Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи щодо протидії використанню стратегічних позовів проти участі громадськості

18.04.2024

Комітет міністрів Ради Європи 5 квітня 2024 року ухвалив Рекомендацію CM/Rec(2024)2 щодо протидії використанню стратегічних позовів проти участі громадськості (Recommendation of the Committee of Ministers to member States on countering the use of strategic lawsuits against public participation (SLAPPs)). Попередньо проєкт Рекомендації був розроблений і схвалений Керівним комітетом Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI), у якому від України працює голова Національної ради Ольга Герасим’юк. Оприлюднюємо цей документ для зацікавлених осіб.

Документ визначає рекомендації державам-членам Ради Європи та іншим  зацікавленим сторонам щодо запобігання і протидії юридичним претензіям, провадженням та іншим діям, ініційованим у зв’язку з участю громадськості та вираженням її поглядів з питань, що становлять суспільний інтерес.

Зокрема, Рекомендація трактує SLAPPs (стратегічні позови проти участі громадськості) як судові дії, які погрожують, ініціюються або здійснюються як засіб переслідування або залякування, спрямовані на запобігання, перешкоджання, обмеження або покарання за свободу висловлення з громадських питань чи реалізації прав, пов’язаних з участю громадськості.

Рекомендація закликає 46 держав-членів до протидії використанню стратегічних судових позовів проти участі громадськості, які часто застосовують проти журналістів і медіа, а також інших громадських організацій. 

Документ описує сфери застосування, основні терміни, критерії визначення SLAPP і його індикатори, види/форми цього явища.

Він охоплює широкий спектр практик адміністративних дій, цивільних і кримінальних судових процесів, що стосуються різних сфер діяльності суспільства.

Оприлюднюємо Рекомендацію щодо протидії використанню стратегічних позовів проти участі громадськості для ознайомлення.