Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію і рекомендацію стосовно боротьби з надмірною сексуалізацією дітей

23.12.2016

З метою виконання зобов’язань України перед Радою Європи стосовно широкого розповсюдження ухвалених ПАРЄ документів представник України у Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства, перший заступник голови Національної ради Ольга Герасим’юк надіслала зазначені документи Уповноваженому Президента України з прав дитини, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерству соціальної політики і Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму для можливого використання у подальшій роботі.

У Резолюції ПА РЄ 2119 (2016) «Боротьба з надмірною сексуалізацією дітей» зазначається, що засоби масової інформації, маркетингові кампанії, телевізійні програми та інші щоденні продукти спричиняють постійну “надмірну сексуалізацію” дітей, особливо дівчат, шляхом демонстрування зображень, які зображають жінок, чоловіків, а в деяких випадках навіть дітей як сексуальних об’єктів.

Парламентська Асамблея дуже занепокоєна надмірною сексуалізацією дітей, яка має істотний вплив на їх сприйняття суспільства в цілому, а також на їх самосприйняття. «Надмірна сексуалізація дітей може чинити серйозний вплив на їх почуття власної гідності, благополуччя, відносини, рівні можливості і досягнення в школі. У деяких випадках вона може призвести до сексуальної жорстокості та завдати серйозної шкоди їх фізичному та психічному здоров’ю», йдеться в резолюції.

Таким чином, перш, ніж ці тенденції будуть і далі поширюватися в суспільстві і ще більше дітей постраждають від їх згубних наслідків, необхідно вживати термінових заходів. У резолюції рекомендовано, що органи державної влади повинні розробити ефективні законодавчі акти і впроваджувати політику й програми щодо запобігання надмірній сексуалізації дітей, а медійний та рекламний сектори мають бути заохочені до змін у своїх підходах до маркетингу і мають утримуватися від постійної підтримки гендерних стереотипів; також при потребі необхідно впровадити відповідні обмеження на законодавчому рівні.

Крім того, в резолюції ПА РЄ зазначається, що необхідно вживати законодавчих заходів для встановлення обмежень для практики медійного і рекламного секторів щодо неприйнятного сексуалізованого зображення дітей, які базуватимуться серед інших документів на Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (CETS № 201 “Лансаротська Конвенція”) і керівних принципах, що містяться в Рекомендації Комітету Міністрів CM/Rec (2013) 1 про гендерну рівність та ЗМІ, при забезпеченні дотримання основоположного права на свободу слова, гарантованого статтею 10 Європейської конвенції про захист прав людини (ETS № 5).

У Рекомендації 2092 (2016) «Боротьба з надмірною сексуалізацією дітей», посилаючись на свою Резолюцію 2119(2016), Парламентська Асамблея закликає Комітет Міністрів забезпечити внесення цього питання до програми “Розбудова Європи для дітей та з дітьми” і, зокрема, до нової Стратегії Ради Європи “За права дітей” (розрахованої на 2016 – 2021 роки), а також до робочих програм інших відповідних органів Ради Європи.

Резолюція і Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи стосовно боротьби із надмірною сексуалізацією дітей будуть використовуватися в діяльності Робочої групи при Національній раді зі створення правил захисту дітей у медіа, до якої, окрім фахівців Національної ради, увійшли представники телеканалів, правозахисники, психологи і громадські медіа-експерти. Очолює групу Ольга Герасим’юк.

Робочою групою нині вже напрацьовано спільний акт узгодження № 1 «Захист дитини, яка зазнала сексуального насильства, при залученні до медіа-виробництва», який підписано усіма медіа-групами (окрім InterMediaGroup), Незалежною телекомпанією України і Незалежною асоціацією телерадіомовників. Надалі триватиме робота з напрацювання правил обмеження показу сцен насильства та іншого шкідливого контенту, що може завдавати шкоди дітям.

 Неофіційний переклад Резолюції ПАРЄ 2119 (2016) “Боротьба з надмірною сексуалізацією дітей” українською мовою.