Засоби масової інформації мають уважніше ставитися до поширення інформації про дітей

20.10.2015

До уваги керівників телерадіоорганізацій!

До Національної ради листом звернулося Міністерство соціальної політики України, яке висловлює занепокоєння ситуацією щодо оприлюднення реальних життєвих історій дітей у засобах масової інформації з їх безпосередньою участю на телебаченні.

Часто з метою зростання власних рейтингів ЗМІ оприлюднюють факти з життя дітей, нерідко вони стосуються сексуального насильства над ними, ранньої вагітності, пологів, вчинення ними правопорушень і злочинів. Водночас така інформація надалі може мати негативний вплив на життя дітей у громаді чи соціумі, тобто спричинити осуд, гоніння, дискримінацію тощо.

Україна 1991 року ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини, в якій визначено, що жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність. Крім того, стаття 17  Конвенції говорить про те,  що держави-учасниці визнають важливу роль засобів масової інформації і забезпечують, щоб дитина мала доступ до інформації і матеріалів із різних національних і міжнародних джерел, особливо до таких інформації і матеріалів, які спрямовані на сприяння соціальному, духовному і моральному благополуччю, а також здоровому фізичному і психічному розвитку дитини. Відтак сприяння може отримувати лише поширення інформації та матеріалів, корисних для дитини в соціальному і культурному аспектах, натомість від матеріалів, які завдають шкоди благополуччю дітей, має бути належний захист.

Питання забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва при створенні, підготовці й розповсюдженні телерадіопрограм регламентується і низкою вітчизняних законодавчих актів. Зокрема, це профільний Закон «Про  телебачення і радіомовлення» (стаття 62), Закон України «Про захист суспільної моралі», Закон України «Про охорону дитинства». У тому числі й дітей стосуються норми Цивільного кодексу України, Закону України «Про рекламу» щодо необхідності згоди особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку і використання її імені. Також стаття 11 Закону України «Про інформацію» зазначає, що збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди можливе лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Міністерство соціальної політики зазначає, що згода законних представників дітей на оприлюднення персональної інформації чи участь дітей у зйомках часто має номінальний характер і порушує права дітей, зокрема на захист конфіденційної інформації. Непоодинокими є випадки, коли мати дитини-жертви сексуального насильства дає згоду на участь дитини у зйомці телепередачі, в якій оприлюднюються обставини справи, висвітлюється обличчя дитини, тоді як в органах судової влади тривають процеси або слідство, і вихід такої передачі може порушити права дитини на правосуддя. 

Звертаємо увагу телерадіоорганізацій на те, що, розповсюджуючи інформацію про неповнолітніх, журналісти і працівники ЗМІ зобов’язані дотримуватися якнайвищих етичних і професійних норм. ЗМІ повинні розглядати порушення прав дітей та питання, пов’язані з безпекою дітей, їхнім правом на особисте життя, захищеністю, освітою, здоров’ям і соціальним благополуччям, а також всіма формами експлуатації, як важливі проблеми для вивчення та громадського обговорення.

Нагадуємо, що одним із найважливіших принципів Міжнародної федерації журналістів є принцип, згідно з яким журналістська діяльність, що зачіпає життя і добробут дітей, завжди має провадитися з урахуванням їх вразливого становища.

Так, Міжнародна федерація журналістів напрацювала такі принципи роботи журналістів, яких вони повинні дотримуватися у своїй діяльності:

  • домагатися найвищого рівня щодо точності і чутливості під час створювання матеріалів, пов’язаних із дітьми;
  • уникати використання у своїх передачах або публікаціях зображень, що несуть шкідливу для дітей інформацію;
  • уникати використання стереотипів і сенсаційного подання матеріалів, які стосуються дітей, з метою привернути до них увагу;
  • ретельно обмірковувати наслідки оприлюднення будь-яких матеріалів, що стосуються дітей, і зводити до мінімуму можливу шкоду для них;
  • стерегтися візуальної або будь-якої іншої ідентифікації дітей, за винятком тих випадків, коли це необхідно в громадських інтересах;
  • надавати дітям, наскільки можливо, право доступу до ЗМІ з метою висловлення своїх власних думок без будь-яких підштовхувань;
  • уникати використання сексуалізованих образів дітей;
  • використовувати законні відкриті справедливі методи отримання фотографій дітей і, де можливо, отримувати їх за повідомлення та згодою дітей, їх батьків чи опікунів;
  • не платити дітям чи їх батькам за надані матеріали, якщо тільки це не очевидно в інтересах дитини.

Засоби масової інформації мають пам’ятати, що не повинні розглядати і висвітлювати становище дітей лише у вигляді окремих подій. Натомість мають постійно висвітлювати процеси, які можуть призвести або ведуть до цих подій.