Україна представила звіт про нелегальний інтернет-контент для дослідження у рамках CDMSI

08.06.2016

У рамках забезпечення представництва України у Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI) Секретаріат цього органу повідомив, що Швейцарський інститут порівняльного права завершив дослідження практик і законодавчих норм 47 держав-членів Ради Європи з питань блокування, фільтрування та обмеження доступу до нелегального інтернет-контенту. Україну у цій  європейській інституції представляє перший заступник голови Національної ради Ольга Герасим’юк.

Як зазначається, робота над дослідженням була розпочата  24 листопада 2014 року. Її мета – опис і оцінка правової бази країн-членів Ради Європи, а також відповідного прецедентного права і практик у цій галузі. Дослідження складається із двох частин: перша – доповіді кожної держави-члена Ради Європи (це детальний аналіз законів і практик із блокування, фільтрування та обмеження доступу до нелегального інтернет-контенту); друга  – порівняльна характеристика, що стосується законодавства і практик у державах-членах Ради Європи.

Дослідження відбувалося у три етапи:

  • I етап. Формування у співпраці з Радою Європи детального опитувальника, який став основою звітів.
  • II етап. Розробка звітів кожної держави-члена Ради Європи. Основними джерелами для них слугувало відповідне законодавство, а також наукові роботи з конкретних питань. Крім того, у деяких випадках, залежно від ситуації, були проведені інтерв’ю із зацікавленими сторонами для того, щоб отримати більш чітке розуміння ситуації.
  • III етап. Розгляд Радою Європи та Швейцарським інститутом порівняльного права цих звітів.

Кожен звіт має таку структуру:

  1. Правові джерела блокування, фільтрування та обмеження доступу до нелегального інтернет-контенту.
  2. Нормативно-правова база стосовно блокування, фільтрування та видалення нелегального інтернет-контенту.
  3. Процесуальні аспекти.
  4. Загальний моніторинг Інтернету.
  5. Оцінка судової практики Європейського суду з прав людини.

Зі звітом України та інших країн можна ознайомитися за посиланням:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806554c0  (текст англійською мовою)