Гендерна рівність і мовлення: EPRA оприлюднила порівняльний Звіт

04.10.2018

Сприяння більшого представлення гендерного аспекту на екрані та поза ним: роль медіа регуляторів

18 вересня 2018 року, Європейська платформа регуляторних органів (далі – EPRA) представила порівняльний Звіт «Досягнення більшого різноманіття у мовленні – спеціальний фокус на гендерному питанні: переваги та найкращі практики» Комісару ЄС Марії Габріель у Брюсселі.

 Документ був підготовлений медіа-регулятором Великої Британії (Ofcom) від імені EPRA, ґрунтується на результатах опитування, що проводилося відносно 31 національного регуляторного органу, обговореннях робочої групи EPRA у 2018 році, присвячених питанням різноманітності. 

Головна мета дослідження полягала в прагненні представити огляд різноманітних ролей і підходів, що сформувалися в національних органах стосовно механізмів регулювання аудіовізуальних технологій, з метою сприяння більш широкому представленню гендерного питання як на екрані, так і поза ним, а також привернення уваги до певних проблемних моментів для їх розгляду в майбутньому регуляторними органами.

У Звіті увага зосереджена на таких аспектах:

Загальні тенденції

У Європі існує відмінність щодо представлення чоловіків і жінок на екрані та поза ним. Рівень показу жінок на екрані в різних жанрах менший і вони частіше зображуються стереотипно і в принизливій формі, ніж чоловіки.  Серед нестандартних, творчих ролей жінки також зазвичай представлені мало, найбільша їх кількість  – це експерти чи технічні працівники. 

Роль регуляторних органів

У повноваженнях деяких регуляторних органів є пряма вказівка на обов’язок щодо більш рівномірного гендерного балансу на екрані. Саме тому більшість із них проводять моніторингові дослідження й видають річні звіти для відстеження гендерних коефіцієнтів у телевізійних програмах. Що ж до проблеми представлення у рівномірній кількості жінок та чоловіків поза екраном – ця проблематика й досі лишається  малодосліджуваною.

Висновки:

  • У багатьох регуляторних органів є важелі впливу та можливості для вирішення гендерного представлення на екрані та поза ним. Це можна простежити у діяльності багатьох регуляторів, незважаючи на відсутність належної правової компетенції в цій сфері.
  • Оскільки принцип забезпечення різноманітності є майже універсальним чинником у сфері повноважень регуляторних органів, як один із його розгалужень постає проблематика щодо підвищення рівня просування гендерного аспекту та встановлення відповідних нормативних повноважень для його забезпечення й доступності для європейської аудиторії.
  • Існує спільна домовленість стосовно необхідності отримання більшої кількості даних: це допоможе сформувати чіткіше уявлення щодо проблем та прогресивних моментів у цій сфері та дозволить провести порівняння повноважень різних юрисдикційних органів.
  • Враховуючи готовність регуляторних органів розвивати співпрацю в цьому напрямі, існує потенціал для підвищення рівня координації та співпраці у сфері більш широкого обміну отриманим досвідом.
  • Важливе значення в налагодженні співробітництва також відіграє мережа таких організацій як EPRA, ERGA[1], MNRA[2] и REFRAM[3].

Документ містить деякий європейський і міжнародний досвід, коротко викладені відповідні позиції Європейської Комісії і Ради Європи, а також ООН. У Додатку 2, що надається разом із Звітом, представлені корисні посилання на вже проведенні дослідження у сфері гендерної рівності, які, на думку EPRA, можуть стати в пригоді тим регуляторним органам, що ведуть роботу в зазначеному контексті.

[1] Європейська група регуляторних органів.

[2] Мережа регуляторних органів Середземномор’я.

[3] Франкомовна мережа регуляторних органів.

Джерело сайт EPRA