Національної ради В. Манжосова, Л. Мудрак, Л. Бакаленко.Цього ж дня Указами Президента на посаду членів Національної ради призначено Ю. Артеменка, В. Севрюкова, Г. Шверка.
9 липня 2014 рокуГоловою Національної ради обрано Ю. Артеменка, О. Герасим’юк – першим заступником голови, Г. Шверка – заступником голови, К. Котенко – відповідальним секретарем Національної ради.
11 вересня 2014 рокуВідповідно до Указу Президента України Петра Порошенка звільнено з посади члена Національної ради О. Головатенко.
2014 рікНаціональна рада, дбаючи про інтереси держави і усвідомлюючи наслідки наявності в ефірі програм, що традиційно містять неправдиві відомості, заклики до розпалювання війни, ворожнечі й ненависті, зневагу до патріотичних почуттів громадян і України в цілому та їх вплив на свідомість людей, визнала низку іноземних програм такими, що не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинному законодавству України. Серед них: «РТР – Планета», «НТВ – Мир», «Россия 24», «ТВ Центр – Іnternational»; «РосБизнесКонсалтинг ТВ» (РБК – ТВ); «История» (ВДТРК).
18 грудня 2014 рокуНаціональна рада ухвалила перше рішення про тимчасове мовлення телерадіоорганізацій на території проведення антитерористичної операції.
Наприкінці 2014 рокуСтворено єдину мережу Українського радіо з використанням FM-ресурсу. Щороку кількість частотних присвоєнь збільшувалася, і станом на 20 жовтня 2018 року мережа складається зі 195 FM-частот, які транслюють програми «Українське радіо», «Промінь», «Культура» (не включені тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та АР Крим).
2015 рікУ зв’язку з поширенням мовниками країни-агресора пропагандистської інформації, виявленими фактами недотримання норм українського законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення було обмежено ретрансляцію в кабельних мережах 10 телеканалів Російської Федерації: «24 Техно»; «МИР 24»; «Страна»; «Русский иллюзион»; «Дом кино»; «Оружие»; «Многосерийное ТВ»; «Школьник ТВ»; «Феникс+кино»; «Иллюзион +».
9 квітня 2015 рокуВерховна Рада України ухвалила закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Під заборону розповсюдження і демонстрування потрапили фільми і серіали, які популяризують або пропагують органи держави-агресора або їхні окремі дії, що створюють позитивний імідж працівників держави-агресора чи працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Заборонена також трансляція фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора після 1 січня 2014 року. Національна рада почала здійснювати нагляд за дотриманням мовниками положень цього закону.
10 квітня 2015 рокуПісля набуття чинності нової редакції Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» розпочався процес реформування державних телерадіоорганізацій у Національну Суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ). На першому етапі державні мовники були приєднані до НТКУ. З цією метою Національна рада переоформила 161 ліцензію телерадіоорганізацій.
14 травня 2015 рокуУхвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій», яким Національну раду уповноважено вести перелік іноземних програм, дозволених до ретрансляції в Україні, та заборонено розповсюдження реклами мовниками з країн, що не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.
3 вересня 2015 рокуВерховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення», відповідно до якого суб’єкти інформаційної діяльності (телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги) зобов’язані розкривати на своєму сайті та надавати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення інформацію про свою структуру власності та відомості про кінцевих вигодоодержувачів не пізніше 31 березня наступного за звітним роком.
14 вересня 2015 рокуУказами Президента України №№ 542/215, 543/215 звільнено Владислава Севрюкова і Григорія Шверка з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у зв’язку з обранням їх народними депутатами України.
14 вересня 2015 рокуУказами Президента України №№ 544/215, 545/215 призначено Сергія Костинського і Уляну Фещук членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
23 вересня 2015 рокуУляну Фещук обрано заступником голови Національної ради.
17 грудня 2015 рокуНа засіданні Національної ради було затверджено склад Наглядової ради НСТУ в кількості 17 осіб: 9 – від громадських організацій і 8 – від депутатських фракцій і груп
16 червня 2016 рокуВерховна Рада України ухвалила закон, який зобов’язує телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 35% від загального обсягу пісень, поширених протягом доби. Крім того, передбачено, що не менше 60% добового обсягу ведення передач має відбуватися державною мовою. Імплементація закону триватиме в три етапи. Закон набув чинності 8 листопада 2016 року.
2 серпня 2016 рокуНаціональна рада задовольнила заяву К.Котенко про звільнення з посади члена Національної ради.
27 вересня 2016 рокуУказом Президента України № 412/2016 В.Коваля призначено членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
24 листопада 2016 рокуО.Ільяшенка обрано відповідальним секретарем Національної ради.
13 червня 2017 рокуОпубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації».Згідно з вимогами прикінцевих і перехідних положень Закону, який набув чинності 13 жовтня 2017 року, упродовж першого року його дії вимоги до частки передач та фільмів, виконаних державною мовою, зараховуються усі передачі та фільми власного виробництва і національний аудіовізуальний продукт.З 13 жовтня 2018 року передбачені такі вимоги щодо обсягу української мови :• не менше ніж 75% української мови – в ефірі загальнонаціональних і регіональних телеканалів;• не менше ніж 60% української мови – в ефірі місцевих телеканалів;• не менше ніж 75% загального обсягу передач новин – новини українською мовою.
7 грудня 2017 рокуВерховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України», яким узаконено поняття тимчасового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення і надання відповідних дозволів Національної ради замість ліцензій за заявковим принципом на позаконкурсних підставах.
11 липня 2018 рокуНаціональна рада розпочала видачу дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення відповідно до Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, затвердженого рішенням Національної ради від 01 березня 2018 року № 288 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2018 року за №386/31838Станом на 26 жовтня 2018 року мовлення на підставі дозволів на тимчасове мовлення здійснюють 31 ТРО на 97 частотах та 34 телевізійних каналах
2014-2018 рокиОбмежено для ретрансляції в кабельних мережах 80 іноземних каналів, які не відповідають вимогам українського законодавства та Європейської конвенції про транскордонне мовлення. Натомість станом на 11.10.2018 мають змогу ретранслюватися 181 іноземна телепрограма.
31 липня 2018 рокуВимкнено аналогове телебачення у Києві та Кіровоградській області.
31 серпня 2018 рокуВимкнено аналогове телебачення по всій території України.До 1 травня 2019 року продовжать мовити телеканали НСТУ, місцеві мовники, аналогові канали на території проведення операції об’єднаних сил і в прикордонних районах з країною-агресором.
29 листопада 2018 рокупочаток розбудови мережі військово-патріотичного радіо «Армія ФМ – військове радіо». Радіостанція на конкурсі отримала FM-частоти в Києві, Вінниці і Житомирі
8 травня 2019 рокупостановою Уряду до 31 грудня 2019 року продовжено термін вимкнення аналогового телебачення в районах, що межують із Російською Федерацією і поширюють його на тимчасово окуповані території, а також для місцевих телекомпаній, які ще не отримали ліцензій на мовлення у цифровому стандарті
30 травня 2019 рокупостановою Верховної Ради України № 2730-VIII Максима Онопрієнка призначено на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
9 липня 2019 рокуУказом Президента України № 510 Юрія Артеменка звільнено з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
9 липня 2019 рокуУказом Президента України № 503 Юрія Зіневича призначено членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
11 жовтня 2019 рокуза результатами конкурсу сформовано FM-мережі для двох каналів суспільного радіомовлення – «Радіо «Промінь» і «Радіо «Культура»
18 жовтня 2019 рокуухвалено зміни до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», якими вдосконалено процедуру звільнення і призначення членів Національної ради
31 жовтня 2019 рокуПостановою Верховної Ради України № 261-IX Ольга Герасим’юк, Олександр Ільяшенко і Олег Черниш звільнені з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Продовжували виконання своїх обов’язків відповідно до частини першої статті 5 Закону України від 2 жовтня 2019 року № 138-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення» до дня призначення нових членів Національної ради Верховною Радою України.
4 березня 2020 рокуУказами Президента України № 63, 64, 65, 66 достроково припинено повноваження членів Національної ради Юрія Зіневича, Валентина Коваля, Сергія Костинського і Уляни Фещук
5 березня 2020 рокуУказами Президента України № 67, 68 Юрія Зіневича і Валентина Коваля призначено членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
15 квітня 2020 рокуУказом Президента України № 147 Олену Ніцко призначено членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
22 квітня 2020 рокуПрипинено повноваження Ольги Герасим’юк як першого заступника голови Національної ради і Олександра Ільяшенка як відповідального секретаря Національної ради.
Ольгу Герасим’юк обрано головою Національної ради, Валентина Коваля – першим заступником голови, Олега Черниша – заступником голови, Юрія Зіневича – відповідальним секретарем.
12 травня 2020 рокуУказом Президента України № 171 Тетяну Руденко призначено членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
15 грудня 2021 рокуПостановами Верховної Ради України №№ 1956-IX, 1957-IX, 1958-IX Олександра Бурмагіна, Олега Черниша і Ольгу Герасим’юк призначено членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
20 грудня 2021 рокуПрипинено повноваження Валентина Коваля як першого заступника голови Національної ради і Юрія Зіневича як відповідального секретаря Національної ради.
Ольгу Герасим’юк обрано головою Національної ради, Валентина Коваля – першим заступником голови, Олега Черниша – заступником голови, Олену Ніцко – відповідальним секретарем.
31 грудня 2022 рокуУхвалено Закон України “Про медіа”

Місія та цілі

Місія

Відповідальна журналістика – захист від зовнішньої агресії

Цілі

  • Захист інформаційного простору України
  • Розвиток мовлення на території проведення АТО, прикордонних територіях півдня України і на Автономну Республіку Крим
  • Перехід від аналогового до цифрового стандарту мовлення
  • Сприяння ефективній та сталій конкуренції на ринку, створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи спотворення конкуренції у телерадіоінформаційному просторі
  • Сприяння становленню суспільного мовлення
  • Представлення і відстоювання інтересів та позиції України у сфері телебачення і радіомовлення на міжнародному рівні

Члени Національної ради

Герасим’юк Ольга Володимирівна

Голова Національної ради

Коваль Валентин Юрійович

Перший заступник голови Національної ради

Черниш Олег Миколайович

Заступник голови Національної ради

Ніцко Олена Анатоліївна

Відповідальний секретар Національної ради

Бурмагін Олександр Олександрович

Член Національної ради

Зіневич Юрій Михайлович

Член Національної ради

Онопрієнко Максим Валентинович

Член Національної ради

Руденко Тетяна Сергіївна

Член Національної ради

Представники Національної ради

Представник Національної ради у Вінницькій області

Представник Національної ради у Волинській області

Представник Національної ради у Дніпропетровській області

Представник Національної ради у Донецькій області

Представник Національної ради у Житомирській області

Представник Національної ради у Закарпатській області

Представник Національної ради у Запорізькій області

Представник Національної ради у Івано-Франківській області

Представник Національної ради у Кіровоградській області

Представник Національної ради у Луганській області

Представник Національної ради у Миколаївській області

Представник Національної ради у Одеській області

Представник Національної ради у Полтавській області

Представник Національної ради у Рівненській області

Представник Національної ради у Сумській області

Представник Національної ради у Тернопільській області

Представник Національної ради у Харківській області

Представник Національної ради у Херсонській області

Представник Національної ради у Хмельницькій області

Представник Національної ради у Черкаській області

Представник Національної ради у Чернівецькій області

Представник Національної ради у Чернігівській області

Представник Національної ради у місті Києві та Київській області

Представник Національної ради в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі

Структура Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 2024 рік (діє з 18.01.2024)

ЧЛЕНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Голова Національної ради
Перший заступник голови
Заступник голови
Відповідальний секретар
Член Національної ради
Член Національної ради
Член Національної ради
Член Національної ради

Патронатна служба

АПАРАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Керівник апарату
Управління контролю, аналізу та стратегічного розвитку
Управління ліцензування та реєстрації
Управління частотного регулювання та технічного контролю
Відділ регіональної політики у сфері медіа та організації роботи представників Національної ради
Юридичне управління
Фінансово-економічне управління
Управління організаційного та документального забезпечення
Управління розвитку інформаційних систем та ресурсного забезпечення
Відділ міжнародного співробітництва
Відділ комунікацій та зв’язків з медіа
Сектор персоналу
Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції


Перелік пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців апарату Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на 2024 рік (за результатами аналізу спеціальних потреб у професійному навчанні)

Контакти

Управління ліцензування та реєстрації

Подання заявних документів суб’єктами у сфері медіа, у т.ч. форм документів затвердженої форми  234 97 13Травінська Світлана МихайлівнаФорми документів для ліцензування

Форми документів для реєстрації 
Реєстрація суб’єктів у сфері медіа

Перелік телеканалів та радіоканалів, які плануються для розповсюдження провайдерами аудіовізуальних сервісів
270 55 34Коваль Тетяна ГригорівнаЯк зареєструватися

Інформація
Перелік
Ліцензування суб’єктів у сфері медіа

Оголошені регулятором конкурси на отримання ліцензії
278 73 04Степневська Анна ВалеріївнаЯк отримати ліцензію

Конкурси
Відомості з Реєстру суб’єктів у сфері медіа, отримання витягу з  Реєстру та ідентифікатора суб’єкта у сфері медіа234 97 13Ступак Дмитро СергійовичРеєстр

Управління частотного регулювання та технічного контролю

Питання щодо універсального медіа-сервісу

Технічні характеристики каналів мовлення (без використання частотного спектра) та телемереж, сервісів що надаються через мережу Інтернет

Питання звітності щодо обліку кількості користувачів медіа-сервісів провайдерів аудіовізуального медіа-сервісу
270 76 02Овчаренко Олександр МихайловичІнформація

Видача дозволів на тимчасове мовлення

Технічні характеристики каналів мовлення, мереж мовлення з використанням радіочастотного спектра, територіальна категорія каналу мовлення

Прорахунок частот для потреб мовлення, стан прорахунку
234 97 45Кальченко Оксана ВасилівнаІнформаціяЯк отримати розрахунки

Юридичне управління

Вимоги до структури власності
 
Випадки, у яких подаються відомості про структуру власності
 
Форми щодо структури власності
 
Внесення змін до реєстру суб’єктів у сфері медіа у зв’язку зі зміною структури власності
 
Дослідження питання дотримання вимог до структури власності
278 74 33Безценна Тетяна Олексіївна
 
Сенченко Тетяна Борисівна
Вимоги

Інформація


Форми

Як внести зміни

Інформація

Управління контролю, аналізу та стратегічного розвитку

Заповнення бланка програмної концепції270 69 03Пінчук Юрій ВіталійовичБланки
Питання щодо заборони поширення на території України аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора270 69 03Іванова Наталя Олександрівна
 
Пономаренко Яна Володимирівна
 Перелік сервісів держави-агресора
Стратегія діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та План реалізації у 2024 році Стратегії діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на 2024-2026 роки287 17 48Кардаш Дмитро АнатолійовичСтратегія
Питання соціальної реклами в медіа234 98 19Сухенко Володимир Володимирович 

Вакансії

Вакансія головного спеціаліста відділу фінансування бюджетних програм та економічного регулювання суб’єктів у сфері медіа фінансово-економічного управління