Рада Європи підбила підсумки реалізації Плану дій для України на 2015 – 2017 роки

12.06.2017

12 червня відбулося друге засідання Керівного комітету щодо реалізації Плану дій Ради Європи для України 2015 – 2017 років. Окрім досягнень, мова йшла і про планування майбутньої співпраці між Радою Європи та Україною на наступний період 2018 – 2021 років. Національну раду представляла перший заступник голови Ольга Герасим’юк.

Найвагоміші досягнення і здобутий досвід оцінювалися за такими напрямами: права людини, верховенство права, демократія. Зокрема, мова йшла про права переміщених осіб, протидію дискримінації, національні меншини, права дітей, конституційне правосуддя, пенітенціарну реформу, демократичне врядування тощо.

Ольга Герасим’юк нагадала, що Національна рада була активно залучена до співпраці з Радою Європи за напрямом інформаційне суспільство й отримала чималу допомогу у процесі реалізації своїх повноважень із різних питань діяльності. Одним із ключових реалізованих проектів стала реформа суспільного мовлення. На Національну раду законом покладено відповідальність за створення Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України. Із цим завданням регуляторний орган впорався відмінно, про що неодноразово висловлювалися представники як Ради Європи, так і громадянського суспільства. Крім того, упродовж останніх років реалізовувалися проекти з питань прозорості медіавласності, проведення моніторингів під час виборчих кампаній, переходу на цифрове мовлення, захисту прав дітей від шкідливого контенту ЗМІ тощо. Сталою є підтримка Радою Європи організації семінарів за участі представників Національної ради в областях, під час яких вони докладно знайомляться з досвідом європейського регулювання, нововведеннями в українському законодавстві, обмінюються досвідом і практиками діяльності.

Співпраця між Україною, і зокрема Національною радою, з Радою Європи має тривати і надалі, переконана Ольга Герасим’юк. Подальшим полем для співпраці мають стати підтримка суспільного мовника, перегляд законодавчої бази щодо політичної реклами під час виборчих кампаній, сприяння співрегулюванню стосовно захисту дітей від шкідливого медіаконтенту, посилення інституційної спроможності регуляторного органу, розширення його повноважень і забезпечення незалежності.

План дій на 2018 – 2021 роки серед ключових цілей визначає зміцнення плюралізму та створення справжнього суспільного мовника і підвищення інформаційної безпеки і захисту персональних даних.