Досвід країн Південно-Східної Європи щодо захисту неповнолітніх у медіа – публікація ЄС і РЄ

29.07.2019

У рамках спільної програми Європейського Союзу і Ради Європи «Посилення судової експертизи щодо свободи вираження поглядів та ЗМІ в Південно-Східній Європі (JURFEX)», у співпраці з регуляторними органами у сфері медіа Південно-Східної Європи вийшла нова публікація на тему «Регуляторні органи з питань медіа та захист неповнолітніх».

Мета публікації – сприяти більш глибокому розумінню концепції захисту неповнолітніх від шкідливого контенту у сфері аудіовізуальних послуг, ролі національних регуляторів та необхідності залучення різних зацікавлених сторін, що створюють умови для формування безпечного середовища (як офлайн, так і онлайн) для розвитку дітей та підлітків.

Робота складається із 5 розділів і 3 додатків:
Розділ 1 «Вступ».
Розділ 2 «Захист неповнолітніх – завдання для всіх».
Розділ 3 «Захист неповнолітніх: роль медіа регуляторних органів з питань медіа».
Розділ 4 «Розширення підходів до аналізу проблеми захисту неповнолітніх».
Розділ 5 «Рекомендації та висновки».
Додаток 1 «Огляд національного законодавства».
Додаток 2 «Кейси, пов’язані із захистом неповнолітніх у країнах Південно-Східної Європи».
Додаток 3 «Заходи із просування медіа-інформаційної грамотності, що реалізовуються регуляторними органами в рамках проекту JURFEX».

Мал. Основні рекомендації та діяльність для ефективного захисту неповнолітніх

Таблиця: Часові обмеження перегляду програм по країнах

(ALB – Албанія, BIH – Боснія і Герцеговина, CRO – Хорватія, MKD – Македонія,  MNE- Чорногорія, XKX – Косово, SRB – Сербія; all ages/ parental control – для будь-якого віку/ батьківський контроль; scenes of violence, sex or inappropriate language – сцени містять насильство, секс або ненормативну лексику).