Інформація для ліцензіатів щодо отримання відступу від програмних концепцій

13.11.2023

На засіданні 9 листопада медіарегулятор ухвалив рішення, яким визнав таким, що втратило чинність, рішення Національної ради від 24.02.2022 № 221. Воно визначало спосіб, у який ліцензіати могли звернутися до регулятора щодо тимчасового відступу від їхніх програмних концепцій. Закон України «Про медіа» містить окремі положення стосовно цього питання. Тож Національна рада надає суб’єктам у сфері медіа коментар щодо скасування раніше ухваленого нею рішення.

У зв’язку з нападом російської федерації і введенням воєнного стану в Україні з метою забезпечення об’єктивного та оперативного інформування населення Національна рада рішенням від 24.02.2022 № 221«Про тимчасовий відступ від умов програмних концепцій мовлення місцевих та регіональних мовників» (далі – рішення НР від 24.02.2022 № 221) дозволила місцевим і регіональним мовникам відступити від їх програмних концепцій мовлення на час дії воєнного стану шляхом повідомлення регулятора електронною поштою.

Водночас відповідно до частини вісімнадцятої статті 60 Закону України «Про медіа», який набув чинності 31.03.2023, у разі неможливості виконання ліцензіатом умов ліцензії внаслідок дії воєнного, надзвичайного стану такий ліцензіат зобов’язаний звернутися до Національної ради із заявою про тимчасовий відступ від умов ліцензії з обґрунтуванням причин та обсягу умов, що не можуть бути ним дотримані, а також із зазначенням строку такого тимчасового відступу. Відступом від умов ліцензії вважається також припинення мовлення в обсязі не більше ніж 35 відсотків загального обсягу мовлення, визначеного умовами ліцензії. Національна рада впродовж 30 днів із дня надходження заяви ухвалює мотивоване рішення щодо допустимості або недопустимості тимчасового відступу від умов ліцензії.

Цю процедуру отримання тимчасового дозволу також передбачено Положенням про особливості ліцензування та реєстрації у сфері медіа в період дії воєнного чи надзвичайного стану, затвердженим рішенням Національної ради від 18.05.2023 № 349 (зі змінами, далі – Положення).

Отже, виникла колізія між рішенням Національної ради від 24.02.2022 № 221 і Законом України «Про медіа», оскільки станом на сьогодні дійсними залишаються інформативні листи суб’єктів у сфері медіа про тимчасовий відступ, надіслані на виконання рішення НР від 24.02.2022 № 221. Хоча Законом України «Про медіа» передбачено інший порядок отримання ліцензіатами тимчасового відступу – шляхом ухвалення відповідного рішення.

З метою усунення колізії між рішенням Національної ради від 24.02.2022 № 221 і Законом України «Про медіа» Національна рада ухвалила рішенням про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної ради від 24.02.2022 № 221.

Звертаємо увагу, що запропоноване рішення набуде чинності через три місяці з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Національної ради, аби ліцензіати мали достатньо часу для підготовки необхідних документів для подання заяви про тимчасовий відступ від умов ліцензій, а регулятор – достатньо часу для ухвалення мотивованого рішення щодо допустимості або недопустимості тимчасового відступу від умов ліцензії суб’єкта у сфері медіа.

Після ухвалення цього рішення для отримання тимчасового відступу від умов ліцензії ліцензіат має звернутися до Національної ради із відповідною заявою з обґрунтуванням причин та обсягу умов, що не можуть бути ним дотримані, а також із зазначенням строку такого тимчасового відступу. Форма заяви про тимчасовий відступ від умов ліцензії є додатком до Положення.

У разі подання заяви у зв’язку з відступом від умов ліцензії в частині програмної концепції необхідно до заяви додати заповнений бланк програмної концепції, форма якого є додатком 7 до Порядку подання заяв щодо ліцензування суб’єктів у сфері медіа, затвердженого рішенням Національної ради від 18.05.2023 № 350 (зі змінами, затвердженими рішенням від 16.10.2023 № 1051).

Принагідно інформуємо, що законодавством не передбачено надання регулятором тимчасового відступу від умов ліцензії в разі припинення мовлення в обсязі більше як 35 відсотків загального обсягу мовлення, визначеного умовами ліцензії.

Питання щодо припинення та/або відновлення мовлення регулюються частиною шостою розділу ІІ Положення, у якому визначено, що ліцензіат або суб’єкт у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра, повідомляє Національну раду про намір щодо припинення та/або відновлення мовлення, надання аудіовізуальних медіа-сервісів (теле- та/або радіомовлення) із зазначенням причин і обставин такого припинення шляхом надсилання офіційного листа у паперовій або електронній формі.

Національна рада, оцінивши причини та обставини, наведені ліцензіатом або суб’єктом у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра, врахувавши особливості його діяльності, надсилає лист щодо погодження або непогодження припинення мовлення. Строк припинення мовлення не може бути більший за період дії воєнного стану і три місяці після його припинення або скасування.

Ліцензіат або суб’єкт у сфері медіа, що здійснює мовлення без використання радіочастотного спектра, у разі можливості поновлення мовлення, надання аудіовізуальних медіасервісів (теле- та/або радіомовлення) повідомляє про це Національну раду. Зазначені повідомлення здійснюються шляхом надсилання офіційного листа у паперовій або електронній формі.

Водночас звертаємо увагу, що наміри внести зміни до умов ліцензії суб’єкти у сфері медіа можуть реалізувати не тільки шляхом подання заяви про тимчасовий відступ від умов ліцензії на період воєнного стану, а й розглянути можливість звернутися до регулятора із заявою про внесення сталих змін до Реєстру.

Бланки і зразки документів можна подивитися і завантажити тут.