Національна рада оприлюднює лист до телемовників, у якому просить пояснити власну редакційну політику щодо виконання мовного законодавства

25.05.2020

Національна рада листами звернулася до керівників телерадіоорганізацій, що ведуть телевізійне мовлення, і просить пояснити їхню редакційну політку стосовно обов’язкової частки звучання в ефірі української мови.  Останній моніторинг регулятора засвідчив, що виконання встановлених законодавством вимог відбувається у мінімальному відсотковому співвідношенні. Регуляторний орган стурбований такою ситуацією і бачить потенційний ризик порушення чинних норм, а також ускладнень при  виконанні їх у майбутньому після набрання чинності окремими положеннями Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

До уваги керівників телерадіоорганізацій!

Відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» Національна рада здійснює офіційний моніторинг телерадіопрограм.

Крім того, на Національну раду покладено обов’язок здійснювати нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог законодавства у галузі телерадіомовлення (абзац 2 статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»).

Концепцією державної мовної політики, затвердженої Указом Президента України від 15 лютого 2010 року № 161/2010, визначено стратегічні пріоритети в подоланні спричинених багатовіковою асиміляційною політикою колонізаторів та окупантів деформацій національного мовно-культурного і мовно-інформаційного простору, забезпеченні мовних прав громадян та єдності України. Держава повинна забезпечити безумовне виконання конституційної норми щодо  всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

 Звертаємо увагу також, що Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якими передбачено, що частка передач та фільмів державною мовою у загальному тижневому обсязі мовлення у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00 має зрости з 75 до 90% загальної їх тривалості для загальнонаціональних та регіональних телерадіоорганізацій і з 60 до 80% для місцевих. Однак ця норма набере чинності лише через 5 років – 16 липня 2024 року.

Наразі, проаналізовано дані моніторингу стосовно дотримання мовних квот на телебаченні, які свідчать про виконання встановлених чинним Законом України «Про телебачення і радіомовлення» у мінімально встановленому законодавством відсотковому співвідношенні.

За таких обставин, враховуючи таку редакційну політику, існує потенційний ризик порушення чинних норм, а також ускладнень при  виконанні їх у майбутньому після набрання чинності окремих положень Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Національна рада, вкрай стурбована ситуацією, що склалася в телерадіоінформаційному просторі та зважаючи на необхідність всебічного розвитку і функціонування державної мови, забезпечення мовно-культурних потреб глядачів просимо надати пояснення:

  • які причини саме такої редакційної політики телерадіоорганізації?
  • на вашу думку, у чому полягають ризики невиконання Закону в цій частині, і як ваша ТРО готується виконувати вимоги після набрання чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»?

Голова Національної ради Ольга ГЕРАСИМ’ЮК Про це Національна рада заявила на засіданні 21 травня.