Національна рада звернеться до суду щодо анулювання ліцензії ТОВ «Українське народне телебачення УНТ»

20.07.2017

На засіданні 20 липня регулятор ухвалив рішення щодо звернення до суду про анулювання ліцензії ТОВ «Українське народне телебачення УНТ», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: «УНТ»), з огляду на невиконання ліцензіатом розпорядження регуляторного органу.

Слід зазначити, що Національна рада попередньо через різноманітні порушення застосовувала до цього мовника санкції «оголошення попередження» і «стягнення штрафу».

Власне 18 лютого минулого року регулятор оголосив попередження цій компанії через відсутність мовлення, зобов’язавши її увідповіднити свою діяльність вимогам чинного законодавства. У зв’язку з чим було видано відповідне розпорядження.

Позапланова перевірка ТОВ «Українське народне телебачення УНТ» засвідчила, що ліцензіат проігнорував виконання рішення та розпорядження Національної ради. Зважаючи на цей факт, регуляторний орган 25 серпня 2016 року застосував до мовника санкцію «стягнення штрафу», зобов’язавши його у 30-денний термін з дня отримання рішення про стягнення штрафу сплатити до державного бюджету 7250 грн. Національною радою було надіслано рішення й розпорядження щодо сплати штрафу та усунення порушень законодавства рекомендованою поштою з повідомленням. Однак матеріали із позначенням «адресат не значиться» було повернуто «Укрпоштою».

У зв’язку з цим Національна рада на своєму засіданні 2 березня цього року вирішила звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з цього ліцензіата.

Моніторинг, проведений 23 березня цього року, ще раз підтвердив, що мовлення ця компанія не провадить, що свідчить про неусунення компанією порушень вимог частини сьомої статті 27 (ліцензіат зобов’язаний виконувати умови ліцензії) та пункту а) частини першої статті 59 (телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також ігнорування рішення Національної ради від 25 серпня 2016 року.

Уповноваженими представниками Національної ради 22 травня цього року було складено акт про неможливість проведення позапланової перевірки ТОВ «Українське народне телебачення УНТ», м. Київ, адже мовника за вказаною в ліцензії адресою не виявилося. Ці обставини спонукали регулятора звернутися до суду про анулювання ліцензії компанії.