Інформація щодо подання річної фінансової звітності!

07.06.2024

Національна рада нагадує суб’єктам у сфері аудіовізуальних медіа та постачальникам електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, крім суб’єктів, які здійснюють діяльність як фізичні особи – підприємці, про необхідність подання установленої податковим законодавством України річної фінансової звітності до 10 червня 2024 року.

Ця норма передбачена пунктом 3 частини першої статті 26 Закону України «Про медіа». Таку інформацію необхідно подавати медіарегуляторові не пізніше ніж 10 червня року, що настає за звітним роком, у порядку та обсязі ним визначеними.

Річна фінансова звітність суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа, які здійснюють телевізійне мовлення із загальнонаціональною категорією, згідно із частиною четвертою статті 21 Закону України «Про медіа» підлягає обов’язковому аудиту, що здійснюється незалежним аудитором (аудиторською фірмою) в порядку, визначеному Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Законодавством передбачене відтермінування подання звітної інформації у зв’язку з введенням у країні воєнного стану. Відповідно до підпункту 1 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, можуть подати облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, упродовж трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни. Водночас обов’язок подання таких звітів не зникає.

З метою дотримання вимог Закону України «Про медіа» Національна рада рекомендує суб’єктам у сфері аудіовізуальних медіа та постачальникам електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра, крім суб’єктів, які здійснюють діяльність як фізичні особи – підприємці, подати річні фінансові звіти до медіарегулятора у визначений термін.