Конференція високого рівня «Штучний інтелект і майбутнє журналістики»

11.05.2021

11 і 12 травня 2021 року голова Національної ради Ольга Герасим’юк бере участь у Конференції високого рівня «Штучний інтелект і майбутнє журналістики». Онлайн-захід організовано в рамках головування Португалії в Раді Європейського Союзу, що  триває з 1 січня до 30 червня 2021 року.

Вільна преса і засоби масової інформації, незалежні від різних типів влади як політичної, так і економічної, а також їх плюралізм, економічна стабільність, керованість критеріями етики, точності, неупередженості та правди – це обов’язкова умова демократії, дотримання прав людини, належного урядування і відкритого суспільства.

У сучасних історичних обставинах, коли дезінформація поступово набирає сили, роль преси і ЗМІ стає все важливішою та очевиднішою. Однак ринкові й технологічні досягнення останніх десятиліть, а також і пандемія COVID-19 поступово створюють загрози виживання так званої четвертої влади. До таких загроз уже відносять збільшення швидкості і пропускної здатності зв’язку, що очікується в рамках впровадження технології 5G, зростанні кількості й типів платформ, що формують незворотні перетворення медіасектору, зокрема новинного напряму. А швидкі темпи розвитку штучного інтелекту (ШІ) вже дозволяють здійснювати автоматизоване виробництво певних частин інформації.

Метою цієї Конференції високого рівня є підвищення обізнаності про застосування і вплив технологій, заснованих на штучному інтелекті, на виробництво, розповсюдження і споживання новин, а також сприяння роздумам про журналістику майбутнього у цифрову епоху. Ключова мета обговорень, модерованих найвідомішими журналістами Європи, відображена в англомовній назві заходу: «Чи здолає штучний інтелект четверту владу?».

Порядок денний Конференції передбачає дискусії та обговорення  поточних процесів застосування технологій, заснованих на штучному інтелекті, та інновацій у медійній екосистемі та в редакціях новин, а також щодо середньострокових і довгострокових перспектив; впливу застосування технологій, заснованих на штучному інтелекті, у журналістиці на структурному рівні, включаючи етику та деонтологію журналістики, взаємовідносини журналістів із користувачами і громадянами, компетенцію і бізнес-моделі, основні права та демократію; нових можливостей, які створює використання технологій, заснованих на штучному інтелекті в журналістиці, і пов’язаних ризиків; стандартів і норм у сфері захисту основних прав, свободи вираження поглядів та плюралізму ЗМІ; викликів державної політики щодо майбутнього журналістики; потреби у глибинних дослідженнях.