Ольга Герасим’юк візьме участь у Конференції Ради Європи для міністрів, відповідальних за медіа та інформаційне суспільство

03.06.2021

Голова Національної ради Ольга Герасим’юк візьме участь у Конференції Ради Європи для міністрів, відповідальних за медіа та інформаційне суспільство «Розумна політика щодо штучного інтелекту. Виклики та можливості для медіа та демократії», що через карантинні обмеження, спричинені поширенням COVID-19 відбудеться в онлайн-форматі 10 – 11 червня 2021 року за підтримки уряду Республіки Кіпр.

Свобода вираження поглядів є однією з основних передумов прогресу в суспільстві та невід’ємною частиною будь-якої демократії. Сучасний розвиток цифрових технологій та підвищення популярності використання можливостей штучного інтелекту (ШІ) створили нові можливості для реалізації права на свободу вираження поглядів, в тому числі шляхом полегшення доступу до величезного обсягу інформації та платформ для поширення власних думок. Широке використання даних користувачів, можливе посилення упередженості користувачів та ризик цілеспрямованого переконання і маніпуляцій становлять зворотній бік медалі.

Пошукові системи та платформи соціальних медіа значною мірою взяли на себе роль традиційних засобів масової інформації у забезпеченні інформацією та новинами, створюючи структурний зсув в інформаційному середовищі, який ставить під сумнів стійкість медіаринку. Крім того, віддаючи перевагу залученню аудиторії та «вірусності», а не точності фактів, ці основні гравці, серед іншого, сприяють створенню середовища, яке є благодатним ґрунтом для зростання рівня такого явища як «інформаційний безлад», що своєю чергою сприяє поширенню дезінформації, створює значні проблеми для політичної агітації та негативно впливає на цілісність виборчих процесів.

Зважаючи на це, журналісти як головні актори, що забезпечують інформування суспільства, все частіше стають мішенню для нападів і навіть вбивств.

Спалах COVID-19 ще більше посилив виклики, з якими стикаються медіа, журналісти та комунікаційний простір загалом. Він також акцентував увагу на таких давно обговорюваних проблемах, як баланс між забезпеченням свободи вираження поглядів та захистом суспільного здоров’я й інших інтересів, перелік яких зазначений у статті 10-2 Європейської конвенції з прав людини, тим самим наголосивши на необхідності термінового вирішення цих проблем.

Важливість свободи вираження поглядів як в мережі Інтернет, так і поза нею як наріжний камінь демократичного та плюралістичного суспільства, а також необхідність об’єднання зусиль для посилення захисту права на свободу вираження поглядів було зазначено на 129-й сесії Комітету Міністрів Ради Європи, яка відбулася 17 травня 2019 року у місті Гельсінкі, Фінляндія.

10 та 11 червня 2021 року міністри, відповідальні за медіа та інформаційне суспільство, зустрінуться, щоб домовитись про впровадження заходів, необхідних для реагування на радикальні зміни, що відбулися в медіа та інформаційному середовищі, причиною яких стала глобальна цифровізація, яка може призвести до драматичних наслідків в рамках забезпечення свободи слова та істотно вплинути на інші права та свободи людини. Міністри також звернуть увагу на загрозливий стан безпеки журналістів та обговорять заходи для негайного поліпшення ситуації із залученням політичних механізмів найвищого рівня. Також увагу буде приділено визначенню шляхів для покращення захисту прав людини в рамках утвердження належної поваги до забезпечення права на свободу вираження поглядів як одного із найбільших демократичних надбань та використання його потенціалу в період кризи.

Конференція дасть змогу ухвалити остаточну декларацію та 4 резолюції про таке:

  • Вплив зростаючого асортименту продуктів та процесів, що працюють за допомогою ШІ для реалізації права на свободу вираження поглядів та необхідність подальших досліджень та керівництва у цій галузі.
  • Можливе регулювання для забезпечення більшої прозорості у розповсюдженні новин та інформації для запобігання цілеспрямованим кампаніям дезінформації, особливо в передвиборні періоди, та можливий перегляд регулювання виборчих кампаній у світлі нового медіасередовища та з метою захисту цілісності виборів та забезпечення рівних умов для всіх політичних акторів.
  • Заходи щодо протидії загроз та недопущення зниження рівня безпеки журналістів та інших медіаакторів шляхом ухвалення зобов’язання щодо розробки спеціальних національних планів дій на основі Рекомендації Комітету Міністрів CM/Rec(2016)4 щодо захисту журналістики та безпеки журналістів та інших медіаакторів.
  • Шляхи зміцнення системи захисту свободи вираження поглядів під час кризи та пом’якшення наслідків кризи для медіа та журналістів.

Ухвалення таких документів забезпечить політичну участь Ради Європи та держав-членів у процесі ухвалення пріоритетних заходів, а також стане важливим внеском до порядку денного Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI) щодо встановлення нових стандартів та їх впровадження у майбутньому.

Окрім того, у форматі «world-cafe» міністри матимуть можливість отримати зворотній зв’язок від представників локальних та суспільних медіа щодо запроваджених міністрами проєктів  щодо медіаграмотності та інших ініціатив, які сприяли розширенню доступу та участі громадськості у публічному дискурсі, а також допомогли пом’якшити вплив «інфодемії» під час кризи COVID-19.

#COE4AI #AI #Artificialintelligence #IA #intelligenceartificielle #COEminAImedia