Набув чинності закон, що імплементує європейські стандарти до рекламного законодавства

04.07.2023

1 липня в газеті «Голос України» оприлюднено Закон України (№ 3136-IX), що покликаний оновити національне рекламне законодавство. Оскільки частину положень Директиви про аудіовізуальні медіапослуги впровадив Закон України «Про медіа», то з ухваленням змін до Закону «Про рекламу» Україна остаточно виконала вимоги Європейського Союзу в частині реформування медійного законодавства для набуття членства у ЄС. Крім того, Закон № 3136-IX вносить певні зміни до Законів України «Про медіа» і «Про кінематографію».

30 червня глава держави Володимир Зеленський підписав Закон від 13.04.2023 № 3136-IX «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень acquis ЄС у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року).

Зміни, які вносить Закон № 3136-IX щодо рекламної сфери

Нове рекламне законодавство удосконалює положення регулювання правовідносин у сфері реклами. Окреслює критерії, відповідно до яких реклама потрапляє під юрисдикцію України.

Документ приводить у відповідність із Законом «Про медіа» і Директивою про аудіовізуальні медіапослуги термінологію. Зокрема, запроваджує нову термінологію в частині комерційних проявів у медіа, вводить такі поняття, як «користувацький контент» і «продакт-плейсмент».

Запроваджується інститут спільного регулювання та саморегулювання у сфері реклами, передбачається прийняття кодексів створення і поширення реклами.

Окрім того, Закон збільшує до 20% квоту реклами в аудіовізуальних медіа, яка тепер розраховуватиметься не погодинно, а протягом доби у визначених проміжках часу.

Під регулювання потрапляє також інтернет-реклама, з’являється норма, присвячена регулюванню реклами на платформах спільного доступу до відео та інформації, а також із використанням електронних комунікацій (у месенджерах, електронній пошті, сервісах обміну повідомленнями, веб-сайтах, чат-ботах тощо).

Закон набуває чинності з наступного дня за днем його опублікування і  вводиться в дію через три місяці з дня набуття ним чинності.

Закон № 3136-IX вносить низку змін і до Закону України «Про медіа». Зокрема:

  • уточнено перелік осіб, які можуть бути суб’єктами у сфері друкованих та онлайн-медіа, провайдерами аудіовізуальних сервісів, провайдерами платформи спільного доступу до відео, суб’єктами у сфері аудіовізуальних медіа, які використовують радіочастотний спектр, постачальниками електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра;
  • визначено, що універсальний медіа-сервіс не є регуляторним актом;
  • уточнено перелік забороненого до поширення контенту у статті 36;
  • уточнено строк повноважень членів наглядових рад у сфері місцевих публічних аудіовізуальних медіа;
  • уточнено порядок розрахунку ліцензійного збору і порядок визначення штрафу;
  • до переліку незначних порушень додано порушення такого змісту: «невикористання упродовж трьох місяців виду та/або технології мовлення, зазначених у Реєстрі, невідповідність фактичної територіальної категорії територіальній категорії, зазначеній у Реєстрі тощо.

Крім того, Закон звільняє суб’єктів у сфері суспільних аудіовізуальних медіа-сервісів від сплати ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, за внесення змін до Реєстру щодо ліцензій на мовлення.

Також він зобов’язує:

–  суб’єктів у сфері друкованих медіа зберігати примірники кожного випуску друкованого медіа протягом одного року з моменту їх поширення;

– реєстрантів, що мають ліцензії, протягом одного року з дня набрання чинності медійним Законом підтвердити дані про себе шляхом проходження процедури реєстрації у передбаченому законодавством порядку. Ліцензії таких суб’єктів втратять чинність після реєстрації або після спливу одного року з дня набуття чинності Законом «Про медіа».  

Новий Закон також продовжив термін розробки і затвердження нормативно-правових актів Національною радою до п’яти місяців із дня набуття чинності медійним Законом. Закон № 3136-IX у частині змін до Законів України «Про медіа», «Про кінематографію», а також змін до статті 5 Закону України «Про рекламу» набуває чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.