Регулятор стягуватиме через суд штрафи за неподання телерадіокомпаніями інформації про структуру власності

07.09.2018

Щодо стягнення штрафу із майже 70 ліцензіатів Національна рада вирішила звернутися до суду. Санкцію телерадіокомпаніям було призначено через те, що вони не подали або ж подали невчасно інформацію про свою структуру власності.

У липні цього року Національна рада наклала штрафи на понад 170 телерадіомовників і провайдерів програмної послуги тому, що вони порушили норму чинного законодавства щодо оприлюднення інформації про власників. Упродовж місяця вони мали внести цю плату до державного бюджету. Однак не всі ліцензіати надали документальне підтвердження факту сплати. Тому регулятор змушений звернутися у цьому питанні до суду.

За кожен день прострочення сплати штрафу, як передбачає стаття 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», нараховується пеня в розмірі одного відсотка його суми.

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (частина четверта статті 12) і Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2, суб’єкти інформаційної діяльності, які провадять господарську діяльність у сфері телебачення і радіомовлення, щороку до 31 березня повинні подавати до Національної ради інформацію про свою структуру власності за попередній рік.

Неподання або невчасне подання такої інформації, як передбачає стаття 72 цього закону, тягне за собою застосування штрафної санкції в розмірі 5% загальної суми ліцензійних зборів за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник. 

Ілюстрація із сайту zn.ua