CDMSI оприлюднив дослідження щодо тиску на журналістів

26.04.2017

Секретаріат Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства повідомив, що на сайті Раді Європи оприлюднено дослідження «Журналісти під тиском».

До участі у проведенні цього дослідження було залучено близько тисячі журналістів та інших виробників новин із 47 держав-членів Рада Європи і Білорусі (з них 11% – представники українських ЗМІ).

Мета дослідження – висвітлити питання впливу на поведінку журналістів. Розглядалися різні форми насильства стосовно журналістів, кількість яких за останнє десятиліття значно зросла. Це традиційні фізичні напади, залякування і переслідування, цілеспрямоване спостереження, а також нові тактичні прийоми, які застосовуються, щоб змусити викривачів мовчати. Нині поряд із безкарністю злочинців однією з найсерйозніших проблем щодо гарантування свободи слова є необґрунтований вплив і тиск на журналістів,  а відповідно і самоцензура.

Результати дослідження представлені у кількісних показниках щодо невиправданого впливу, залякування і як це пов’язано з подальшою самоцензурою. Ці вражаючі результати підтверджують нагальну необхідність для країн-членів повною мірою виконувати Рекомендацію РЄ CM/Rec (2016)4 про захист журналістики і безпеку журналістів та інших суб’єктів ЗМІ, яка є істотним і надійним інструментом для стратегічного планування у цій сфері, щоб гарантувати свободу висловлювань.

Із текстом досліджень та прес-релізом Ради Європи можна ознайомитися за посиланнями:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168070ad5dhttp://www.coe.int/en/web/freedom-expression/home/-/asset_publisher/RAupmF2S6voG/content/journalists-are-under-threat-in-europe-?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Ffreedom-expression%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_RAupmF2S6voG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D3