У квітні цього року регуляторний орган з питань медіа Ірландії (BAI) опублікував план дій щодо гендерних питань

11.06.2018

BAI посідає центральне місце у просуванні різноманітності й рівних можливостей в аудіовізуальній сфері Ірландії. Відіграючи подвійну роль у цьому секторі (орган опікується як політикою розвитку, так і регулюванням), BAI упродовж багатьох років співпрацює зі своїми партнерами з питань гендерної рівності. 

У своїй трирічній Стратегії, опублікованій у 2017 році, основною стратегічною метою органу було визначено сприяння різноманітності та плюралізму через забезпечення такого медіа-ландшафту, який стимулює репрезентативність, доступність і різноманітність у суспільстві Ірландії. Результат, якого прагне досягти орган наприкінці 2019 року, полягає в тому, щоб урізноманітнити контент і учасників його виробництва в аудіовізуальній сфері країни.

Враховуючи такі наміри, BAI розробив План дій щодо гендерної рівності
(далі – План), в основу якого покладено положення Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо гендерної рівності в аудіовізуальному секторі (далі – Рекомендація), яка була ухвалена  27 вересня 2017 року.

Посилаючись на Рекомендацію та визначаючи за необхідне прагнення інтегрувати перспективи гендерної рівності до аудіовізуальної сфери Ірландії, План передбачає просування гендерної рівності через чотири ключові сфери:

 • збір і публікація даних;
 • підтримка досліджень;
 • заохочення розробки гендерних ініціатив усередині країни та серед зацікавлених сторін;
 • підвищення рівня системи контролю, включаючи моніторинг і звітність.

1. Збір і публікація даних

BAI вважає, що актуальні й достовірні дані стосовно кількості жінок, які активно залучені до медіа-сфери, типи посад, які вони обіймають, і особливості їх фінансового забезпечення є обмеженими й важкодоступними. Щоб змінити таке становище, BAI через власний фонд «Sound & Vision» ініціював низку внутрішніх процедур, у тому числі щодо збору фінансових відомостей.

Наприклад:

 • форму заявки «Sound & Vision» було змінено для забезпечення збору даних (гендер) про обіймані посади продюсера, директора і сценариста. Кандидати для отримання фінансування тепер мають вказати стать цих трьох важливих посад уже на етапі подання відповідної заявки;
 • суб’єктам, які бажають підписати контракт із «Sound & Vision», тепер необхідно повідомляти про гендерну ознаку основних посад (зазначених у пункті вище та додатково редактора, директора і фотографа) для складання остаточного траншу платежу;
 • мовник витребовує від ліцензіатів інформацію стосовно наявних посад і заробітної плати осіб жіночої статі;
 • ком’юніті медіа і ті, хто зацікавлений в отриманні ліцензії мовника громад, повинні дотримуватися у своїй політиці щодо керівних посад принципу розподілу приблизно 60/40 (відповідно чоловіків і жінок).

Окрім запровадження цих ініціатив, BAI має намір публікувати дані, зібрані в аудіовізуальному секторі щодо гендерної рівності. Мета – надати прозору й достовірну інформацію щодо реального стану представлення жінок у медіа-сфері (тип обійманих посад, фінансове забезпечення, наявність чи брак  адекватного гендерного балансу серед осіб, котрі ухвалюють важливі рішення).

2. Підтримка досліджень

 BAI планує підтримувати й проводити спеціальні гендерні дослідження в аудіовізуальному секторі. Зокрема, відповідно до положень  Рекомендації BAI буде прагнути сприяти активному дослідженню гендерної рівності в аудіовізуальному секторі в таких напрямах як, рівність доступу жінок до галузі, у тому числі роль лідерів; представництво жінок у проектах, які демонструються в режимі онлайн,  перешкоди для участі в тих чи інших видах діяльності, а також загальні умови праці. Крім того, BAI регулярно оприлюднюватиме результати таких досліджень й прагнутиме залучити до них все більше зацікавлених сторін.

3. Заохочення розробки гендерних ініціатив усередині країни та серед зацікавлених сторін

BAI вже багато років підтримує ініціативи навчання та розвитку в медіа-сфері передусім через свою галузеву політику розвитку та щорічні плани. Прагнучи заохотити розвиток гендерних ініціатив із зацікавленими сторонами, BAI буде продовжувати і вдосконалювати власну програму розвитку медіа-сфери, а також використовувати творчі можливості, пропоновані програмами фінансування для підтримки гендерних ініціатив. Приклади охоплюють:

 • обов’язок продовжувати роботу над наданням ініціатив із підготовки й розвитку можливостей для жінок збільшити своє представництво у ЗМІ;
 • зосередження уваги на творчих можливостях фонду «Sound & Vision» у вирішенні питань гендерної рівноваги як на екрані, так і поза ним.

Приклади того, як це можна реалізувати:

 • проведення тренінгів із гендерних питань для різних аудиторій BAI: співробітники, експерти, члени правління «Sound & Vision». Для зовнішніх зацікавлених сторін прагнути сприяти такому тренінгу, як частина ініціатив із фінансування мережі. Сприяти впровадженню таких ініціатив серед зовнішніх зацікавлених сторін у рамках мережевого фінансування;
 • запровадження спеціального проекту «Sound & Vision» на тему «Жіночі історії», що сприятиме створенню проектів у різноманітних жанрах, в основі яких будуть розповіді про жінок. BAI вважає, що такий підхід дасть можливість урізноманітнити реалізацію політики гендерної рівності і представити нових персонажів – як реальних, так і вигаданих.

4. Підвищення рівня системи контролю, включаючи моніторинг і звітність

BAI підтримує положення Рекомендації про те, що гендерна рівність в аудіовізуальній сфері відіграє центральну роль як фактор, що сприяє повноцінній демократії та повній реалізації прав людини. За допомогою контролю можна посилити гендерну різноманітність. Тому BAI використовує такі види звітування:

 • публікує План дій щодо гендерних питань, який ґрунтується на Рекомендації, що дасть можливість надалі регулярно звітувати, публікувати та контролювати ініціативи й заходи, спрямовані на заохочення гендерної рівності в медіа-сфері;
 • ініціативи, описані вище, будуть пропагуватися, поширюватися й оцінюватися;
 • BAI буде вести пошук партнерів серед ключових гравців індустрії, а також інших державних органів, спонсорів, мовників і представницьких органів з метою подальшого посилення контролю у всій галузі;
 • BAI вноситиме оцінку впровадження та ефективності свого гендерного плану до річного звіту.