Цифрова епоха та виклики для регуляторних органів

15.02.2018

Зміни, що відбуваються в цифрову епоху, можуть призвести до цифрового вибуху у виконанні регулятором традиційних завдань. Національний регуляторний орган Австрії (KommAustria) занепокоєний надзвичайно бурхливим розвитком новітніх технологій та можливими проблемами неспроможності відповідних органів регулювати цю сферу. Ці технології стали своєрідним «хвостом», який починає керувати цілою системою (за принципом «хвіст махає собакою»/«the tail wags the dog»). Перша відчутна реакція на суттєві зміни ринку медіа-послуг на європейському рівні відбулася у 2007 році за результатами перегляду Директиви про телебачення без кордонів і її заміною на Директиву про аудіовізуальні медіа-послуги. Однак ні вже наявні закони в Австрії, ні чинне загальноєвропейське законодавство не забезпечують законодавчої визначеності діяльності регуляторного органу в новітню цифрову епоху.

Також KommAustria вбачає проблему в недостатній кількості персоналу для вирішення проблем, що постануть, і наголошує на необхідності створення нових альтернативних способів забезпечення регулювання цифрових потоків.

Численні дослідження, проведенні KommAustria, показали, що «традиційні» медіа розширюють свій вплив, використовуючи розгалужену мережу цифрових послуг, при цьому відбуваються важливі зміни у сфері споживання контенту через зростання попиту на соціальні мережі (Мал. 1 та 2) та відеоплатформи (Мал. 3).

Зважаючи на таку ситуацію, KommAustria пропонує альтернативні (додаткові) стратегії до вже наявних традиційних регуляторних процедур. Серед них: регулярне отримання інформації про стан змін, які відбуваються на ринку, шляхом приведення в дію механізмів детальних досліджень задля забезпеченості в достатній кількості емпіричними даними для ухвалення виважених рішень у сфері регулювання; перехід від бюрократичних стратегій до альтернативних схем співпраці із зацікавленими сторонами, проведення інформаційних заходів, спрощення процедур реєстрації, створення прозорої системи критеріїв, розширений набір FAQ (Frequently Asked Questions – підбірка питань, що ставлять найчастіше, на певну тему та відповідей на них), належне керівництво персоналом NRA, співробітництво з Google та MSN (великий інтернет-провайдер і веб-портал, а також десята за популярністю у світі пошукова система, створений компанією Microsoft і запущений 24 серпня 1995 року). Важливим кроком також є вдосконалення надання інформації в електронному вигляді для відповідних провайдерів, що потребують повторної реєстрації чи зобов’язані внести нові дані, із одночасним посиленням як адміністративних, так і кримінальних санкцій. Особливості регулювання мають бути адаптовані до нового часу, зокрема, регуляторні цілі повинні бути змістовно визначеними (плюралізм та незалежність ЗМІ, захист неповнолітніх у медіа, використання розмежувань понять контент і реклама тощо), використаний принцип «кращого і більш простого» регулювання, введена система чітких визначень для постачальників послуг та регуляторних органів.

Інформація підготовлена за матеріалами засідання Робочої групи з питань медіа-грамотності під час 46-го засідання EPRA (Відень, жовтень 2017).

Прецедентна справа «New Online Media» (Австрія)