Новий звіт ЄАО про аудіовізуальні медіа-послуги в Європі – фокус на локалізації, цільовій стратегії та мовній пропозиції

28.11.2018

Третина всіх аудіовізуальних медіа-послуг, створених у межах ЄС, є локально адаптованими версіями

У цьому Звіті:

 • Великобританія відіграє все більшу роль у представленні локально адаптованих («локалізованих») послуг порівняно з часткою країни відносно всіх аудіовізуальних послуг, визначених у Звіті ЄС 28;
 • Більше як дві третини лінійних і платних медіа-сервісів, створених у межах ЄС та орієнтованих на внутрішні ринки, зосереджені у трьох країнах – Великобританія, Нідерланди, Ірландія (послуги на замовлення), Великобританія, Чехія, Франція (телевізійні канали);
 • в ЄС трансляції здійснюються загалом 61 мовою.

В основу документа покладена інформація з баз даних MAVISE[1],  а також представлений огляд європейського ландшафту в аудіовізуальній сфері, розглянуто походження лінійних та оплачуваних аудіовізуальних послуг та їх функціонування з різних аспектів. Основна увага приділена локальним послугам, які відображають тенденцію до того, що все більша кількість послуг адаптується до різноманітних національних ринків. Телевізійні канали представлені в різноманітних лінгвістичних версіях або послуги на замовлення представлені користувацьким інтерфейсом місцевою мовою для збільшення кількості глядачів та абонентів. У Звіті також приділяється увага процесу впливу наявних послуг, які конкретно спрямовані на інші країни, на національні системи ліцензування. У документі акцентовано увагу на споживацькій перспективі, в основу якої покладено різноманітність мови транслювання телевізійних каналів, доступну глядачам у їх рідних країнах, як відображення мовної різноманітності, що наявна на європейських ринках.

Значення локалізації аудіовізуальних медіа-сервісів, створених у Європі:

 • наприкінці 2017 року 1/3 всіх аудіовізуальних медіа-послуг, створених у ЄС-28, поширювалася як локалізовані версії, що мали важливе значення на загальному аудіовізуальному ринку. Частка локалізованих послуг на замовлення була дещо вища (35%) ніж частка локалізованих телевізійних каналів (32%). Більше половини локалізованих медіа-послуг були зосереджені всього у трьох країнах: Великобританія, Чехія та Франція (61% локалізованих телеканалів), а щодо локалізованих послуг на замовлення – Великобританія, Нідерланди та Швеція (53%);
 • локалізовані аудіовізуальні медіа-послуги радше перейдуть у власність масштабних американських медіа-корпорацій, аніж залишаться середніми медіа-службами, створеними в ЄС-28. 2/3 постачальників послуг на місцевому рівні з локалізованими телевізійними каналами та локалізованими послугами на замовлення належать компаніям із США. Беручи до уваги загальну пропозицію послуг, частка локалізованих телеканалів була дещо вищою (63%) ніж частка локалізованих послуг на замовлення (64%);
 • у той час, коли Amazon Prime, iTunes Store, Netflix и HBO Go становлять 13% послуг на замовлення, вони представлені 38% локалізованих версій, тоді як телевізійні бренди американських груп Discovery, Twenty-First Century Fox, Viacom та AMC Networks становлять відповідно 5% та 15%.

Малюнок 1. Розподіл локалізованих версій до всіх аудіовізуальних медіа послуг, створених у ЄС-28 за походженням власності (2017 р.) – % частка

Телевізійні канали та послуги на замовлення, орієнтовані на інші національні ринки, – головний осередок Великобританія:

 • понад дві третини лінійних і платних медіа-послуг, створених в ЄС до 2017 року та орієнтованих на зовнішні ринки, були сконцентровані лише у трьох країнах: сукупний обсяг платних послуг на замовлення в Сполученому Королівстві, Нідерландах та Ірландія становили 67% усіх послуг, що орієнтовані на зовнішні ринки, тоді як лінійні послуги у Британії, Чехії та Франції разом охоплювали 69% усіх таких послуг, що орієнтовані на зовнішні ринки;
 • три чверті всіх телевізійних каналів, створених в ЄС та орієнтованих на зовнішні ринки, у 2017 році розділені між такими жанрами, як фільми та телевізійна фантастика/серіали (24%); документальний (15%); спорт (13%); діти (13%); і розваги (13%);
 • у 2017 р. у 21-й європейській країні були наявні щонайменше 20 різних лінійних послуг (18 країн ЄС, плюс Норвегія, Туреччина та Російська Федерація), більшість з яких були створені в ЄС-28. Крім того, шість європейських країн (5 країн ЄС і Норвегія) були орієнтовані як мінімум на 10 різних платних послуг за запитом.

Малюнок 2. Центральні осередки аудіовізуальних медіа-послуг, створених в ЄС-28, насампереду спрямовані на інші ринки (2017 рік) за кількістю послуг

Мови, якими здійснюється мовлення в Європі: Франція – найрізноманітніший ринок.

 • У кінці 2017 р. по всій Європі було представлено мовлення 61-єю мовою. На 11 інших європейських територіях, охоплених Європейською аудіовізуальною обсерваторією, загальна кількість мов телемовлення становила 45.
 • Франція була найрізноманітнішим ринком із 35 доступними в країні мовами мовлення, у тому числі арабською, турецькою та китайською, івритом, тамільською та урду. Іншими різними ринками ЄС, що стосуються мови, якою здійснюється мовлення, були Швеція (27), Німеччина (26), Польща (24), Словенія (23), Великобританія (23), Данія (22), Естонія та Словаччина (по 20). У інших європейських країнах, охоплених Європейською аудіовізуальною обсерваторією, Швейцарія (25), Норвегія (20) та Туреччина (20) також пропонують значну кількість різних мов мовлення.
 • Більше ніж половина всіх телевізійних каналів в Ісландії транслювалися англійською мовою – це найбільша частка в Європі за територією, на другому місці Мальта, де 47% послуг транслюються англійською. Додаткові шість європейських країн, де було представлено понад чверть доступних телевізійних каналів англійською мовою, – Кіпр (30%), Португалія (26%), Норвегія (26%), Хорватія (26%), Фінляндія (25%) та Греція (25%).

Малюнок 3. Аудіовізуальні медіа-послуги, доступні мови на території ЄС-28 (2017 рік) – середні цифри

[1] MAVISE – база даних ЄАО стосовно телевізійних послуг та аудіовізуальних медіа послуг на замовлення, а також щодо компаній в аудіовізуальній сфері у Європі. Діє з 2007 року.

Джерело сайт Європейської аудіовізуальної обсерваторії