Мінсоцполітики нагадує про законодавчі норми щодо захисту прав дітей при їх залученні до теле- і радіопрограм

23.12.2015

Міністерство соціальної політики України у своєму листі до Національної ради звертає увагу на норми вітчизняного законодавства, які захищають права дітей в інформаційному просторі. Цей лист підготовлено у зв’язку зі зверненням до міністерства телеканалу «Інтер», який просив сприяння в участі 14-річної дитини в одній із передач програми «Стосується кожного».

Відповідно до статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно зі статтею 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття(малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років, неповнолітньою – у віці від 14 до 18 років).

Статті 30, 31 і 32 Цивільного кодексу України, які регламентують питання цивільної дієздатності, містять вичерпний перелік правочинів, які можуть вчиняти діти, при цьому визначено, що інші правочини неповнолітня особа може вчиняти лише за згодою її законних представників. Тобто саме законні представники відповідальні за реалізацію права на безпеку обігу персональних даних про дітей.

Згідно зі статтею 242 Цивільного кодексу України законними представниками малолітніх та неповнолітніх дітей є батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, а також інші особи у випадках, встановлених законом.

Відповідно до статей 245, 2562 і 2566 Сімейного кодексу України функції опікуна і піклувальника щодо дитини можуть покладатися також на прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, на адміністрацію закладів охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу у разі, якщо дитина постійно проживає в ньому.

Крім цього, статтею 65 Цивільного кодексу України визначено, що до встановлення опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника опіку або піклування над дитиною здійснюють відповідний орган опіки або піклування.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» використання персональних даних працівниками суб’єктів відносин, пов’язаних із персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконання професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

У листі Мінсоцполітики наголошується, що інформація, яка може бути поширена внаслідок участі дитини у телевізійній програмі, є конфіденційною та становить її особисту таємницю (про освіту, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дату і місце народження, майновий стан та інші персональні дані), розголошення якої є порушенням законодавства, оскільки вона не є суспільно значимою та не є предметом громадського інтересу, і право громадськості знати цю інформацію не переважає право дитини на її захист.

Поширення персональної інформації про дітей, зокрема тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом їх втягування до участі у різних телешоу, на думку міністерства, призводить не до забезпечення таким дітям допомоги у скруті, а до різних зловживань щодо них, їх дискримінації у суспільстві та від однолітків – до соціальної ізоляції. Зважаючи на викладене, міністерство просить телерадіоорганізації врахувати у своїй діяльності найкращі інтереси маленьких громадян України.

Нагадаємо, 18 грудня було проведено круглий стіл натему «Діти на телебаченні: як висвітлювати та не порушувати правил», організований Національною радою за участі ГО «Телекритика» та Офісу Ради Європи в Україні. Його метою було обговорення і напрацювання механізмів, яким чином залучати до участі в передачах і ток-шоу дітей, аби не зашкодити їхньому психологічному здоров’ю та подальшій соціалізації. За результатами круглого столу будуть напрацьовані рекомендації щодо висвітлення болючих соціальних тем за участі дітей.