Суспільний мовник подав до Національної ради загальний звіт про свою діяльність за минулий рік

03.03.2020

Національна рада оприлюднює на своєму сайті загальний звіт про діяльність ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», поданий компанією до регуляторного органу.

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» Правління НСТУ щороку готує загальний звіт про діяльність суспільної телерадіокомпанії і забезпечує його оприлюднення на офіційних веб-сайтах НСТУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Наглядова рада затвердила підготовлений Правлінням НСТУ звіт на засіданні 28 лютого і передала його до Національної ради.

Звіт містить окрему звітну інформацію про діяльність Наглядової ради, зокрема повідомляється, що 2019 року відбулося 13 засідань, на яких розглянуто 101 питання; про діяльність Ревізійної комісії, яка торік провела 10 засідань, на яких обговорювалися питання проведення перевірок фінансово-господарської роботи та поточної діяльності товариства; про діяльність Редакційної ради, Правління ПАТ «НСТУ» та служби зовнішнього аудиту.

Також у звіті подано інформацію про використання коштів Суспільним мовником у 2019 році, виробництво контенту, мовлення для національних меншин тощо.