Медіаграмотність у Греції

11.03.2021

10 березня відбувся черговий вебінар «Медіаграмотність у Європі: Греція». Серія щомісячних вебзаходів, присвячених питанню впровадження ініціатив із медіаграмотності у країнах Європи, відбувається за організаційної підтримки Мережі «NordMedia» та Асоціації «Media & Learning Association».

Перші дослідження щодо цифрової і медіаграмотності були проведені в Греції на початку 2000-х років одразу після появи широкосмугового інтернету і технологій Web2.0. Широка дискусія щодо медіаграмотності розпочалася  2007 року відразу після того, як ЄС узгодив офіційне визначення медіаграмотності як однієї з основних цілей порядку денного Європи, ухвалив офіційне визначення поняття «медіаграмотність» і представив Комюніке про е-навички. Зважаючи на такі рішення ЄС, Греція запровадила низку заходів щодо цифрової грамотності та е-навичок, таких як Проект цифрової конвергенції і пакет законів, серед яких Закон про безперервну освіту (ухвалений 2008 року).

Медіаграмотність – це поняття і явище широкого контексту. На національному рівні Греція використовує офіційне визначення ЄС щодо медіаграмотності, яке було вперше узгоджено в Комюніке ЄС COM(2007)833, а саме: «медіаграмотність – це можливість доступу до медіа, можливість розуміння і критичного оцінювання різних аспектів медіа та медіаконтенту, а також можливість створення комунікації у різних контекстах».

Згідно з визначенням, розробленим Експертною групою з питань медіаграмотності ЄС (MLEG), членом якої є Греція, «медіаграмотність містить усі технічні, когнітивні, соціальні, громадянські і творчі можливості, що дають змогу громадянину отримати доступ, мати критичне розуміння медіа і взаємодіяти з ними». Діяльність у сфері медіа та інформаційної грамотності, яка відповідає такому визначенню, досить широко представлена в Греції. У цьому ж контексті постає і очевидний зв’язок між цифровою грамотністю і медіаграмотністю, оскільки без першої (тобто без навичок, необхідних для досягнення цифрової компетентності та впевненого і критичного використання ІКТ) неможливо досягти другої.

Після створення 2016 року Міністерства цифрової політики Греції воно затвердило понад 213 галузевих проектів у сфері ІКТ, серед яких проекти з цифрової грамотності із загальним бюджетом понад 800 мільйонів євро, а також інвестувало понад 700 мільйонів євро на розвиток волоконно-оптичних мереж по всій країні, особливо в сільській місцевості (враховуючи початкову та базову школи).

З усіх заходів і проектів, які були реалізовані в Греції щодо цифрової і медіаграмотності, медіаосвіта була представлена як основний інструмент формування медіаграмотності. Увага при цьому зосереджується на критичних та оцінювальних навичках щодо повідомлень, які люди отримують через різні медіа, разом із набуттям нових медіанавичок для формування власної думки. Попри це країна має низькі показники порівняно з іншими державами-членами ЄС в основному через незначні витрати на науково-дослідницьку діяльність у відповідному напрямі та меншу кількість кваліфікованого персоналу в галузі ІКТ. Заплановані дії полягають у зміцненні дослідницької інфраструктури і впровадженні нових технологій, продуктів і послуг, а також усуненні явища «відтоку умів», що спостерігалося в кризові роки, та забезпеченні стимулів для молодих спеціалістів залишатися працювати в Греції.

У контексті висвітлення під час вебінару актуальних проектів із медіаграмотності, що реалізуються у Греції, було представлено інформацію про діяльність Національного центру аудіовізуальних медіа та комунікацій (ЕКОМЕ) – творчого хабу медіа- й інформаційної грамотності, діяльність якого спрямована на формування концепції «обізнаного громадянства» та обмін досвідом, ноу-хау й передовою практикою для всіх громадян, особливо молоді, студентів, викладачів, науковців і медіапрофесіоналів.

Організація розглядає медіаграмотність як явище, дотичне до усіх аудіовізуальних і зображальних аспектів, наявних у суспільстві, таких як преса (грамотність щодо новин), фотографії/зображення, радіо і телебачення (аудіовізуальна грамотність), кіно і аудіовізуальні твори (кінограмотність), інтернет і нові технології (ІКТ/цифрова грамотність), реклама і маркетинг (комерційна грамотність), відеоігри та VR (ігрова грамотність), анімація та будь-які інші прояви у цифровому середовищі. Комплексне опрацювання цих елементів спрямоване на формування конкурентного обізнаного суспільства.

Цікавим є досвід партнерської співпраці EKOME з ЮНЕСКО й освітньою мережею GAPMIL (Глобальний альянс за партнерство в галузі медіа та інформаційної грамотності), що стартувала у жовтні 2018 року. У рамках партнерської взаємодії ЕКОМЕ здійснює координацію діяльності Європейського підрозділу Середземноморської групи GAPMIL, що спрямована на популяризацію і просування в Південній Європі навичок медіа- та інформаційної грамотності як базової компетенції громадянина XXI століття.

Ще однією інновацією у цій сфері стала реалізація проекту NEStOR, однією з цілей якого є формування засобами шкільного вебрадіо високого рівня критичного споживання інформації у слухачів-учнів. Проект фінансується в рамках програми ЄС Erasmus+. Втілює проект у життя наукове товариство «Європейське шкільне радіо» (ESR) – некомерційна громадська організація, яка підтримує й розвиває вебплатформу «ESR» для спільноти початкової та базової освіти в Європі. Радіостанція «ESR» розпочала діяльність 2010 року в Греції, і це єдине велике шкільне вебрадіо, яке об’єднує шкільні вебрадіостанції з усієї Європи, пропонуючи нові можливості для співпраці і спільного виробництва. «ESR» вдалося організувати радіомережу із сотень шкіл та учнівських радіогруп (понад 160 шкіл і 40 учнів у Греції та 8 у Європі), а також безперервну цілодобову трансляцію яскравого та жвавого контенту. З 2010 року було створено величезне аудіосховище «ESR Podcast», що містить записи понад 7000 прямих або попередньо записаних аудіоепізодів, зроблених більше ніж 1000 школами.

 Мережа «NordMedia» та Асоціація «Media & Learning Association» протягом 2021 року на щомісячній основі презентуватимуть вебінари із серії «Медіаграмотність у Європі: підходи країн», повідомляючи учасникам актуальну інформацію і новини щодо практики, ініціатив та результатів досліджень із медіграмотності в різних країнах Європи. Досвід країн допоможе слухачам зорієнтуватися в питаннях взаємопов’язаності політики щодо медіа-інформаційної грамотності, досліджень і практики.

 Ці вебінари відкриті для всіх, хто цікавиться темою медіаграмотності, – для можливості аналізу, нових ідей та натхнення. Дізнатись більше і зареєструватися на заходи можна тут.