Ратифікація Європейської конвенції про транскордонне телебачення: перспективи та виклики для України

19.09.2011

СЬОГОДНІ, 29 СІЧНЯ, ВІДБУЛАСЯ МІЖВІДОМЧА ЕКСПЕРТНА НАРАДА „РАТИФІКАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ТРАНСКОРДОННЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ” ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ РАДИ ЄВРОПИ, МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ, ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО КОМІТЕТУ, НЕЗАЛЕЖНОЇ АСОЦІАЦІЇ ТЕЛЕРАДІОМОВНИКІВ, АСОЦІАЦІЇ „ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ”, ГО „ІНСТИТУТ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ”, ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ.

Сьогодні, 29 січня, відбулася міжвідомча експертна нарада „Ратифікація Європейської конвенції про транскордонне телебачення: перспективи та виклики для України” за участю представників Ради Європи, Міністерства закордонних справ України, Індустріального телевізійного комітету, Незалежної асоціації телерадіомовників, асоціації „Телекомунікаційна палата України”, ГО „Інститут масової інформації”, членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Модератор цього заходу, член Національної ради Тетяна Лебедєва, надаючи слово голові Національної ради Віталію Шевченку, підкреслила, що сьогоднішня подія знаменує новий етап на довгому і копіткому шляху входження українського телебачення в європейський телепростір.

У вітальному слові Віталій Шевченко відзначив, що Національна рада віддавна домагалася ратифікації Європейської конвенції про транскордонне телебачення, хоча дотримання її вимог створює додаткові виклики для України. Наша держава, що надає можливість зарубіжним каналам мовити в українському телерадіопросторі, водночас сприятиме створенню конкурентноздатного національного продукту та розвитку вітчизняного телемовлення на демократичних засадах.

Свій виступ довгостроковий експерт Ради Європи Ад Ван Лун розпочав із розгляду обставин, за яких було ухвалено Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, зокрема, це – необхідність захищати, сприяти та підтримувати свободу отримання та передачі інформації (ст. 10 Європейської конвенції про транскордонне телебачення), спростити транскордонну трансляцію та ретрансляцію телевізійних програмних послуг, запровадити спільні стандарти телерадіомовлення для країн-учасниць. Ця угода стосується тільки транскордонних телевізійних програм, що, як зазначено у ст. 3 Конвенції, „транслюється або ретранслюється організаціями чи технічними засобами, що знаходяться під юрисдикцією однієї зі сторін, через кабельні мережі, наземні передавачі чи супутник, і яка може прийматися прямо чи опосередковано, на території однієї чи більше сторін”.

Україна як повноправний член родини європейських мовників повинна дотримуватися окреслених угодою зобов’язань: в ліцензіях на послуги мовники мають чітко визначати свої обов’язки; забезпечувати в межах своєї юрисдикції більшу частину своєї трансляції для європейського продукту, уникати ситуацій, коли трансляція чи ретрансляція програмних послуг ставить під загрозу плюралізм ЗМІ, надавати на вимогу інших сторін Конвенції інформацію про мовників (назва, статус, адреса, характер фінансування програмних послуг та ін.). Відповідно до вимог Конвенції, українські мовники повинні приділити більше уваги змісту програм – не допускати в ефір порнографії, передач, що можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, забезпечити неупереджене висвітлення подій у новинах та ін.

Порівнюючи норми європейського та українського законодавства, відповідальний секретар Національної ради Владислав Лясовський зазначив, що для приведення українського законодавства до норм Європейської конвенції Національна рада має намір провести юридичну експертизу та підготувати юридичні висновки для змін до чинного законодавства. Виробити пропозиції для внесення змін в нову редакцію Конвенції з таких питань: визначення юрисдикції програмної послуги (стаття 5); обмін інформацією та співпраця між сторонами учасниками Конвенції (ст. 19); вирішення спорів між сторонами-учасниками (ст. 24, 24а).

Член Національної ради Віктор Понеділко наголосив на першочерговості регулювання супутникового мовлення в Україні, а виконавчий директор Індустріального телевізійного комітету Катерина Котенко відзначила, що з ратифікацією Європейської конвенції в Україні настане ера саморегулювання. На її думку, європейська практика буде корисною вітчизняним мовникам у регулюванні такого порівняно нерозвиненого сегменту телеринку, як телепродаж. Водночас пані Котенко висловила побоювання, що в наш ефір потраплятиме продукція, непопулярна у європейських країнах. Виконавчий директор Незалежної асоціації телерадіомовників Катерина М’ясникова сподівається, що удосконалені законодавчі норми враховуватимуть тенденції розвитку рекламного ринку.

Ця зустріч започатковує широке обговорення норм Європейської конвенції про транскордонне мовлення, її перспективи та виклики для України.

Прес-служба Національної ради