Розпочинається громадське обговорення двох нормативно-правових актів Національної ради

19.01.2024

Медіарегулятор виносить на громадське обговорення два проєкти нормативно-правових актів, які стосуються річної фінансової звітності аудіовізуальних медіа та особливостей реєстрації друкованих медіа. Упродовж місяця всі зацікавлені сторони можуть подавати до Національної ради свої пропозиції і зауваження до них.

Регулятор розробив і пропонує на розгляд громадськості проєкт Порядку подання суб’єктами у сфері медіа річної фінансової звітності.

Цей документ зачіпає аудіовізуальні медіа та постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра. У ньому визначені категорії інформації, яку будуть подавати ці суб’єкти. Інформація буде розміщуватися в майбутньому Реєстрі суб’єктів у сфері медіа у вільному доступі.

Також на обговорення запропоновано проєкт змін до Порядку функціонування Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Передбачено внести корективи, пов’язані з поданням суб’єктами у сфері медіа річної фінансової звітності та фіксацією спеціалізації друкованих медіа.

Зауваження та пропозиції до змісту проєкту нормативно-правових актів можна надавати у письмовій та/або електронній формі за адресою: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601; е-mail: nrada@nrada.gov.ua.

Із проєктами актів і пояснювальними записками до них можна ознайомитися за посиланням.