Попередження і штраф – одразу дві санкції застосував регулятор до «112 Україна» за поширення висловлювань, що розпалюють ворожнечу

28.01.2021

28 січня Національна рада розглянула матеріали перевірки ТОВ «ТРК «112-ТВ» (супутниковий телеканал «112 Україна»), м. Київ, і застосувала до ліцензіата дві санкції – оголошення попередження і штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору за поширення в його ефірі висловлювань, що містять заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Позапланова виїзна перевірка була проведена 22.01.2020 на основі моніторингів ефіру телеканалу за 03.08.2019, 14.08.2019, 26.09.2019, 28.09.2019, 29.09.2019, 04.10.2019, 01.11.2019, 02.11.2019, 05.11.2019, 06.11.2019, 07.11.2019, 09.11.2019, 10.11.2019, 13.11.2019, 14.11.2019, 15.11.2019, 16.11.2019, 17.11.2019, 20.11.2019, 21.11.2019, 25.11.2019, 28.11.2019, 03.12.2019, 11.12.2019, 13.12.2019, 14.12.2019, 15.12.2019, 21.12.2019, 22.12.2019.

У ці дні в ефірі «112-Україна» були зафіксовані висловлювання, що порушують вимоги частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію»; абзаців четвертого та дев’ятого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Вони звучали із вуст запрошених до участі в передачах каналу гостей – В. Рабіновича, О. Лукаш, Д. Співака, Є. Червоненка, Н. Королевської, А. Пальчевського, М. Погребинського, В. Медведчука, О. Волошина.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Вимогами абзаців четвертого і дев’ятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» регламентовано, що не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Норми пунктів а) та в) частини першої статті 59 цього ж Закону зобов’язують телерадіоорганізацію дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, поширювати об’єктивну інформацію.

Опрацьовуючи матеріали перевірки ТОВ «ТРК «112-ТВ», Національна рада також вивчила досвід Європейського суду з прав людини з огляду на Статтю 10 Європейської конвенції з прав людини, якою встановлено право на свободу вираження поглядів, проте водночас частина друга якої передбачає, що здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.

Зокрема було вивчено справи ЄСПЛ «Сюрек проти Туреччини (№1)» (Sürek v. Turkey (no. 1), заява № 26682/95; «Зана проти Туреччини» (Zana v. Turkey, заява
№ 69/1996/688/880), Delfi AS проти Естонії (Delfi AS v. Estonia).

Порівняння певних осіб і їхніх дій з діями та методами Геббельса є опосередкованим звинуваченням їх у нацизмі, злочинах проти миру і людяності, що є свідомим поширенням необ’єктивної інформації, метою якої є розпалювання ворожнечі.

Поширені в ефірі телеканалу висловлювання є прямим продовженням лінії російської пропаганди і наративами, схожими до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором. Вони мають ознаки таких, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної або упередженої інформації. Озвучені тексти також провокують відчуття непропорційних переваг тієї чи іншої групи в матеріальному достатку чи в інших перевагах, містять звинувачення в негативному впливі тієї чи іншої етнічної, релігійної або певної групи на суспільство, державу, що є чіткою ознакою розпалювання ворожнечі та ненависті  за територіальним розподілом.  

У виступах також наявне навмисне нагнітання ситуації, спотворення фактів і залякування, маніпулювання словами про наміри вбивств людей, неодноразове використання негативно забарвлених слів, що створює негативний образ певної соціальної групи, зокрема людей, що дотичні до затвердження бюджету та сфери оборони, звинувачення цих груп у намірах вбивати людей, з метою посилення серед населення настроїв неприязні, недовіри та почуття сильної ворожнечі. Крім того, відбувається навішування безпідставних пропагандистських ярликів, стигматизація частини населення України, яка може бути сприйнятою як заклик до дискримінації за національною ознакою (як українців у широкому сенсі, так і тих націй, етнічних груп, народів, які стають об’єктом російської державної пропаганди).

Усі ці висловлювання поширені в умовах тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України. Вони, крім того, звучали не лише у прямому ефірі, а й у повторах.

Моніторинг телеканалу щодо дотримання об’єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації, забезпечення можливості доступу до різнобічної, об’єктивної та неупередженої інформації глядачів також засвідчив, що телеканал надавав перевагу в ефірному часі певним особам, риторика висловлювань яких є досить передбачуваною. Тому таке надання переваги зазначеним особам, чиї висловлювання фігурують у матеріалах перевірки і риторика яких є такою, що підбурює до дискримінації, ворожнечі, насильства, свідчить про свідомий вибір ліцензіата, а твердження, що їх вислови були поширені у прямому ефірі і їх не можна було передбачити, – нікчемними.

З огляду на зазначене Національна рада визнала порушення ТОВ «ТРК «112-ТВ» частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію», абзаців четвертого та дев`ятого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і оголосила компанії попередження. Також регуляторний орган визнав наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ліцензіата.

За поширення таких закликів відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» на ТОВ «ТРК «112-ТВ» накладено штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 067,50 грн.

Упродовж місяця ліцензіата зобов’язано привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.