Розглянуто низку проектів нормативних актів

20.02.2013

Національна рада на своєму засіданні 18 лютого ухвалила рішення не погоджувати проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю) та визначення сфер господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю)», розроблений Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Цим законопроектом запропоновано доповнити частину першу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» пунктом 21 такого змісту: «у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах:

провадження діяльності у галузі телебачення і радіомовлення, видавничою діяльністю (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах)».

Таким чином, законопроект безпосередньо стосується повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які чітко визначені чинним Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення». Закон прямої дії регламентує, що метою діяльності спеціального органу у сфері телерадіомовлення є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення наглядових та регуляторних повноважень (статті 13, 14).

Окрім того, згідно з частиною третьою статті 7 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – спеціальний конституційний, постійно діючий позавідомчий державний орган.

А центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, є Державний комітет телебачення і радіомовлення.

Відтак управління правового забезпечення регулятора, що готувало проект відповідного рішення, пояснює: враховуючи, що галузь телебачення і радіомовлення регулюється окремим Законом України «Про телебачення і радіомовлення», а статус Національної ради визначений Конституцією України та спеціальним Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», необхідно зазначити в частині другій статті 2 запропонованого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю) та визначення сфер господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю)» таке: «дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час державного нагляду (контролю) у сфері телебачення і радіомовлення».

Рішення Національної ради буде передано до Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Натомість на засіданні 19 лютого Національна рада погодила без зауважень проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» і проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки».