Триває робота 32-го засідання Європейської платформи регуляторних органів у Белграді

19.09.2011

Сьогодні, 8 жовтня 2010 року, відбулося Пленарне засідання ЄПРО, присвячене моделям регулювання і ліцензування цифрового ефірного мовлення (DTT). У його роботі взяв участь голова Національної ради Володимир Манжосов.Під час засідання було наголошено на тому, що Європейська Комісія у своєму прес-релізі від жовтня 2009 року висловилася за необхідність прискорення процесу переходу від аналогового до цифрового ефірного мовлення та припинення користування аналоговими інфраструктурами до 1 січня 2012 року в країнах Європейського Союзу.З огляду на це, питання впровадження цифрового ефірного мовлення залишається проблемним для країн Європи, які використовують різні підходи до цього питання. Вибір моделі регулювання у багатьох випадках пов’язаний з регулюванням інших секторів системи телерадіомовлення кожної країни – члена ЄПРО.Одні країни зробили вибір щодо так званої контролюючої моделі з різними її варіаціями. У рамках такої моделі (бізнесова модель) право обирати цифровий ефірний контент більшою або меншою мірою надається приватному підприємству, яке може самостійно визначитися щодо каналів, або ж вибрати із певної добірки каналів. Інші ліцензійні системи передбачають серйозніший контроль за програмним наповненням. Загалом, питання збереження контролю за контентом є головною проблемою в більшості країн.Крім того, деякі країни ЄПРО мають традицію безкоштовних ефірних каналів, інші – платного телебачення (pay-TV), що теж впливає на вибір певної моделі ліцензування. Зокрема, саме бізнесова модель характерна для країн із розвиненою традицією платного телебачення.Із впровадженням цифрового ефірного мовлення зростає кількість каналів і програмного наповнення. За так званої бізнесової моделі регулятор безпосередньо не впливає на програмне наповнення, але здійснює моніторинг щодо дотримання положень Директиви з питань аудіовізуальних медіа-послуг. Проте більшість регуляторних органів країн Європи опікуються питаннями програмного наповнення з метою захисту національної культури та мови, охоплення якомога більшої кількості глядачів та залежно від підходу регулятора до іноземних каналів.У багатьох країнах ЄПРО DTT передбачає не лише мовлення загальнонаціональних, а й місцевих або регіональних програм.
Процес переходу на цифрове мовлення, що розпочався з використання MPEG2 та DVB-T, на разі стоїть перед вибором застосування більш ефективних технологій, зокрема, MPEG4 та DVB-T2. Згідно з рекомендаціями Європейської Комісії від липня 2009 року, компресійний стандарт для всіх приймачів цифрового ефірного мовлення, що продаватимуться після 1-го січня 2012 року, повинен бути MPEG4 (H264|MPEG4 AVC).Це зумовлює певні проблеми, пов’язані з додатковими витратами на придбання приймачів для населення.
Окрім того, під час впровадження DTT слід брати до уваги його майбутню конкурентоздатність щодо інших платформ – кабельних, супутникових, IPTV.Отже, як зазначили учасники засідання, впровадження цифрового ефірного мовлення – це поєднання технічних, програмних та соціальних проблем, що потребують координації зусиль і тісного співробітництва між європейськими країнами.
Наступним питанням на засіданні стало обговорення проекту річної робочої програми на 2011 рік, яка, до речі, була вперше запропонована до розгляду Секретаріатом ЄПРО. Проект програми розроблено з метою посилення співпраці між членами ЄПРО між засіданнями, удосконалення підготовки засідань та робочих документів, залучення більшої кількості членів до діяльності в рамках ЄПРО. Серед проблематики, обраної для опрацювання в наступному році, основними є такі:
– регулювання реклами,
– регулювання послуг на замовлення,
– ефективне функціонування регуляторних органів.
Крім того, у 2011 році планується створити постійні робочі групи з вивчення питань прихованої реклами, впровадження цифрового мовлення та окрему групу з відкритою проблематикою для вивчення найбільш нагальних потреб членів ЄПРО.