Національна рада застосувала санкцію «оголошення попередження» до двох провайдерів програмної послуги

14.07.2016

Попередження за недотримання норм чинного законодавства винесено ФОПНерушев С.І., м. Костянтинівка Донецької обл., і ТОВ «Калуська інформаційна мережа», м. Калуш Івано-Франківської обл.

Зокрема, перевіркою ФОП Нерушев С.І. зафіксовано порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: частини дев’ятої статті 39 (УПП надавалася не в повному обсязі, були відсутні 7 програм); частини другої статті 42 (ретранслювалося 17 програм, що не входять до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України); частини п’ятої статті 42 (порушено загальну концепцію добору програм для ретрансляції: ретранслювалося не передбачених загальною концепцією 20 програм, та не ретранслювалося 7 програм, передбачених ліцензією).

Ті ж самі статті закону порушив і провайдер програмної послуги з Івано-Франківщини за двома своїми ліцензіями. Перевіркою встановлено, що ТОВ «Калуська інформаційна мережа» надавала абонентам універсальну програмну послугу в неповному вигляді, програми чотирьох мовників були відсутні у кабельній мережі компанії, натомість ретранслювалися три іноземні мовники, що не входять до Переліку дозволених до ретрансляції; також без внесення відповідних змін до ліцензії було збільшено загальну кількість програм.

Регулятор зобов’язав ліцензіатів упродовж місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. У разі невиконання рішень Національна рада може призначити позапланову перевірку або застосувати до компаній санкції, передбачені чинним законодавством України.