Європейська платформа регуляторних органів проводить 32-ге засідання

19.09.2011

СЬОГОДНІ, 7 ЖОВТНЯ 2010 Р., В БЕЛГРАДІ РОЗПОЧАЛАСЯ РОБОТА 32-ГО ЗАСІДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ РЕГУЛЯТОРНИХ ОРГАНІВ, УЧАСТЬ У ЯКОМУ БЕРЕ ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ВОЛОДИМИР МАНЖОСОВ.

Сьогодні, 7 жовтня 2010 р., в Белграді розпочалася робота 32-го засідання Європейської платформи регуляторних органів, участь у якому бере голова Національної ради Володимир Манжосов.

На початку засідання учасники ознайомилися з особливостями медійного простору Сербії, затвердили протокол попереднього засідання, яке проходило в місті Барселоні 12–14 травня 2010 року, переглянули видатки з бюджету організації в 2010 році та проект бюджету на наступний рік. Також розглянуто питання приєднання до організації нових членів – Національної комісії з питань комунікацій Грузії та Національної комісії з питань телебачення і радіо Вірменії.

Під час першого пленарного засідання обговорено питання регулювання реклами, зокрема, щодо різних законодавчих норм та підходів до її регулювання в країнах Європи. Було зазначено, що регулювання телереклами в Європі пройшло складний шлях, розвиваючись разом із рекламним ринком. Після прийняття Директиви Європейського Парламенту і Ради про телебачення без кордонів у 1989 році більшість європейських країн здійснювали регулювання телевізійної реклами відповідно до положень цього нормативного документа.

З розвитком ринку здійснено декілька спроб модернізації законодавства у сфері регулювання телерадіомовлення, результатом чого стало прийняття Європарламентом 2007 року переглянутої Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги, яка дещо спростила правила регулювання реклами. За визначенням Європейської Комісії, «менш деталізовані, більш гнучкі та орієнтовані на майбутнє правила телевізійної реклами сприятимуть кращому фінансуванню телевізійного контенту» («Commission welcomes start of a new era for Europe’s audiovisual media”, прес-реліз, 29 листопада 2007 р.).

Нові норми, з одного боку, надали мовникам можливість бути більш комерційно гнучкими, а з другого, поставили перед європейськими регуляторами нові завдання щодо забезпечення відповідного рівня захисту традиційного телевізійного середовища. У цьому контексті країни-члени обмінялися досвідом із питань, пов’язаних із регулюванням реклами.

Окрім того, відбулися засідання:
– робочої групи з питань регулювання прихованої реклами,
– робочої групи з питань регулювання телебачення в Інтернеті,
– робочої групи з питань суспільного мовлення.
Представники Європейської Комісії та Ради Європи ознайомили учасників із останніми змінами у європейській медіа-політиці.

Засідання продовжить свою роботу 8 жовтня ц.р.Додаткова інформаціяПорівняльна таблиця положень щодо регулювання реклами та спонсорства.

Голова Національної ради Володимир Манжосов з президентом Республіканської ради з питань телерадіомовлення Республіки Сербія єпископом Єгаром Порфирієм

Володимир Манжосов із головою ЄПРО Юрганом Браутмаєром