Система спільного регулювання

27.09.2023

Національна рада роз’яснює суб’єктам у сфері медіа, що таке спільне регулювання і як відбуватиметься створення органів спільного регулювання.

Система спільного регулювання – це система, що поєднує функції та засоби державного регулювання і галузевого саморегулювання.

Мета – забезпечення участі суб’єктів у сфері медіа у розробці та визначенні вимог до змісту інформації, яка поширюється медіа, та недопущення цензури і зловживання свободою слова.

Членом органу спільного регулювання може стати:

 • будь-який ліцензіат;
 • реєстрант;
 • об’єднання підприємств – суб’єктів у відповідній сфері медіа.

Об’єднання підприємств має об’єднувати суб’єктів у сфері медіа (аудіовізуальні, аудіальні, онлайн-медіа, друковані медіа, платформи спільного доступу до відео). Відповідний статус має бути підтверджений у статуті об’єднання.

СТВОРЕННЯ 5 ОРГАНІВ СПІВРЕГУЛЮВАННЯ

Для створення органів спільного регулювання утворюються робочі групи, які мають забезпечити організацію та проведення установчих загальних зборів із представників суб’єктів у сфері медіа та розробити проєкти Статутів 5 органів співрегулювання.

Окремі органи спільного регулювання:

 1. аудіовізуальні медіасервіси (телевізійне мовлення та аудіовізуальні медіасервіси на замовлення);
 2. аудіальні медіасервіси (радіомовлення та аудіальні медіасервіси на замовлення);
 3. друковані медіа;
 4. онлайн-медіа;
 5. платформи спільного доступу до відео.

Заяви для участі в робочій групі від суб’єктів у сфері медіа, що мають намір увійти до органів співрегулювання, згідно з прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про медіа» (пункт 27), Національна рада може приймати через шість місяців після набуття чинності Законом (31 березня 2023 року), тобто з 1 жовтня 2023 року.

Рішення про початок прийняття заяв

Національна рада ухвалює рішення про початок прийняття заяв про участь у робочій групі зі створення органу спільного регулювання від суб’єктів медіа для кожного з органів співрегулювання упродовж 10 робочих днів із дня отримання звернення від одного чи кількох ініціаторів. Оголошення розміщує на своєму офіційному вебсайті.

Термін для подання заяв про участь у робочій групі зі створення органу спільного регулювання – 30 днів із дати оприлюднення такого рішення.

 • Заява подається у довільній формі, у ній зазначається:
 • суб’єкт у сфері медіа;
 • дата початку його діяльності у сфері медіа, яка не може бути менше ніж три роки;
 • ПІБ особи, яку цей суб’єкт висуває як кандидата до складу відповідної робочої групи. До заяви додаються такі документи: копія паспорта кандидата; згода на обробку персональних даних кандидата; документи/відомості, що підтверджують стаж діяльності відповідного суб’єкта у сфері медіа не менше ніж три роки;
 • для аудіовізуальних і аудіальних медіа також зазначається територіальна категорія;
 • контактний номер телефону та e-mail для інформування про місце та час голосування.

Кожен суб’єкт у сфері медіа або об’єднання підприємств може подати лише одну кандидатуру на участь у робочій групі.

 • Якщо звернення від ініціативної групи надійде до Національної ради після ухвалення рішення про початок приймання заяв для участі у робочій групі (тобто прийом заяв уже розпочався), медіарегулятор залишає таке звернення без розгляду.
 • Однак суб’єкти у сфері медіа, ініціативну заяву яких медіарегулятор залишив без розгляду, можуть упродовж визначених 30 днів подавати заяви для входження в робочу групу чи заяви про входження до органу співрегулювання відповідно до положень, передбачених у Законі «Про медіа».

ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У РОБОЧІЙ ГРУПІ МОЖЕ БУТИ ВІДХИЛЕНА

Національна рада відхиляє заяву суб’єкта у сфері медіа про участь у робочій групі, якщо:

 • вона надійшла пізніше встановленого терміну (пізніше ніж за 30 днів  з дати оприлюднення рішення про прийняття заяв);
 • заяву подала особа,  яка не є ліцензіатом, реєстрантом чи об’єднанням підприємств – суб’єктів у сфері медіа;
 • суб’єкт медіа здійснює діяльність у відповідній сфері менше ніж три роки.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ ГРУП

Робоча група створюється у складі 12 осіб рейтинговим голосуванням.

У ньому беруть участь усі, хто подав заяву на участь у робочій групі. Якщо заяви надійшли від менше ніж 12 осіб, до складу робочої групи входять усі й рейтингове голосування не проводиться.

До робочих груп в аудіовізуальній та аудіальній сферах мають увійти:

 • 4 представники від загальнонаціональних медіа, що мають ліцензії;
 • 1 представник від реєстрантів загальнонаціональної категорії;
 • 5 представників від регіональної та місцевої категорій мовлення (з них обов’язково 2 представники від місцевих медіа);
 • 2 представники від медіасервісів на замовлення.

Голосування проводиться окремо по кожній із груп.

Для складу робочих груп у сфері друкованих медіа та онлайн-медіа поділу на категорії не передбачено.

Голосування за кандидатів від об’єднань підприємств здійснюється у тій категорії, суб’єктів медіа яких вони об’єднують у своїй діяльності. Якщо до об’єднання входять і загальнонаціональні, і регіональні та місцеві мовники, об’єднання обирає лише одну із категорій.

Процедура проведення рейтингового голосування

Інформація про місце та час проведення рейтингового голосування надсилається на вказані в заявах електронні адреси кандидатів, яких висунули суб’єкти у сфері медіа чи об’єднання підприємств не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати проведення голосування. Також ця інформація оприлюднюється Національною радою на її вебсайті.

Голосування проводиться офлайн, за особистої присутності кандидатів.

Під час реєстрації кандидатів подається документ, який посвідчує особу.

Учасники відкритим голосуванням обирають головуючого із присутніх кандидатів і представників Національної ради.

Учасники відкритим голосуванням обирають трьох членів лічильної комісії: одного – із представників Національної ради, двох – із присутніх кандидатів.

Учасники відкритим голосуванням затверджують форму бюлетеня для рейтингового голосування і порядок голосування.

Протокол веде уповноважений працівник відділу протокольно-організаційної роботи Національної ради.

Учасники визначають регламент роботи, що передбачає виступи присутніх кандидатів і презентацію їх досвіду діяльності у медіасфері.

Голосування за кандидатів здійснюють учасники, заповнюючи письмові анонімні бюлетені. У бюлетені в алфавітному порядку за прізвищем зазначаються всі кандидати, що були висунуті суб’єктами у сфері медіа.

Кожен учасник під час рейтингового голосування має один голос. Відповідно йому видається один бюлетень, незалежно від того, яка кількість суб’єктів у сфері медіа його висунула.

Бюлетень для голосування заповнюється шляхом виставлення рейтингових балів навпроти імен кандидатів (кожному кандидату виставляється — від 1 до 5 балів). Бюлетень вважається недійсним, якщо в ньому не виставлено рейтингові бали всім кандидатам, або якщо комусь із кандидатів виставлено 0 балів, або якщо в бюлетені будуть викреслення чи позначки.

Лічильна комісія проводить підрахунок голосів на підставі поданих бюлетенів та оголошує кількість балів, яку набрав кожен із кандидатів. Якщо серед кандидатів, які набрали найбільшу кількість рейтингових балів, два чи більше кандидатів отримали однакову кількість балів, щодо таких кандидатів проводяться повторні рейтингові голосування, поки вони не будуть результативними.

Протокол підписує головуючий.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСІДАНЬ РОБОЧИХ ГРУП

Національна рада забезпечує:

 • організацію рейтингового голосування робочої групи;
 • оформлення рейтингового голосування (складає протокол);
 • координує засідання робочих груп (надає приміщення для засідань);
 • оприлюднює рішення робочих груп на офіційному вебсайті.