Новий посібник з цифрового батьківства від Ради Європи

19.11.2020

Для підтримки підходів, що сприяють розвитку позитивного цифрового батьківства, Рада Європи опублікувала новий рекомендаційний інструментарій «Батьківство у цифрову епоху», що містить «позитивні стратегії батьківства для різних сценаріїв».

Посібник пропагує ідею про те, що позитивні традиційні практики батьків із виховання, які засновані на відкритому спілкуванні й довірі, мають бути поширені і на взаємодію їх дитини з інтернет-світом. У ньому наводяться практичні поради, як реагувати батькам або опікунам на критичні ситуації, з якими стикаються діти. Також батьків і опікунів закликають до контролю за своєю поведінкою, коли вони обмінюються контентом в Інтернеті (наприклад зображеннями) або регулярно використовують цифрові технології упродовж  дня.

Мета цього посібника – запропонувати уявлення про модель цифрового батьківства, яка може застосовуватися до різних сценаріїв в умовах сьогодення та в майбутньому.

 Посібник містить п’ять розділів:

►Діти у цифровому середовищі: які інтереси в різних вікових груп?

►Цифрове батьківство: різні стилі і підходи.

►Стратегії цифрового батьківства: базова модель.

►Позитивні сценарії цифрового батьківства: захист даних, соціальні медіа, смартфони, онлайн-ігри та час за монітором.

►Підсумкове слово: додаткові рекомендації щодо позитивного цифрового батьківства.

Рада Європи і далі закликає суспільство застосовувати збалансований підхід у забезпеченні взаємодії дітей із цифровим середовищем: забезпечувати рівність можливостей дітей у доступі до цифрових технологій і збалансовано захищати їх від пов’язаної шкоди. У цьому напрямі Організацією вже напрацьовано попередній тематичний посібник з питань цифрового батьківства (2017 рік)Посібник з Інтернет-грамотності (2017 рік), а також низка відповідних стандартів Ради Європи, серед яких Керівництво CM/Rec(2018)7 щодо захисту, дотримання та реалізації прав дитини в цифровому середовищі.​

Джерело сайт Ради Європи