Триває другий день Конференції Ради Європи для міністрів, відповідальних за медіа та інформаційне суспільство

11.06.2021

11 червня 2021 року триває другий день Конференції Ради Європи для міністрів, відповідальних за медіа та інформаційне суспільство, під назвою «Розумна політика щодо штучного інтелекту. Виклики та можливості для медіа та демократії», де голова Національної ради Ольга Герасим’юк бере участь як член делегації України та представник Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI).

У другий день конференції під час міністерського круглого столу міністри, відповідальні за медіа та інформаційне суспільство країн-членів Ради Європи, узгодили спільні дії, необхідні для віднайдення відповідей на сучасні виклики, що спричинили радикальні зміни в медіа та інформаційному середовищі через глобалізацію цифрових процесів, які матимуть драматичні наслідки для забезпечення свободи вираження поглядів та істотний вплив на інші права і свободи людини. Міністри також звернули увагу на небезпечну ситуацію, що склалася у сфері безпеки журналістів, і обговорили шляхи зміцнення стійкості механізмів захисту свободи вираження поглядів. Окрім того, на круглому столі за результатами обговорень було ухвалено нормативно-правові документи міжнародного значення з таких питань:

  • Резолюція щодо впливу кризи у сфері охорони здоров’я на свободу вираження поглядів (Resolution on the impact of the health crisis on freedom of expression);
  • Резолюція щодо змінного медіа- та інформаційного середовища
    (Resolution on the changing media and information environment);
  • Резолюція щодо свободи вираження поглядів і цифрових технологій (Resolution on freedom of expression and digital technologies);
  • Резолюція щодо безпеки журналістів (Resolution on Safety of Journalists);
  • Фінальна декларація (Final declaration of the Conference of Ministers Responsible for Media and Information Society).

 Ухвалення цих документів забезпечило політичну участь Ради Європи і її країн-членів у низці пріоритетних заходів і відіграло вирішальну роль у формуванні порядку денного на наступні роки Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства, що є дорадчим органом Комітету Міністрів Ради Європи у відповідній сфері.

На завершення Конференції у форматі «World-café» (сфокусоване неформальне обговорення) міністри особисто поспілкувалися із представниками локальних і суспільних медіа про їх роботу, пов’язану з медіаграмотністю, та інші проекти, що сприяли розширенню доступу й участі відокремлених соціальних груп у медіа і публічних дебатах, а також поінформували про приклади передової національної практики захисту журналістів.