Меморандум про співробітництво у сфері регулювання телерадіомовлення між Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Комісією з питань телебачення і радіо Республіки Вірменія

14.09.2021

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та Комісія з питань телебачення і радіо Республіки Вірменія, надалі – Сторони,

беручи до уваги положення Директив ЄС про аудіовізуальні медіа послуги (2010; 2018);

беручи до уваги положення Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія (Закон України № 614/96-ВР від 18.12.1996)

визнаючи важливість та вплив сфери телерадіомовлення на розвиток культури кожної держави;

визнаючи інтереси українського та вірменського суспільств щодо ефективного регулювання  сфери телерадіомовлення;

з метою розширення можливостей вибору телерадіопередач для населення обох держав, розвитку аудіовізуальної творчості;

керуючись принципами рівноправності і взаємовигоди;

визнаючи інформаційну безпеку телерадіопростору невід’ємною складовою та критично важливою умовою для забезпечення національної безпеки обох держав;

керуючись спільним бажанням поглиблення партнерства та підтримки щодо розвитку телерадіомовлення, розширення і поглиблення культурних взаємних зв’язків та зміцнення дружніх відносин між двома державами;

згідно з чинними актами міжнародних та регіональних організацій, членами яких є Україна та Республіка Вірменія, національним законодавством кожної з держав Сторін, а також положеннями даного Меморандуму,

домовилися про наступне:

Стаття 1
Мета співпраці

Метою цього Меморандуму є розвиток співробітництва у сфері регулювання телерадіомовлення через підтримку та реалізацію спільних заходів, обмін інформацією та досвідом між національними регуляторними органами України та Республіки Вірменія.

Стаття 2
Сфера співпраці

Враховуючи особливості сфери телерадіомовлення визначаються такі напрямки співробітництва:

а) сприяння обміну аудіовізуальними послугами та створенню спільного аудіовізуального продукту;

б) проведення взаємних консультацій та обмін інформацією щодо специфічних секторальних питань та стратегій і механізмів активної співпраці у сфері регулювання телерадіомовлення;

в) обмін спеціалістами та експертами, а також організація візитів та зустрічей;

г) вивчення ролі регуляторних органів держав Сторін в забезпеченні розвитку сучасного сектора телерадіомовлення;

д) організація та участь у спільних семінарах, симпозіумах, конференціях, круглих столах в сфері регулювання телерадіомовлення;

е) інші погоджені інструменти для співпраці.

Стаття 3
Право застосування

Цей Меморандум не зачіпає будь-яких прав та обов’язків за іншими міжнародними договорами держав Сторін.

Стаття 4
Обмін інформацією

Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони. Інформація, що отримана в рамках цього Меморандуму, не буде передаватися третім особам без письмової згоди на те Сторони, що надала цю інформацію. Припинення дії цього Меморандуму не зачіпає положень цієї Статті, які діятимуть і після припинення дії документу.

Стаття 5
Врегулювання спорів

Спори та розбіжності щодо тлумачення, застосування або виконання положень цього Меморандуму вирішуються шляхом прямих переговорів та консультацій між Сторонами.

Стаття 6
Заключні положення

1. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання Сторонами. Меморандум укладено терміном на п’ять років. Якщо за три місяці до завершення п’ятирічного терміну дії жодна зі Сторін не висловила бажання припинити дію Меморандуму, термін його дії буде автоматично подовжено на наступні п’ять років.

2. Дія Меморандуму припиняється через три місяці з дати отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами, які є його невід’ємною частиною.

Вчинено в м. Єреван “14” вересня 2021 року у двох примірниках, кожний українською, вірменською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Національну раду України з питань телебачення і радіомовленнявул. Прорізна, 2Київ, 01001, УкраїнаТел.: +380 44 287 17 48Факс: +380 44 278 74 90email: nrada@nrada.gov.uaВебсайт: www.nrada.gov.ua_______________________Максим ОнопрієнкоЧлен Національної ради За Комісію з питань телебачення і радіо Республіки Вірменіявул. Ісахакян, 28Єреван, AM-0009, ВірменіяТел.: +374 10 528 370Факс: +374 10 539 034email: nctr@tvradio.amВебсайт: www.tvradio.am____________________________Тигран ХАКОБЯНГолова Комісії