Оголошено конкурс на мовлення в багатоканальній електронній комунікаційній мережі МХ-7

21.07.2023

Національна рада оголошує конкурс на отримання ліцензії  на мовлення з використанням радіочастотного спектра на вільних каналах ефірної багатоканальної електронної комунікаційної мережі із загальнонаціональною категорією покриття МХ-7. До неї входять 12 телевізійних програм.

Вимоги до програмної концепції визначають, що обсяг національного продукту має становити не менше ніж 60 відсотків загального тижневого обсягу мовлення. Не можна здійснювати ретрансляцію програм інших суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа.

Заяви на участь у конкурсі та документи до неї можна подавати до 21.09.2023  (18:00):

  • у паперовій формі – на юридичну адресу Національної ради: вул. Прорізна, буд, 2, м. Київ, 01601;
  • або в електронній формі на електронну пошту Національної ради: nrada@nrada.gov.ua.

Під час заповнення заяв і документів до них необхідно використовувати гарнітуру Times New Roman та шрифт розміром 12–14 друкарських пунктів.

Заява і документи до неї, що подаються в паперовій формі, мають бути належним чином засвідчені, підписані керівником або уповноваженою особою і скріпленні печаткою суб’єкта у сфері медіа (за наявності). У разі підписання заяви і документів до неї уповноваженою особою, до заяви додається документ, який підтверджує повноваження такої особи.

У разі подання заяви в електронній формі на заяву і всі документи до неї накладається кваліфікований електронний підпис чи печатка з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Граничний термін розгляду заяв на участь у конкурсі – 20.12.2023.

Докладніше ознайомитися з інформацією про конкурс і переліком документів, які необхідно подавати, можна за посиланням.