Рада Європи ухвалила новий інструмент щодо покращення ґендерної рівності в аудіовізуальному секторі

02.04.2018

Восени 2017 року Комітет Міністрів Ради Європи схвалив Рекомендацію CM/Rec(2017)9 щодо ґендерної рівності в аудіовізуальному секторі. Рекомендація має на меті включити в усі галузі та діяльність аудіовізуального сектора позицію ґендерної рівності для реагування на такі питання: відсутність обізнаності про поширеність ґендерної нерівності; ґендерну упередженість; нерівномірний розподіл фінансування та інвестицій; відсутність готовності інвестувати до вартісного контенту, створеного жінками; незбалансовану підтримку поширення контенту, створеного жінками; низький рівень представництва жінок на ключових посадах у аудіовізуальному секторі; нерівність оплати праці; нездатність підтримувати батьків та опікунів та нерівний доступ до можливостей працевлаштування.

Заходи з реалізації Рекомендації повинні включати «підтримку ініціатив та кампаній із підвищення обізнаності щодо боротьби з ґендерними стереотипами, включаючи мову ворожнечі та сексизм у аудіовізуальному секторі» та «заохочення нестереотипних образів та запобігання сексуалізованій рекламі, мові та контенту, які можуть призвести до дискримінації за ознакою статі, підбурювання до ненависті та ґендерного насильства».

Рекомендація містить посилання на стратегію Ради Європи з питань гендерної рівності на 2014-2017 роки та Конвенцію Ради Європи про запобігання та протидію насильству щодо жінок та насильству в сім’ї, а також Додаток з «Керівними вказівками для покращення ґендерної рівності у аудіовізуальному секторі: заходи щодо реалізації» та інший Додаток з «Рекомендованими методами моніторингу та показниками ефективності».

Ознайомитися із Рекомендацією англійською мовою можна за посиланням.