Національна рада звернеться до суду про анулювання ліцензій двох телерадіоорганізацій

06.09.2018

Зважаючи на виявлені за результатами позапланових перевірок порушення норм чинного законодавства, Національна рада 6 вересня ухвалила рішення звернутися до суду про анулювання ліцензій  ТОВ «ТРК «Примор’я», м. Балта Одеської обл., і ТОВ «Інфо24», м. Київ.

До провайдера програмної послуги телерадіокомпанії «Примор’я» у квітні цього року було застосовано санкцію «оголошення попередження» через недотримання ним вимог частини дев’ятої статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та пункту 2.3 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги. Компанія у неповному обсязі надавала програми універсальної програмної послуги і зменшила загальну кількість програм для ретрансляції. Ліцензіата було зобов’язано упродовж місяця виправити усі порушення. Однак повторним моніторингом наприкінці травня зафіксовано ті самі ознаки порушень закону. Перевірку компанії провести не вдалося, хоча ліцензіата було поінформовано про її проведення телефонограмою. У визначений день представника провайдера за місцезнаходженням ліцензіата не було. Таким чином, було складено акт про відмову в проведенні перевірки провайдера програмної послуги, оскільки відповідно до пункту 15 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги зазначена обставина є відмовою ТОВ «Телерадіокомпанія «Примор’я» в проведенні перевірки уповноваженим особам Національної ради.

Відповідно до пункту г) частини п’ятої статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» відмова ліцензіата у проведенні перевірки є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії.

До компанії ТОВ «Інфо24» (логотип «ТВі») рішеннями регулятора неодноразово застосовувалися санкції – оголошення попередження і стягнення штрафу, оскільки було зафіксовано, що вона не мовить на супутнику. Це є порушенням частини сьомої статті 27, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». ТОВ «Інфо24» накладеного штрафу не сплатило, а перевірку мовника у липні цього року провести не вдалося, оскільки ліцензіат не розміщується за вказаною в ліцензії адресою. Складений акт про відмову в проведені перевірки телерадіоорганізації став підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії телеканалу «ТВі».