Рекомендації Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо спонсорства з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні напої (спонсорство)

31.08.2018

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо спонсорства з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні напої (спонсорство)

З метою узагальнення практики застосування законодавства у сфері телерадіомовлення, зважаючи на необхідність неухильного виконання телерадіоорганізаціями норм чинного законодавства України, яке регулює питання спонсорства з використанням знаків для товарів і послуг, під якими випускаються алкогольні напої, керуючись абзацами 9 частини першої ст. 15 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада наголошує на такому: Нормативна база: Спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг (ст. 1 Закону України «Про рекламу»).Дозволяється спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні напої (ч. 4 ст. 22 Закону України «Про рекламу»).

У теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової інформації, які створені і проводяться за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про рекламу»).

Відносини, які виникають у зв’язку із набуттям і здійсненням права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (у редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 1997 р. за № 416/2220), міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Об’єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Не можуть одержати правову охорону позначення знаки для товарів і послуг, які:

– звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

– складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

– складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

– є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

– складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

– відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності (ч. 2 ст. 6Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора, повинна бути означена за допомогою титрів чи дикторського тексту на початку та/або наприкінці програми, передачі (ч. 4 ст. 5 Закон України «Про рекламу»). Рекомендації:

До моменту виходу в ефір інформації про знак для товарів і послуг спонсора телерадіоорганізація повинна отримати від такого спонсора документальне підтвердження щодо прав спонсора на відповідний знак для товарів і послуг, зокрема копію свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг або підтвердження поданої заяви на його реєстрацію з доказами оплати збору за її подання тощо.

У разі надання копії заяви про реєстрацію знаку для товарів і послуг телерадіоорганізації зобов’язані перевіряти її на відповідність вимогам цих Рекомендацій. У разі невідповідності наданого спонсором знаку для товарів і послуг цим Рекомендаціям телерадіоорганізація відмовляє Замовнику в розміщенні в ефірі такого знаку для товарів і послуг.

Перед озвученням найменування та/або знаку для товарів і послуг спонсора обов’язково має бути зазначений його статус спонсора. Статус також може визначатися за допомогою слів та/або словосполучень «партнер», «за підтримки», «за сприяння», «ТМ представляє» тощо.

Телерадіоодіоорганізаціям забороняється збільшувати гучність звуку при озвученні найменування та/або знаку для товарів і послуг спонсора.

Спонсорська інформація про знаки для товарів і послуг, під якими випускаються алкогольні напої, має відповідати таким вимогам:

1.Спонсорська інформація про знаки для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні напої, не повинна бути ідентичною з рекламними роликами алкогольних напоїв, які виробляються під тими самими знаками для товарів і послуг, а саме – вони не повинні збігатися за відеорядом із цими рекламними роликами.

2.Спонсорська інформація про торговельні марки незалежно від того, чи є вони зареєстрованими знаками для товарів і послуг або поданими на реєстрацію знаками, не повинна містити висловлювань та зображень, які використовуються виключно у зв’язку із алкогольними напоями, а саме:

2.1. в аудіо-, відеоряді та текстовому супроводі відеоряду не допускається назва виду алкогольного напою («горілка», «вино», «шампанське» тощо) та/або повне чи часткове зображення тари для алкогольних напоїв з етикеткою чи без неї;

2.2. повного чи часткового опису або зображення технологічного процесу безпосереднього виготовлення алкогольних напоїв, а також обладнання для виготовлення алкогольного напою (способів очищення, строків витримки, чанів для бродіння, бочок для витримки тощо);

2.3. зображення процесу споживання алкогольного напою, а також обладнання для споживання алкогольного напою (бокалів, чарок, штопорів тощо), звукової імітації відкривання пляшок, розливання та цокання чарками;

2.4. опису чи зображення органолептичних властивостей, алкогольних напоїв, а саме смаку, запаху та міцності.

3. Спонсорські оголошення про знаки для товарів та послуг не повинні містити закликів до споживання алкогольних напоїв, а саме слів «спробуй», «скуштуй», «випий», «відчуй на смак» та тостів «будьмо!», «за …!» тощо.

4. Знак для товарів і послуг, під яким випускаються алкогольні напої і який використовується для спонсорства, має відповідати таким вимогам:

– не повинен містити загадування прізвищ та імен, а також псевдонімів популярних осіб або прямого чи опосередкованого схвалення популярними особами вживання алкоголю;

– не може містити твердження, що алкоголь має лікувальні якості або що він є стимулюючим чи заспокійливим засобом;

– не повинен заохочувати до вживання алкогольних напоїв або негативно розцінювати факт утримування від вживання алкогольних напоїв;

– не повинен містити тверджень, що вживання алкоголю не чинить негативного впливу на самопочуття та/або стан здоров’я;

– не повинен створювати враження, що більшість людей вживає алкогольні напої;

– не повинен заохочувати до надмірного вживання алкоголю або представляти стриманість або помірність щодо вживання алкоголю в негативному світлі;

– не може формувати думку, що вживання алкоголю є важливим фактором  досягнення  успіху  в  спортивній,  соціальній, сексуальній або інших сферах життя.