EPRA провела вебінар щодо зміни парадигми медіарегуляторів у рамках 52-го засідання

30.10.2020

30 жовтня 2020 року в рамках 52-го засідання Європейської платформи регуляторних органів (EPRA, ЄПРО) відбувся вебінар на тему «Великі очікування: зміна парадигми медіарегуляторів», який був присвячений актуальним питанням діяльності регуляторних органів у сфері медіа. У ньому взяли участь перший заступник голови Національної ради Валентин Коваль, члени регуляторного органу Олена Ніцко, Тетяна Руденко і Максим Онопрієнко, керівник апарату Національної ради Сергій Кучерук і працівники відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції Ірина Моцар і Ганна Мазарська.

Із доповідями під час заходу виступили Селен Крейг, заступниця голови регуляторного органу з питань медіа Ірландії (BAI), Фредерік Бокобза, заступник генерального директора регуляторного органу з питань медіа Франції (CSA), Кевін Бакхерст, директор групи з питань контенту і медійної політики, голова правління регуляторного органу з питань медіа Великої Британії (Ofcom).

На вебінарі мова йшла про ті сподівання, які покладає на регуляторів суспільство з огляду на карантинні обмеження, спричинені пандемією, необхідність перенесення положень оновленої Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги (AVMSD) у національні законодавства, у тому числі щодо розширення регулювання на онлайн-середовище, ухвалення пакету Законів ЄС про цифрові послуги тощо.

Представники регуляторів, які були доповідачами під час вебінару, висловили спільне бачення місця й ролі регулятора на сучасному етапі зміни медійної екосистеми. Це – орган, що має виконувати комплекс повноважень, які необхідно закріпити належним чином у законодавчих нормах, а також деталізувати шляхом розробки та ухвалення регуляторних актів.

Увагу присутніх також було акцентовано на питаннях належного кадрового забезпечення органів регулювання, доступу до результатів наукових досліджень і можливості їх ініціювання регуляторами із залученням зовнішніх ресурсів, формування та апробації нових механізмів регулювання, налагодження тісної співпраці регуляторних органів із питань медіа з новими та наявними об’єктами регулювання, іншими органами державної влади, міжнародними колегами і партнерами для більш якісного реагування на виклики сучасності. При цьому формування стратегічного бачення майбутнього медіарегулювання і медіарегулятора є ключовим і наскрізним елементом.

Під час вебінару було висловлено думки про важливість залучення до розв’язання багатьох проблем, на кшталт поширення дезінформації, фейкових новин, захисту прав дітей у медіа тощо, широкого кола зацікавлених сторін, необхідність залучення вузьких спеціалістів і експертів високого рівня, проведення комплексних досліджень на межі різних наукових дисциплін та ін.

Поки що рано передбачати, як нові ініціативи з реструктуризації регуляторних органів, такі як створення нового регуляторного органу в Ірландії, будуть реалізовані на практиці. Ці невизначеності можна пояснити досить низькими темпами процесу транспонування AVMSD. Пандемія також змусила більшість регуляторних органів, як і об’єктів їх регулювання, функціонувати в «надзвичайному режимі» і стикатися з невідомими до цього часу організаційними та регуляторними проблемами. На сьогодні обговорення в рамках вебінару можуть поставити більше запитань, аніж дати відповідей, проте водночас і окреслити інформаційні потреби членів EPRA на майбутнє.

Той факт, що багато питань з обраної мережею тематики все ще залишаються відкритими, можна пояснити поточним загальноєвропейським розширенням традиційного контексту, в рамках якого функціонує більшість медіарегуляторів Європи. Сьогодні з’являється і опрацьовується велика кількість ініціатив, до яких залучені медіарегулятори і які можуть вплинути на їх мандат у майбутньому. Це, наприклад, План дій ЄС щодо європейської демократії, який спрямований на вирішення деяких основних проблем, з якими стикається європейська демократія, включаючи зовнішнє втручання та маніпуляції з виборами, свободу та плюралізм ЗМІ, боротьбу з дезінформацією та пакет Законів ЄС про цифрові послуги, який має на меті визначити майбутню європейську нормативну базу цифрових послуг. Фіналізовані тексти актів, які зараз є ініціативними, визначать основні аспекти діяльності державних органів, які реалізують державну політику у сучасну епоху «платформізації». Озвучені під час вебінару заходи і підходи розглядаються як перші кроки багатоаспектного та довготривалого процесу.