Затверджено Порядок взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з Національною радою

08.04.2021

Регуляторний орган затвердив Порядок взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання 8 квітня.

 Цей документ визначає механізм взаємодії Уповноваженого з Національною радою, спрямованої на захист державної мови як невіддільного елементу конституційного ладу, забезпечення дотримання порядку її функціонування і застосування, визначеного чинним законодавством.

Порядком передбачено, що у разі надходження до Уповноваженого  скарги, звернення, або виявлення за результатами моніторингу порушень законодавства про державну мову, які стосуються можливого порушення телерадіоорганізацією вимог щодо обов’язкового (мінімального) обсягу мовлення державною мовою, Уповноважений у найстисліші терміни надсилає до Національної ради обґрунтоване звернення, що свідчить про наявність ознак порушень ліцензіатом вимог законодавства, та/або надсилає копію акта, який складається за результатами моніторингу виконання законодавства про державну мову.

Національна рада враховує інформацію, яка міститься у зверненні Уповноваженого, при здійсненні моніторингу телерадіопрограм відповідної телерадіоорганізації та/або призначенні позапланової перевірки такого ліцензіата.

На звернення Уповноваженого Національна рада може надавати йому копії актів моніторингу або перевірки телерадіоорганізації у частині дотримання нею вимог обов’язкового (мінімального) обсягу мовлення державною мовою.

Якщо під час позапланової перевірки Національна рада виявляє порушення мовних квот, вона повідомляє про це Уповноваженого і надає копію відповідного рішення.

Відповідно до Порядку Уповноважений надаватиме висновки і рекомендації Національній раді щодо застосування української мови як державної у її діяльності на звернення регулятора та/або за результатами  заходів контролю або моніторингу дотримання законодавства про державну мову.

Також Порядком передбачено утворення робочих груп для підготовки пропозицій щодо вдосконалення і внесення змін до законодавства у частині застосування державної мови у сфері телерадіомовлення.

Представляючи цей Порядок під час засідання, членкиня Національної ради Олена Ніцко поінформувала, що над його розробленням працювала робоча група у складі фахівців регуляторного органу і Офісу Уповноваженого. А Ольга Герасим’юк, голова Національної ради, наголосила, що «дуже важливо цю роботу перевести у практичну площину», тому закликала колег затвердити цей документ.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року голова Національної ради Ольга Герасим’юк та Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підписали  Меморандум про співпрацю між державними органами на наступні чотири роки.