Національна рада погодила проект Закону України „Про соціальну рекламу”

19.09.2011

Розглянувши на засіданні 6 липня 2011 року проект Закону України „Про соціальну рекламу”, Національна рада погодила його із низкою зауважень.

Зокрема зауваження стосуються таких положень: виробниками та розповсюджувачами соціальної реклами можуть бути юридичні особи незалежно від форми власності, однак прямого зобов’язання розміщення соціальної реклами приватними телерадіоорганізаціями не визначено. Зобов’язання розміщувати соціальну рекламу покладається лише на державні органи; чітко не визначено, які саме пільги матимуть ЗМІ при розміщенні соціальної реклами; необхідно у відповідних нормах наголосити на тому, що Національна рада здійснює контроль за дотриманням законодавства України про рекламу у межах своїх повноважень.

Також запропоновано п. 2 ст. 15 цього законопроекту доповнити абзацом третім та викласти статтю у такій редакції:

„1. Контроль за дотриманням законодавства України про соціальну рекламу здійснюють у межах своїх повноважень:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів і його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – щодо захисту прав споживачів, а також змісту соціальної реклами;

Антимонопольний комітет України – щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції;

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – щодо порядку розміщення та розповсюдження соціальної реклами”.

Ухвалене рішення із запропонованими зауваженнями буде передано до Державного комітету телебачення і радіомовлення.