Рада Європи опублікувала звіт щодо ґендерної рівності та медіа

09.03.2021

Рада Європи оприлюднила аналітичний звіт Комісії з питань ґендерної рівності Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства, присвячений тематиці ґендерної рівності і медіа.

У 2013 році Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію щодо ґендерної рівності і медіа, в якій закликав країни-члени підтримати зусилля медіа у просуванні ґендерної рівності. Рекомендація представила 16 заходів, зосереджених у 6 сферах:

 • політика і законодавство щодо ґендерної рівності;
 • ухвалення та впровадження національних показників;
 • надання інформації і популяризація передового досвіду;
 • канали підзвітності;
 • дослідження й публікації;
 • медіаграмотність і активна громадянська позиція.

Підґрунтям для підготовки звіту стали докази того, що у висвітленні жінок у медіа немає прогресу, а також триває професійна гендерна нерівність і має місце недостатнє представництво жінок на керівних посадах в медіаіндустрії.

Матеріали звіту умовно розподілені залежно від суб’єкта просування ґендерної рівності, а саме:

 • держава;
 • регуляторний орган у сфері медіа;
 • органи саморегулювання;
 • медіаорганізації.

У документі наведено приклади багатьох провідних практик та ініціатив покращення ситуації, найкращі з яких такі:

 • Регуляторний орган з питань медіа Швейцарії (OFCOM) на законодавчому рівні запровадив ґендерну квоту, що передбачає досягнути  40%-рівня представленості жінок у штаті OFCOM.
 • Рада з питань преси та мовлення Швеції проводить щорічний аналіз (нормативно-правових документів, умов надання пільг, особливостей нарахування заробітної платні, врахування робочого часу) для вивчення різниці між жінками і чоловіками. Група, відповідальна за таку роботу, складається порівну із жінок і чоловіків.
 • Агентство преси Франції (AFP) у 2018 році ухвалило нові положення щодо поліпшення рівня відображення різноманітності та покращення образу жінок у своїх звітах. До звітів стали вносити інформацію про ґендерно чутливу мову, публікацію позитивних образів жінок, чутливі повідомлення про випадки ґендерного насильства і більш широке залучення жінок-експертів. Агентство також організовувало тренінги персоналу із цих питань і запрошувало на зустрічі експертів з питань ґендерної рівності.
 • Словаччина ухвалила Національний план дій щодо запобігання й ліквідації насильства щодо жінок, який має на меті недопущення висвітлення у медіа, рекламі насильства над жінками шляхом проведення спеціалізованого щорічного моніторингу.
 • В Іспанії Обсерваторія з питань формування образу жінки Інституту жінок уповноважена реагувати на скарги щодо наявності сексистської реклами в медіа. У 2018 році було зафіксовано понад 945 таких скарг. Обсерваторія також видає брошури з метою інформування та викорінення дискримінаційних стереотипів у рекламі. Ці публікації поширюються серед органів державної влади, мереж бібліотек, закладів освіти, медійних організацій тощо.