Із 1 січня 2024 року змінюються обсяги мовлення державною мовою для теле- і радіомовників

29.12.2023

Національна рада звертає увагу теле- і радіомовників на збільшення обсягів мовлення державною мовою з 1 січня 2024 року. Вимоги щодо трансляції програм державною мовою визначені статтею 40 Закону України «Про медіа».

Вимоги до телемовників – ліцензіатів

Програми державною мовою, у тому числі фільми, у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників – ліцензіатів у кожному з проміжків часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною мають становити:

  • для телеканалів загальнонаціональної і регіональної категорій – не менше ніж 90 відсотків загальної тривалості програм (або їх частин);
  • для телеканалів місцевої категорії – не менше ніж 80 відсотків загальної тривалості програм (або їх частин);
  • для телемовників, які, крім мовлення державною мовою, здійснюють мовлення виключно мовами національних меншин (спільнот) України, які є офіційними мовами Європейського Союзу, мовами національних меншин (спільнот), до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин згідно із Законом України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”, за винятком мов національних меншин (спільнот), що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, незалежно від територіальної категорії – не менше ніж 30 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин).
  • тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника, який є ліцензіатом, має становити не менше як 90 відсотків загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7 та 18 годинами і між 18 та 22 годинами.

Вимоги до телемовників – реєстрантів

Програми державною мовою, у тому числі фільми, у загальному тижневому обсягу мовлення телемовників – реєстрантів у кожному з проміжків часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною мають становити:

  • для телеканалів, програми яких розповсюджуються провайдерами аудіовізуальних сервісів на території тільки однієї області, – не менше ніж 80 відсотків загальної тривалості програм (або їх частин);
  • для телемовників, які, крім мовлення державною мовою, здійснюють мовлення виключно мовами національних меншин (спільнот) України, які є офіційними мовами Європейського Союзу, мовами національних меншин (спільнот), до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних мов або мов меншин згідно із Законом України “Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”, за винятком мов національних меншин (спільнот), що є державною (офіційною) мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, незалежно від територіальної категорії – не менше ніж 30 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин);
  • тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника, який є реєстрантом, має становити не менше як 90 відсотків загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7 та 18 годинами і між 18 та 22 годинами;
  • для телеканалів інших категорій – не менше ніж 90 відсотків загальної тривалості програм (або їх частин).

Вимоги до радіомовників

Радіомовники зобов’язані при здійсненні ефірного радіомовлення:

  • забезпечувати не менше ніж 90 відсотків тижневого обсягу ведення програм, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою;
  • забезпечувати у тижневому обсязі ведення всіх програм новин, поширених у кожному проміжку часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною, державною мовою не менше ніж 90 відсотків.