Регулятор Бельгії опублікував результати дослідження щодо вподобань аудиторії в аудіовізуальному секторі

17.03.2021

Регуляторний орган з питань медіа Бельгії (CSA) оприлюднив результати нового дослідження, присвяченого виявленню вподобань аудиторії в аудіовізуальному секторі.

Головною метою такої роботи став пошук нових тенденцій у моделях споживання в динамічному розвитку, а не в певному статичному стані. Саме тому процес ґрунтувався на двох етапах: кількісному (метод опитування) та якісному (метод інтерв’ювання).

Кількісний аспект стосувався поведінки споживачів:

  • типи споживання;
  • тривалість споживання;
  • місце споживання;
  • тощо.

Цей компонент дослідження мав на меті оцінити еволюційні тенденції поведінки споживачів та емпірично виміряти важливість різних суб’єктивних характеристик. Враховувалися низка даних, зокрема соціально-демографічні, такі як вік, стать, соціальне становище, місце проживання, рівень освіти тощо.

Якісний компонент розглядав ставлення споживачів до контенту, з метою зрозуміти вибір саме такого контенту, різновиду девайсу/обладнання, режиму споживання. Головна ціль такого якісного аналізу полягала не в репрезентативності, а в диверсифікації вибірки.

У результаті розгалуженого опитування було охоплено ¼ території (24,3%) Бельгії.

Серед опитуваних більшу частину становили жінки – 51,7%, відсоток чоловіків – 48,3%.

Дослідження охопило 6 провінцій Бельгії, а саме: Валлонський Брабант, Брюсельський регіон, Ено, Льєж, Люксембург, Намюр.

Також під час дослідження було враховано таку складову, як місце проживання:

  • місто;
  • приміський район;
  • сільська місцевість.

За віковою представленістю опитування охопило осіб віком від 15 до 70 і більше років.

У дослідженні акцентовано увагу і на рівень освіти опитуваних: вища (moyen 32,5%), середня (haut 32,8%), базова (bas 34,7%).

Джерело: вебсайт CSA