Подання супровідного листа

31.03.2016

Керівникам телерадіоорганізацій і провайдерам програмної послуги

Відповідно  до   Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства  юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, всі документи, які подають ліцензіати, необхідно надавати із супровідними листами. Супровідний лист викладається у довільній формі на офіційному бланку згідно зі стандартними вимогами діловодства.